Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie: „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”

Szkolenie: „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”

W dniu 25 maja 2022 roku w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann, znajdującym się w Rusocinie, nieopadal Gdańska odbyło się szkolenie: „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”.
Gospodarzem technicznym szkolenia była firma Viessman, użyczając nie tylko miejsca na prelekcje, ale także bogate laboratorium do przeprowadzania warsztatów praktycznych.
Sprzęt do analizy spalin oraz bogatą prezentację wraz z praktycznym szkoleniem zapewniła firma Testo.
Merytoryczną stronę szkolenia zabezpieczył Śląski oddział Krajowej Izby Kominiarzy, natomiast kwestie logistyczne oraz pełnienie funkcji gospodarza spotkania przypadło Pomorskiemu Oddziałowi Krajowej Izby Kominiarzy.
Szkolenie, z uwagi na duży zasób materiałów szkoleniowych oraz przewidziane ćwiczenia praktyczne, trwało od godziny ósmej do szesnastej. Dlatego też część uczestników, wraz z prelegentami skorzystała z zorganizowanego noclegu.
Prelegentami podczas spotkania byli:
Karol Gołoś – Przedstawiciel firmy Viesssmann.
Maciej Pudelski – Przedstawieciel firmy Testo.
Roman Adamus – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Marcin Kot – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Koordynatorzy logistyczni:
Daniel Pieścikowski – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Damian Cupiał – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Daniel Pieścikowski