Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Msza święta z okazji św. Józefa Rzemieślnika

Msza święta z okazji Święta Patrona Sekcji przy Wielkopolskim  Cechu Rzemiosł Budowlanych – św. Józefa

 W dniu 19 marca br. o godzinie 12 w Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny – Księży Salezjanów przy ul.Wronieckiej 9 w Poznaniu odbyła się msza święta z udziałem członów Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Swój udział w uroczystości uświetnili również kominiarze z poznańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Już w pierwszych wiekach pisano o świętym z Nazaretu: „Pan zogniskował w św. Józefie, jak w słońcu, to wszystko, co święci razem wzięci mają w sobie ze świata i blasku”.

Z tego powodu pośrednictwo tego wielkiego Świętego ma szczególny charakter. Nie jest on pośrednikiem wszelkich łask, tak jak Maryja. Ale modlitwy zanoszone przez Jego wstawiennictwo wzruszają samo serce Maryi. A czy możemy sobie wyobrazić, że modlitwy, które kierujemy do św. Józefa, a on uznaje je za dobre, mogłyby nie być miłe Jezusowi?

Będąc członkami Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu oraz członkami komisji egzaminacyjnej w zawodzie Kominiarz traktujemy swoje zadanie/misję jako pasję, która została nam powierzona przez „los”. Staramy się w miarę możliwości wykonywać powierzane nam funkcje z dużą dokładnością i starannością a przede wszystkim z poczuciu odpowiedzialności dla organizacji i stowarzyszenia. Jako członkowie Krajowej Izby Kominiarzy mam okazję swoje cele realizować a pomoc ze strony św. Józefa, jaki i św. Floriana niech zawsze nam w tym pomaga.

Z kominiarskim pozdrowieniem

Piotr Masłowski

Foto: KIK Poznań

Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo

W dniach 1-3 marca 2023 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji.

W Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie można było zapoznać się z szeroką ofertą producentów, dystrybutorów urządzeń, maszyn i technologii i usług z poszczególnych branż. Wystawcy zaprezentowali między innymi  systemy i urządzenia grzewcze, pompy grzewcze i wymienniki ciepła.

Krajowa Izba Kominiarzy była jednym z  patronów honorowych Targów.  Stoisko Izby było licznie odwiedzane nie tylko przez kominiarzy.  Drugiego dnia targów czyli 02.03.2023r.od godziny 11:00 odbył się  blok wykładowy Krajowej Izby Kominiarzy.

Tematy wykładów:

 

Piotr Pacyna

Foto: Piotr Masłowski

E-materiały do kształcenia zawodowego – KOMINIARZ 713303

Pierwsze e-materiały do kształcenia zawodowego  są już dostępne dla wszystkich zainteresowanych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/).

Wśród nich jest BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich – KOMINIARZ 713303  link

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami.

 

Do tworzenia i konsultowania multimedialnych materiałów został zaproszony mistrz kominiarski, mgr inż. Sebastian Ziombski, który reprezentował Krajową Izbę Kominiarzy.

Na jednym z filmów instruktażowych jest on nawet aktorem pierwszego planu.

Link do filmu

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znaleźć różne, również starsze materiały. W tym kilka filmów nagranych w Spółdzielni „Kominiarz” w Lublinie oraz „Informacja Zawodowa”.

Link do wyszukiwania

Instrukcja

Materiały stanowią cenną pomoc dla mistrzów kominiarskich szkolących uczniów.

oprac. Piotr Pacyna

Źródło: zpe.gov.pl

Warsztaty ws zakresu danych do Projektu ZONE

W dniu 03.12.2018r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, miało miejsce spotkanie ekspertów pn.: ”Warsztaty ws zakresu danych do Projektu ZONE”. Obrady pod przewodnictwem Piotra Woźnego – pełnomocnika premiera ds. programu Czyste Powietrze, wiceprezesa NFOŚ. Wśród zaproszonych do współpracy przedstawicieli Instytutu Łączności, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, oraz przedstawiciele branży kominiarskiej: Marcin Ziombski – prezes Krajowej Izby Kominiarzy oraz Paweł Waszek przedstawiciel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego.

