Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie techniczne w zakresie Cyfryzacji Usług Kominiarskich – Cedzyna

Szkolenie techniczne w zakresie Cyfryzacji Usług Kominiarskich – Cedzyna

W dniu 21 listopada 2020 roku w przepięknie położonym nad Zalewem Cedzyna Hotelu Echo odbyło się szkolenie techniczne w zakresie „Cyfryzacji Usług Kominiarskich”.

Szkolenie skierowane dla ponad stu administratorów budynków mieszkalnych wielorodzinnych z województwa świętokrzyskiego, zorganizowane zostało przez oddział Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Kominiarzy.

Prezes Edward Kwiatkowski wraz ze współpracownikami zadbali o prawidłową oprawę oraz wysoką jakość szkolenia.

Aspekty prawne oraz wymagania w tym zakresie jak również działanie systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będącego elementem systemu ZONE przedstawił kolega Piotr Urbanowicz – wiceprezes oddziału Wrocławskiego KIK, jak również Sekretarz Cechu Kominiarzy we Wrocławiu.

Genezę powstania wyżej wymienionego systemu jak również szeroki aspekt prawny zagrożeń kominowych, ze szczególnym naciskiem na ryzyko zatrucia tlenkiem węgla omówił prezes KIK Marcin Ziombski.

Szczegóły dalszej pracy Mistrzów Kominiarskich regionu oraz spółdzielni i Administracji budynków wielorodzinnych były tematem prelekcji prezesa oddziału Kielce Krajowej Izby Kominiarzy, Edwarda Kwiatkowskiego oraz Pani Wioletty Stępień – prezes Spółki Usługowo-handlowej „Kominiarz”.

Inicjatywa taka, dotycząca cyklicznych spotkań technicznych środowiska kominiarskiego z przedstawicielami Zarządców Nieruchomości jest bardzo dobrym pomysłem i zasługuje rekomendacje do stosowania w innych oddziałach Krajowej Izby Kominiarzy.