Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2021-2022

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2021/2022 – 1 października 2021 – 31 marca 2022

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

WAŻNE! Link do strony zawierającej informacje i materiały dydaktyczne kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Źródło: gov.pl KG PSP

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampanii po raz kolejny przewodzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię, która przyczynia się do zmniejszania ilości pożarów, zdarzeń, poszkodowanych i ofiar z udziałem tlenku węgla.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Link do strony zawierającej informacje i materiały dydaktyczne kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Źródło: KG PSP

Słupsk – Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

W dniu 15.11.2019 roku, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Na zaproszenie komendanta, st. bryg. Krzysztof Ulaszka, w spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny kominiarstwa: Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał – Sekretarz Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Mistrz Kominiarski Damian Cupiał – Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. NA spotkaniu obecny był także  specjalista z dziedziny kontroli budowlanej – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim Andrzej Adamski.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku st. kpt. Grzegorz Falkowski.
Referaty oraz statystyki zdarzeń z ramienia Straży Pożarne przedstawili
Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego st. kpt. Tomasz Ponczkowski, a także Naczelnik sekcji ds. kontrolno- rozpoznawczych mł.asp. Piotr Basarab

Następnie przybyli Kominiarze omówili potrzeby czyszczenia przewodów kominowych, roli kominiarzy jako pogromców smogu, a także zaprezentowali najczęstsze błędy jakie zostają stwierdzone podczas okresowych kontroli kominiarskich. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał przybyłym o rozporządzeniu w sprawie użytkowania lokali mieszkalnych z 97 roku, oraz obowiązkach spoczywających na administratorach i zarządcach obiektów budowlanych. Po wygłoszeniu referatów odbyła się zagorzała  dyskusja.

Damian Cupiał 


„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” w Kielcach

29 października 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, wraz z Przedstawicielami Krajowej Izby Kominiarzy oddział Świętokrzyski, była organizatorem spotkania z przedstawicielami spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

W pierwszej części spotkania, funkcjonariusze z wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP Kielce przedstawili materiał informacyjny dotyczący bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych, ilości zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla, ilości pożarów w tych obiektach oraz najczęstszych przyczyn powstawania tych zdarzeń.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy, wiceprezes zarządu głównego Wojciech Cedro i wiceprezes oddziału świętokrzyskiego Dariusz Piotrowski omówili zagadnienia związane z prawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożenia tlenkiem węgla. Przedstawili również najczęściej spotykane przypadki błędów, popełnianych przez użytkowników lokali mieszkalnych z jakimi spotykają się podczas prowadzonych kontroli. Ponadto przytoczono obowiązki spoczywające na władających lokalami mieszkalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokonywania przeglądów instalacji użytkowych.

Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja oraz podsumowanie, podczas którego przyjęto wspólny kierunek działania, zmierzający do zwiększenia świadomości wśród społeczeństwa w zakresie właściwej eksploatacji instalacji użytkowych w mieszkaniach oraz wyposażenia ich  w czujki czadu w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Wojciech Cedro