Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie „Czad i ogień-Obudź czujność” w Radomiu

Szkolenie „Czad i ogień-Obudź czujność” w Radomiu

14 grudnia w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu miało miejsce szkolenie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność”, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

Podczas spotkania przedstawiono oraz omówiono bloki tematyczne w zakresie:

  • Założenia kampanii „Czad i ogień – Obudź czujność” na terenie woj. mazowieckiego, prelegent: oficer prasowy mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. mgr inż. Karol Kierzkowski;
  • Przyczyny powstawania pożarów oraz zagrożenia związane z powstawaniem tlenku węgla w obiektach mieszkalnych, prelegent: mł. kpt. mgr inż. Krystian Pastuszka – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP w Warszawie;
  • Szkody kominowe – przyczyny oraz zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń grzewczo-kominowych, prelegent: Mirosław Antos – Krajowa Izba Kominiarzy;
  • Prezentacja Sali edukacyjnej „Ognik” w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

W szkoleniu brali udział oficerowie prasowi komendantów powiatowych/miejskich PSP oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z południowej części woj. mazowieckiego. Na spotkaniu obecni byli również funkcjonariusze Policji z komend powiatowych/miejskich Policji z południowej części garnizonu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Szkolenie dla północnej części woj. mazowieckiego dedykowane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność” odbyło się 8 grudnia w Ciechanowie.

 

Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: st. kpt. Karol Kierzkowski, st. kpt. Konrad Neska – KW PSP w Warszawie.