Główne cele spotkania to:

Potwierdzenie zakresu danych niezbędnych i możliwych do pozyskania w celu:

  1. inwentaryzacji źródeł ciepła w całej Polsce – moduł podstawowy
  2. monitorowania działań termomodernizacyjnych – moduł rozszerzony

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na dofinansowanie projektu „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” czyli ZONE. Dzięki tej bazie będzie można szybko wskazać piece do wymiany i zaplanować rozwój sieci gazowej i ciepłowniczej.

„Głównym celem ZONE jest wypracowanie założeń, przygotowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie elektronicznego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych. Pozwoli to na zlokalizowanie urządzenia do wymiany i zaplanowanie dalszego rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej – informuje Departament Komunikacji MPiT.

Sporą rolę w aktualizowaniu gminnych danych, potem przesyłanych do ZONE, mogą odegrać kominiarze. Przy okazji okresowych przeglądów i kontroli stanu wentylacji i kominów mogą sprawdzać, czy w poszczególnych domach są przestrzegane przepisy i właściwie użytkowane urządzenia grzewcze.

Rozmowy w tym zakresie są prowadzone, jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem kominiarzy, uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach z ich udziałem. W ramach projektu ZONE przeanalizowane będą opcje włączenia kominiarzy do polityki antysmogowej i jeśli analizy przyniosą pozytywny efekt, opracowane będą odpowiednie narzędzia prawne, które umożliwiłyby ewentualne wprowadzenie nowych zadań dla środowiska – przekazuje Departament Komunikacji MPiT.”

Źródło: https://www.spidersweb.pl

INICJATYWA „3K” Kocioł+Komin+Kominiarz

W dniu 23.11.2018r. w Pleszewie odbyło się zorganizowane przez Klaster Kotlarski spotkanie przedstawicieli:

Krajowej Izby Kominiarzy – Marcin Ziombski i Piotr Pacyna,

Stowarzyszenia Kominy Polskie – Piotr Cembala – Prezes, dr. Rudolf Kania – senator Grupy Schiedel, Krystian Kula, Roman Nowak,   Wojciech Zawadzki – Ontop Metaloterm,

Klaster Kotlarski – członkowie zarządu Sławomir Śliwa, Jerzy Tilgner oraz członkowie zwyczajni Klastra.

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski jest inicjatorem i organizatorem szeregu szkoleń i innych działań na rzecz środowiska kotlarskiego. Prowadzi badania i inicjuje zawiązywanie konsorcjów badawczych:  2011 powstało konsorcjum „Opracowanie wspólnego, innowacyjnego produktu rynkowego dla firm Klastra Kotlarskiego otwarciem dla funkcjonowania zaawansowanych procesów w klastrze” przy wsparciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Efektem pracy kolejnego konsorcjum było skonstruowanie, wykonanie i przebadanie kotłów „Klaster 5” o mocy 14 i 23 kW. Kotły te uzyskały w 2017r. certyfikat 5 klasy.   Zobacz   www.klasterkotlarski.pl 

Tematem była propozycja  utworzenie Inicjatywy „3K” (Kocioł+ Komin+ Kominiarz)

Motto:

Prawidłowo pracujący komin jest gwarantem osiągnięcia zakładanej efektywności energetycznych kotłów węglowych 5 klasy:

Diagnoza stanu związanego z wprowadzaniem KOTŁÓW 5 KLASY, wymogi w zakresie odprowadzania spalin oraz kierunki działań była przedmiotem prezentacji pt. „Kocioł 5 klasy innowacja czy zagrożenie …- spojrzenie od strony komina”, którą przedstawił Piotr Cembala Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie.

Na obecnym etapie Klaster oraz SKP przygotują zapisy instrukcji dla producentów kotłów uwzględniające konieczność obsługi kominiarskiej pod rygorem utraty gwarancji na kocioł. Kolejne działania w przyszłości.

Marcin Ziombski

Prezes KIK

Foto: Ireneusz Odrobiński

Sukces II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”- Rybnik 2018

W dniach 13-15 września 2018 roku w Rybniku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kominiarska „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”, zorganizowana przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

Pana Premiera reprezentował  Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera do walki ze smogiem.

