Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie wewnętrzne na Platformie KIK Teams

Szkolenie wewnętrzne na Platformie KIK Teams

W dniu 30 marca 2021, odbyło się kolejne wewnętrzne szkolenie techniczne Krajowej Izby Kominiarzy na Platformie KIK Teams.  Szkolenie prowadził mistrz kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski. 

Tym razem w oparciu o Warunki Techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. – Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. oraz przywołane Polskie Normy omawiano wieloaspektowo sposoby doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. Obowiązki lokatorów vs obowiązki osób kontrolujących.

Podczas spotkania  źródłem cennych informacji była dyskusja uczestników.

Szkolenia będą kontynuowane i poszerzane o kolejne tematy.