Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Piknik „Zadbaj o powietrze”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniu 17.07. 2022r w pięknym parku przy zabytkowym budynku szkoły w Woli Rasztowskiej w powiecie wołomińskim odbył się piknik edukacyjno- informacyjny „Zadbajmy o powietrze”.
Podczas pikniku wołomińscy kominiarze (Zdzisław Szymański, Sławomir Laszczka i Mirosław Antos) z Krajowej Izby Kominiarzy przeprowadzili pokaz „Palenia od góry”.
Po raz kolejny spotkanie z kominiarzami cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród uczestników pikniku.
Hasło „Zaproś Kominiarza” wcielane w życie w różnych formach przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców i nas kominiarzy.
Mirosław Antos

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Stanowisko Krajowej Izby Kominiarzy w sprawie łódzkiej uchwały antysmogowej

Krajowa Izba kominiarza zwraca uwagę na zagrożenie zwiększeniem ubóstwa energetycznego, oraz zagrożeniom bezpieczeństwa. Proponuje przyjęcie „uchwały o prawidłowym spalaniu”.

Stanowisko Krajowej Izby Kominiarzy PDF

Kominiarze dla czystego powietrza – TVP 3 Warszawa

Mirosław Antos – Rzecznik Krajowej Izby Kominiarzy wystąpił Telewizyjnym Kurierze Warszawskim. Mówił o działaniach kominiarzy w zakresie ewidencjonowania źródeł niskiej emisji.

Link do materiału TVP 3

Źródło: TVP 3 Warszawa

Stolica podpisała z Krajową Izbą Kominiarzy porozumienie o współpracy

Stolica podpisała z Krajową Izbą Kominiarzy porozumienie o współpracy przy inwentaryzacji bezklasowych pieców i kotłów grzewczych. Kominiarze rozpoczną wizyty w domach warszawiaków już w marcu. Podczas przeglądów będą zachęcać do korzystania z miejskich dotacji do wymiany „kopciuchów”.

W Warszawie jednym ze źródeł zanieczyszczenia są przestarzałe piece i kotły grzewcze. Krajowa Izba Kominiarzy przeprowadzi inwentaryzację źródeł ciepła w lokalach w budynkach, które nie są podłączone do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej na terenie stolicy.

Podczas wizyt kominiarze przypomną mieszkańcom o warszawskim programie dotacji, który pozwala na pokrycie do 100% kosztów wymiany źródła ogrzewania do końca tego roku. Przy okazji, kominiarze będą też podkreślać, jak ważna jest bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych i wentylacyjnych. Regularne przeglądy, w tym przede wszystkim czyszczenie przewodów kominowych, pozwalają na znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki inwentaryzacji Warszawa uzupełni swoją mapę lokali ogrzewanych przestarzałymi piecami i kotłami grzewczymi.

Wymień kopciucha z miejską dotacją

Na walkę ze smogiem stolica przeznaczyła rekordową sumę – 300 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są m.in. dotacje na likwidację starych pieców. Mieszkańcy mają okazję do końca 2022 roku skorzystać z miejskiego dofinansowania na wymianę źródła ciepła i instalacji grzewczej.

Miasto oferuje do 100% dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację złożymy do końca 2020 r. W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90% kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70%. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni.

System dotacji ma zmobilizować mieszkańców do jak najszybszego pozbycia się pieców, które przyczyniają się do złej jakości powietrza. Mieszkańcy mają do wyboru kilka ekologicznych możliwości: podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, instalację pieca gazowego, pompy ciepła lub pieca elektrycznego.

Dofinansowanie od miasta może sięgać nawet 200 tys. zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych i nawet 95 tys. zł dla indywidualnego mieszkańca. Tak wysokie dotacje trafią do osób, które oprócz wymiany pieca zdecydują się dodatkowo na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii połączonych z nowym źródłem ogrzewania.

Decydujący jest termin złożenia wniosku, bo samą inwestycję można zrealizować już w roku kolejnym. Składając wniosek już w tym roku można oszczędzić pieniądze, a co jeszcze ważniejsze – zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Dokumenty można złożyć w dowolnym urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Wnioski przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). Szczegóły dostępne na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Warszawa odchodzi od węgla

Zgodnie „uchwałą antysmogową” w 2023 roku w życie wchodzi zakaz używania bezklasowych pieców i kotłów na terenie Mazowsza. Z kolei pod koniec 2023 roku w Warszawie wprowadzony zostanie zakaz palenia węglem i drewnem w indywidualnych źródłach grzewczych (tym drugim przypadku, w dniach prognozowanych przekroczeń norm jakości powietrza).

Źródło: um.warszawa.pl

Foto: Ewelina Lach

Kominiarze na III Kongresie Czystego Powietrza

W dniu 26 lutego 2020r w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się III Kongres Czystego Powietrza zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Elżbieta Lanc członek zarządu woj. Mazowieckiego podpisali deklarację o zakazie spalania węgla w paleniskach domowych w Warszawie od. 2024r  Podczas Kongresu odbyła się sesja plenarna z udziałem specjalistów krajowych min. Piotra Woźnego prezes NFOŚIGW, Adriana Furgalskiego  prezes TOR, zagranicznych, samorządowców, posłów i przedstawicieli organizacji społecznych.

Równolegle odbywały się III sesje  I sesja – Inwentaryzacja, Informacja II sesja – Wspieranie działań III sesja – Mobilność, Zieleń Podczas II sesji swoją prezentację przedstawił  Mirosław Antos.

