Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie Straży Pożarnej w Kielcach

Szkolenie Straży Pożarnej w Kielcach

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza NR 1 odbyło się szkolenie w zakresie przyczyn powstawania pożarów sadzy i pożarów od-kominowych, sposobów ich zapobiegania.
Szkolenie prowadził Wojciech Cedro, Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy.

Omówione zostały między innymi przyczyny powstawania wstecznych ciągów w kanałach spalinowych i wentylacyjnych oraz  sposobów  zapobiegania powstawania wstecznych  ciągów , a także zachowania ratowników podczas akcji wywołanej alarmem czujki tlenku węgla.
Zwrócono uwagę na konieczność dokonywania kontroli kominiarskich i konieczność wykonywania czyszczeń przez uprawnionych kominiarzy.

Wskazano, że brak dokumentów potwierdzenia kontroli, czy czyszczenia, może być podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania firmę ubezpieczeniową.

Szkolenie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Kieleccy strażacy i kominiarze planują dalszą współpracę, w tym w zakresie wzajemnych szkoleń.