Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Dzień Szkoleniowy dla członków warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniu 25.03.2022r w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy  w Józefowie odbył się kolejny Dzień Szkoleniowy dla członków warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy oraz innych zainteresowanych.
Tym razem tematem przewodnim było „Kominiarstwo dziś i jutro w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych i ekologicznych”
Prelegentem zewnętrznym był p. Jan Zapora z Cechu Zdunów Polskich, grupa Drewno Pozytywna Energia, który min. omawiał Mazowiecką Uchwałę Antysmogową.
W szkoleniu wzięło udział 65 kominiarzy głównie z oddziału warszawskiego.
Uczestnikami byli również koledzy z oddziału skierniewickiego i nie zrzeszeni w KIK koledzy i koleżanka ze Szczecina oraz Garwolina.
Niektórzy uczestnicy szkolenia pokonywali dystans 200 km – Jarocin, 400 km – Lesko a nawet ponad 500 km – Szczecin, co szczególnie jest godne szacunku.
Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem w środowisku, niestety nie wszyscy chętni mogli w nim uczestniczyć z powodu ograniczonej liczby miejsc.
Przygotowane panele tematyczne trafiły w punkt zainteresowania naszego środowiska – gro uczestników było obecnych do samego końca szkolenia.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Następny Dzień Szkoleniowy planowany jest w okresie jesiennym.
Mirosław Antos

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1649104819293-fa79e0f2-1573-4″ include=”10626,10625,10624,10623,10622,10621,10620,10619,10618,10617″][/vc_column][/vc_row]

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Krajowa Izba Kominiarzy wspólnie dla bezpieczeństwa

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy i Krajowa Izba Kominiarzy

W dniu 20 grudnia 2019 w siedzibie CNBOP-PIB gościliśmy Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy w osobach Pana Marcina Ziombskiego – Prezesa, Pana Mirosława Antosa – Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego, oraz członkowie Izby w osobach Pan Adrian Reda, Pan Mateusz Antos oraz Pan Piotr Antos. W trakcie spotkania, uroczyście potwierdziliśmy wolę współpracy pomiędzy obiema instytucjami w zakresie łączenia wysiłków i potencjałów celem zmniejszenia ilości ofiar oraz osób poszkodowanych w wyniku pożarów, zatruć tlenkiem węgla oraz wybuchu gazu. Tragiczne w skutkach zdarzenia tego rodzaju są konsekwencją niesprawnych instalacji i urządzeń grzewczo – kominowych. Tym samym zadeklarowaliśmy rozwój naszej współpracy polegającej w szczególności na podnoszeniu i potwierdzaniu kompetencji Mistrzów Kominiarzy w oparciu o nową kwalifikację rynkową autorstwa CNBOP-PIB, pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” włączonej do Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim z dnia 7 maja 2019 r. Poz. 446.  http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/446

Potwierdzona w formie Listu Intencyjnego wola współpracy będzie w praktyce polegać na przeprowadzeniu wspólnych oględzin – ekspertyz urządzeń grzewczo – kominowych oraz instalacji i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu, w szczególności w obiektach klasy ZL-IV, zamieszkałych przez osoby o szczególnych potrzebach ochronnych, w tym samotnie zamieszkujących osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym, a także osób niepełnosprawnych ruchowo, z ograniczoną percepcją, oraz osób zależnych od innych.

W imieniu CNBOP-PIB List podpisali st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB oraz st. bryg. dr inż. Jacek Zboina – Z-ca Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń.

Połączenie sił obu instytucji, ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli. Tylko w ciągu ostatniego weekendu, w Polsce śmierć poniosły trzy osoby w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Utrzymywanie drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych a także montaż autonomicznych czujek wczesnej detekcji zagrożeń to MAŁA INWESTYCJA W DUŻE BEZPIECZEŃSTWO. Warto o tym pamiętać w trosce o najbliższych również w obecnym czasie świątecznych przygotować, poświęcając chwilę na to by zadbać również bezpieczeństwo naszych domów, czyli miejsc, w których co do zasady powinniśmy nie tylko czuć się, ale faktycznie być w istocie najbardziej bezpieczni.

W Polsce każdego roku 80 % ofiar pożarów, wybuchów gazu oraz zatruć tlenkiem węgla to niestety ofiary zamieszkałe w prywatnych obiektach mieszkalnych. Zaoszczędźmy sobie oraz najbliższym tragedii !  Bezpiecznych Świąt oraz Nowego 2020 roku.

Paweł Florek

Foto: Paweł Florek