W Kongresie wzięła udział liczna grupa kominiarzy z KIK i KKP, którzy na swoich stoiskach podczas licznych rozmów z urzędnikami samorządowymi z całego województwa Mazowieckiego, specjalistami i samorządowcami mogli przedstawić swoje stanowisko i rolę kominiarza w walce ze SMOGIEM. Kongres był bardzo ciekawy i świetnie zorganizowany. Liczny udział kominiarzy w tym wydarzeniu wywarł ogromny pozytywny oddźwięk wśród wszystkich uczestników. Już teraz skutkuje licznymi zaproszeniami do współpracy z wielu gmin Mazowsza. Nasz liczny udział w Kongresie i możliwość przedstawienia prezentacji jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu wizerunku kominiarstwa jako specjalistów i partnerów. 

Foto: KIK O/Warszawa

III Kongres Czystego Powietrza

W dniu 26 lutego 2020 w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, odbędzie się III KONGRES CZYSTEGO POWIETRZA.

Podczas Kongresu w ramach panelu  SALA II – WSPIERANIE DZIAŁAŃ o godzinie 14.50 odbędzie się prezentacja „Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkaniowym – smog, czad” –  Mirosław Antos, Wiceprezes Zarządu  Krajowej Izby Kominiarzy

Program III KONGRES CZYSTEGO POWIETRZA pdf

Zakończył się okres konsultacji społecznych dla projektu uchwały antysmogowej dla Województwa Pomorskiego

Gdański Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, którego przedstawicie uczestniczyli aktywnie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, sformułował i wystosował swoje uwagi oraz wnioski wraz z ich uzasadnieniem, kierując je do autorów projektu.

Oto treść korespondencji o której mowa powyżej:

Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie Zawodowe, działając zgodnie z komunikatem Zarządu Województwa Pomorskiego o konsultacjach w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Tzw. „Uchwały Antysmogowej Dla Województwa Pomorskiego”), przedstawia swoje stanowisko co do przywołanego projektu:

Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy wyraża zdziwienie co do restrykcyjnych postanowień projektu uchwały antysmogowej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż założenia projektu pozostają znacznie bardziej rygorystyczne niż te zawarte w uchwale antysmogowej dla woj. Śląskiego, gdzie stopień zanieczyszczenia powietrza i szkodliwość niskiej emisji oraz obecność smogu, znacząco przewyższa sytuację w woj. Pomorskim. Jako grupa zawodowa, dla której obok bezpieczeństwa użytkowników systemów grzewczo-kominowych, ochrona środowiska jest priorytetem, wyrażamy zadowolenie z podjęcia prac nad uchwałą mającą na celu ochronę jakości powietrza w regionie, jednak uważamy, iż konieczne jest wprowadzanie zmian, zgodnie z poniższymi uwagami: 


1. Niespójność założeń zawartych w projekcie uchwały z postanowieniami Stanowiska nr 1 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW.

Uzasadnienie: Zgodnie z poparciem Konwentu Marszałków Województw RP, w pierwszej kolejności należałoby oczekiwać wdrożenia systemu centralnej inwentaryzacji źródeł ciepła, stworzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – projekt ZONE, aby na podstawie zebranych informacji umożliwić monitorowanie wdrażania Programów Ochrony Powietrza, a także w sposób racjonalny określić wymagania dotyczące ograniczenia stosowania źródeł ciepła niespełniających kryteriów emisyjności. 

Wniosek: Konieczne wdrożenie projektu ZONE.  

2. Brak wykorzystania zasobów ludzkich i potencjału służb kominiarskich jako czynnika wpływającego bezpośrednio na redukcję niskiej emisji oraz powstawania smogu.

Uzasadnienie: Wprowadzenie obowiązkowych czyszczeń przewodów kominowych przez wykwalifikowane służby kominiarskie w budynkach jednorodzinnych jest najprostszym i najszybszym sposobem obniżenia niskiej emisji. Cykliczna konserwacja przewodów kominowych powoduje usuwanie sadzy bezpośrednio z przewodów kominowych, nie dopuszczając tym samym ich emisji do atmosfery. Uczestnictwo służb kominiarskich w procesie walki ze smogiem winno stać się fundamentalnym założeniem w projekcie rzeczonej uchwały. Wizyty kominiarskie pozwolą także na bezpośredni dozór fachowców nad stanem technicznym układów grzewczo-kominowych, a także zapewnią przekaz wiedzy i uwag dotyczących stosowanego opału.

Obowiązek kontroli kominiarskiej może także dostarczyć wiedzę na temat wypełniania zapisów i realizacji założeń dla beneficjentów programów dofinansowujących modernizacje źródeł ciepła z funduszy samorządowych, rządowych oraz unijnych.

Wniosek: Uwzględnić gotowość do współpracy środowiska pomorskich kominiarzy poprzez wprowadzenie obowiązku okresowych czyszczeń przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych, wzorem obowiązku dla budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej i pozostałych obiektów budowlanych.

3. Nieprzystosowanie budynków wielorodzinnych do zmiany sposobu ogrzewania poprzez modernizację źródeł ciepła.

Uzasadnienie: Wymuszenie zmiany sposobu ogrzewania na zasilanie gazem ziemnym w budynkach, gdzie dotychczas stosuje się ogrzewanie na opał stały, może okazać się niemożliwe do zrealizowania z uwagi na możliwości techniczne budynków pod względem ilości przewodów kominowych. