Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie e-Protokół kominiarski w KIK Kalisz

Szkolenie e-Protokół kominiarski w KIK Kalisz

W dniu 17.10.2023 w Cechu w Pleszewie odbyło się szkolenie „e-Protokół kominiarski – Cyfryzacja w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych”  dla członków Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu.

To kolejne z cyklu szkoleń dotyczących cyfryzacji przeprowadzanych przez zespół ekspertów KIK w składzie: Roman Adamus, Marcin Kot, Piotr Urbanowicz.

Przedstawione były podstawy prawne dotyczące Cyfrowej książki obiektu budowlanego  c-KOB oraz e-Protokółu kominiarskiego w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych poprzez system teleinformatyczny ZONE obsługujący Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków CEEB.

Następnie była prezentacja na żywo logowania się do systemów i praktyczne wypełnianie Cyfrowej książki obiektu budowlanego, inwentaryzacji budynków i źródeł ciepła w CEEB oraz e-Protokółu kominiarskiego.

Licznie zgromadzeni uczestnicy z zainteresowaniem słuchali interesujących i dostępnie przedstawionych referatów. Było bardzo dużo szczegółowych pytań. Prowadzący na każde z nich udzielali szczegółowych odpowiedzi. Podawali też przykłady z kominiarskiej praktyki, jak rozwiązywać poszczególne problemy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy głośnymi oklaskami nagrodzili prelegentów.

Piotr Pacyna

Foto: Piotr Pacyna