Wspieramy Ukrainę!
Szkolenie „Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkalnym”

Szkolenie „Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkalnym”

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku został przeprowadzony cykl szkoleń pt. „Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkalnym”
W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z wszystkich trzech zmian oraz oficerowie operacyjni jednostki.
Przedstawiony temat w cyklu szkoleń został bardzo dobrze odebrany przez słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach.


Wymiana doświadczeń zawodowych wraz z pogłębieniem wiedzy z uwzględnieniem specyfiki obydwu zawodów jest owocna dla słuchaczy oraz prelegentów ze strony Krajowej Izby Kominiarzy.
Już kolejna jednostka PSP w woj. mazowieckim skorzystała z paneli technicznych organizowanych przez Krajową Izbę Kominiarzy oddział w Warszawie dla jednostek PSP i OSP.

W dniu 24.02.2018r., na zakończenie cyklu spotkań na ręce dowódcy JRG st. kpt. Radosława Podgórskiego została przekazana książka pt. „Szkody Kominowe”, która już w trakcie prelekcji była przeglądana i szeroko pozytywnie komentowana.
Mirosław Antos