W Konferencji uczestniczyli władz samorządowych – Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Katowic i Rybnika, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Kominy Polskie, kominiarze z całego kraju, zrzeszeni  w Krajowej Izbie Kominiarzy,   Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Korporacji Kominiarzy Polskich, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

Gospodarzem  Konferencji był Rafał Dydak – Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Kominiarze wręczyli panu ministrowi Piotrowi Woźnemu propozycje środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem.

Pobierz PDF

Przedstawicielom władz przekazane zostało Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Wygłoszone zostały następujące referaty:

 

Foto: Wojciech Chmiel  KMKWŚ

Zadbaj o bezpieczeństwo – zaproś kominiarza!

Zbliża się jesień i zima, a to oznacza, że trzeba będzie zacząć ogrzewać mieszkania. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 www.izbakominiarzy.pl.

Komunikat został przesłany do jednostek samorządu terytorialnego, Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego.

 

W Komunikacie przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Kominy: instalację dymową, spalinową, a także wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna częstotliwość czyszczeń:

– przewody od palenisk opalanych paliwem stałym – co 3 miesiące,

– przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – co 6 miesięcy,

– przewody wentylacyjne – 1 raz w roku,

Jak groźne jest zaniedbanie kominów świadczą statystyki.

Państwowa Straż Pożarna w roku 2017 odnotowała 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną „Czad i ogień – obudź czujność” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Pełen tekst komunikatu do pobrania PDF

PAP/KIK

Eksperci Krajowej Izby Kominiarzy z misją na Białorusi

W dniach 7-9 września w Grodnie na Białorusi odbył się zjazd świeżo powstającej grupy kominiarzy z tego kraju. Delegacja ekspertów Krajowej Izby Kominiarzy jako prężnie rozwijająca się korporacja otrzymała zaproszenie do udziału w tym spotkaniu.

Poza kominiarzami z Polski (Mirosław Antos, Sylwia Matusiak, Wiesław Zabawa, Sebastian Ziombski) można było poznać przedstawicieli naszego zawodu z Rosji oraz Litwy.

Naszym zadaniem było przedstawienie kominiarstwa w Polsce, podstaw prawnych regulujących kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, narzędzi jakich używamy w pracy. Już pierwszego dnia po przyjeździe spotkaliśmy się z delegatami straży pożarnej z Grodna. Z wielką uwagą słuchali, kiedy opowiadaliśmy o wszystkim co jest związane z tworzeniem organizacji kominiarskiej.

 

Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy przekazali gospodarzom  Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Drugiego dnia koledzy z Rosji przedstawili techniki czyszczenia kanałów kominowych. Popołudnie tego dnia zostało zarezerwowane na wystąpienie Mirosława Antosa opowiadającego o tworzeniu Krajowej Izby Kominiarzy oraz osiągnięciach naszej organizacji.

Kolejną osobą prezentującą tajniki kominiarstwa w Polsce był Sebastian Ziombski opowiadający o narzędziach kominiarskich, rodzajach kominów oraz sposobów ich wykonywania. Zaprezentowaliśmy urządzenia przywiezione z kraju (kamera kominowa i inspekcyjne, anemometry, manometry). Dla kolegów z Białorusi były to sprzęty całkowicie nowe, nie spotykane w ich pracy.

Delegacja z KIK wyróżniała się na tle pozostałych reprezentantów  jednolitym umundurowaniem oraz dużą wiedzą merytoryczna na temat zawodu i prawa jakim on podlega. Z całą pewnością można stwierdzić, że kominiarstwo polskie stoi na wysokim poziomie. Wydaje się, że  informacje jakie przekazaliśmy będą bardzo przydatne kominiarzom z Białorusi. Jednocześnie  mamy nadzieje, że zawód kominiarza rozwinie się na podobnym poziomie co u nas w kraju,  a w przyszłości będziemy mogli po raz kolejny podzielić się swoimi doświadczeniami.

Sebastian Ziombski

Relacje białoruskich mediów:

news.tut.by 

hrodna.life 

 

Foto: Wiesław Zabawa

 

Polscy kominiarze na Międzynarodowym 37. Święcie Kominiarzy w Santa Maria Maggiore (VB) we Włoszech

W dniach 31.08.2018  do 03.09.2018 odbywało się 37. Międzynarodowe Święto Kominiarzy w Santa Maria Maggiore (VB) we Włoszech.

