Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie dla kandydatów na biegłych

Szkolenie dla kandydatów na biegłych

W dniach 24-26.09.2021 gościnne progi Wojewódzkiego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, przyjęły Mistrzów Kominiarskich, którzy zjechali się do Pruszcza Gdańskiego na rzemieślniczy kurs dla kandydatów na biegłych.

Organizatorem kursu był Pomorski Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, przy merytorycznym wsparciu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, a także Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy Mistrzów Kominiarskich  na temat współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości, oraz świadczeniu usług w zakresie biegłego.

Uczestnikami byli członkowie Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, oraz uczestnicy niezrzeszeni.

Na Szkoleniu omawiano między innymi, podstawy prawne, występujące problemy techniczne w terenie, sposób prowadzenia działań kontrolno – rozpoznawczych,  plan pracy biegłego, czy też sporządzanie dokumentacji.

Prowadzącymi szkolenie byli Biegły Sądowy, Mistrz Kominiarski, Wiceprezes Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Kot, Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, wieloletni Biegły Sądowy Piotr Kłodowski, oraz Prezes Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy, wieloletni Biegły Sądowy Roman Adamus.

Za część organizacyjno – techniczną odpowiadał Zarząd Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarza, w osobach Prezesa Daniela Pieścikowskiego oraz Wiceprezesa ds Technicznych Damiana Cupiała.

Spotkanie to, przyniosło nie tylko możliwość pozyskania sporej wiedzy technicznej dla przybyłych Mistrzów Kominiarskich, ale także możliwość spotkania, odnowienia znajomości oraz wymianę własnych doświadczeń.

Partnerami kursu byli: Wobex – Kominy, oraz Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za uczestnictwo, możliwość spotkania oraz interesując dyskusje.
tutaj link do filmu na facebooku z imprezy – https://www.facebook.com/1686484988235017/videos/3397137427179546

Daniel Piescikowski