Udział polskiej reprezentacji był pomysłem Łukasza Grzenkowicza – właściciela portalu Kominiarz.TV, który zorganizował pierwszy wyjazd w roku 2016.

 W bieżącym roku, pod patronatem Krajowej Izby Kominiarzy,  trud organizacji podjęli  Agnieszka i Tomasz Harzowscy z Oddziału lubuskiego Krajowej Izby Kominiarzy.

W Święcie uczestniczyło około 1300 kominiarzy z 29 krajów, z całego świata – od Japonii po Rosję, po Stany Zjednoczone i po raz pierwszy 3 osoby z Urugwaju.  Z Polski uczestniczyło  około 48 osób z różnych organizacji kominiarskich (z przebranymi dziećmi w stroje kominiarzy) plus pies który był jednym z głównych obiektów zainteresowania.

W kronikarskim skrócie:

31.08.2018

Nero Notte czyli czarna noc spotkanie kominiarzy z całego świata w centrum Santa Maria Maggiore a w szczególności na Piazza della Chiesa (plac kościelny) super integracja, setki zdjęć i wspólne tańce.

01.09.2018

10.30 spotkanie pod pomnikiem „małego kominiarza” w miejscowości Malesco.

15.00 wystawa flagi San Damiano d’Asti na placach Santa Maria Maggiore.

18.00 msza Święta w Kościele Parafialnym w Santa Maria Maggiore.

20.00 wieczór muzyczny (dyskoteka). Impreza w hotelu połączona z gotowaniem miejscowych przysmaków z miejscowych produktów przez Marizio Ruga co zrobiło wielki show  towarzyszących nam żon.

02.09.2018.

11.00 uroczysta parada w Santa Maria Maggiore,

13.00 po paradzie wyjazd wyciągiem narciarskim na trasy widokowe 1725m npm i obiad w górskiej restauracji

16.00 „Koncert młodych muzyków Ossolaniego” w parku Villa Antonia.

17.00  Przekazanie  Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem” przez Mirosława Antosa, wiceprezesa Krajowej Izby Kominiarzy.   Memorandum odczytała Natalia Misiun córka Ewy Misiun, w imieniu Polaków podziękowania przekazał w języku włoskim zaprzyjaźniony z polskimi kominiarzami Marizio Ruga.

Tomasz Harzowski wręczył pamiątkową statuetkę „Młodego Kominiarza” wykonaną  na wzór oryginału z Masesco.

 

03.09.2018

09.00 rano wymeldowanie i powrót do kraju.

Miejsce zakwaterowania Polaków-Hotel LaPerla Via Belitrandi 2A 28852 Vocogno di Craveggia (VB),3 km od centrum Santa Maria Maggiore.

Serdeczne podziękowania dla Pani Agnieszki Harzowskiej i Pana Tomasza Harzowskiego za wspaniałą organizację i znakomity wybór hotelu.

Foto: Barbara Krawczyk, Robert Chodkiewicz, Wiesław Zabawa

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Warszawa, dnia 03.09. 2018r.

Znak: MZ/108/2018r

                                                                                

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

 

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

 

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat do pobrania PDF

Deklaracja o wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem

Deklaracja

O wspólnych działaniach na rzecz kominków  i palenia drewnem

Poznań, 30 stycznia 2018r.

 

 

 

Zaproszenie na II Konferencję Kominiarską – Rybnik 2018

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice, ul. Jagiellońska 4/ 7 

Tel./fax (32) 200 00 74, tel. 601 487 813

 

 

                Szanowni Koledzy i Koleżanki – KOMINIARZE, jako Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zwracamy się do Was z informacją, że już nadszedł czas II Konferencji Kominiarskiej, która odbędzie się w dniach 13 – 14 – 15 września w Rybniku – Stodołach.

Celem Konferencji jest kontynuacja projektu rozpoczętego w zeszłym roku – walka z niską emisją oraz aktywizowanie wspólnych wysiłków pomiędzy służbami kominiarskimi, a samorządowymi i Strażą Miejską na terenie całej Polski.

Pierwsza Konferencja Kominiarska odbyła się w zeszłym roku, także w miesiącu wrześniu i stała się przyczynkiem do zrozumienia zasad współpracy. Dzięki zaangażowaniu zarówno samorządowców oraz Straży Miejskiej jak również poprzez liczne pokazy i prelekcje ukazaliśmy pewnego rodzaju ścieżkę, po której można stąpać pewnie licząc na szybkie efekty w walce o lepszy oddech poprzez wspólne działania na rzecz zmniejszenia i ograniczenia tzw. niskiej emisji.

W tym roku na Konferencji oprócz rozmów o tzw. „uchwale anty-smogowej”, opalaniu domów i mieszkań paliwami stałymi, dbaniem o segregację śmieci czy programach pomocowych Urzędów Miast dla społeczeństwa – wprowadzamy temat analizy spalin i przewodów spalinowych.

Prawdziwą zmorą w ostatnim czasie – a należy wspomnieć, że jest okres letni – występują podtrucia tlenkiem i liczne interwencje Straży Pożarnej. Chcemy zmierzyć się z problemem, który jest obecny od wielu lat i wiemy jak mu się przeciwstawić.

Szanowni Kominiarze podczas Konferencji wspólnie z nami będą Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Miast Katowic i Rybnika, pełnomocnik premiera do spraw walki ze smogiem Piotr Woźny, przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Przedstawiciele kotłów klasy V, Alarm smogowy , CERMAS, Kominy Polskie, Zduni, Straż Pożarna oraz nasi długoletni przyjaciele AERECO oraz WOBEX.

Jednak wielkim i oczekiwanym sednem – tą przysłowiową wisienką na torcie będą kończące pierwszy i drugi dzień rozmowy kominiarzy – tylko my, nasze doświadczenia oraz nasz czas.

Koszt imprezy 700zł – ilość miejsc ograniczona. Osoby do kontaktu – Tadeusz Kominek tel. 728 560 661 oraz Piotr Kłodowski tel. 600 282 317.

ZAPRASZAMY !

Z wyrazami szacunku

prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

W Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1202 opublikowano 22 czerwca Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Zmiany wejdą w życie 14 dni po publikacji dokumentu.

Prawo budowlane – tekst jednolity 2018 do pobrania tutaj

 

Piknik z okazji otwarcia nowego Ratusza w Konstancinie-Jeziorna

W niedzielę 24 czerwca kominiarze z warszawskiego oddziału KIK wzięli udział w wyjątkowym pikniku z okazji otwarcia nowego Ratusza w Konstancinie-Jeziorna.

Podczas pikniku było wiele atrakcji i smakołyków serwowanych między innymi przez gminnych radnych. Była możliwość zwiedzenia Ratusza oraz załatwienia wielu urzędowych spraw.
Jedną z największych atrakcji było stoisko Krajowej Izby Kominiarzy z licznymi gadżetami i ulotkami, gdzie była możliwość zrobienia zdjęcie z kominiarzem jak i w stroju kominiarza.
Na stoisku byliśmy dzielnie wspierani przez nasze małżonki i dzieci.
W ramach akcji „Zaproś kominiarza” odbył się również pokaz „palenia od góry”, który był przyczynkiem do wielu indywidualnych rozmów i porad technicznych dla licznie przybyłych mieszkańców gminy i gości.
Konstancin Jeziorna jest jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu i we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy podejmuje wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza w regionie.
Mirosław Antos

Pomorski Piknik Energetyczny

Na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej, reprezentacja Krajowej Izby Kominiarzy uczestniczyła w Pomorskim Pikniku Energetycznym, który odbył się w Gdyni w dniach 10-11.06.2018.

Promocję zawodu kominiarza, oraz jego roli w dziedzinie eksploatacji urządzeń grzewczo -kominowych realizowano poprzez ekspozycję stoiska. Odbyła się także zaplanowana prezentacja, którą przedstawił Prezes Gdańskiego Oddziału Daniel Pieścikowski. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza pierwszego dnia pilniku. Na imprezie Krajową Izbę Kominiarzy reprezentowali Mistrzowie Kominiarscy Daniel Pieścikowski oraz Stanisław Góra.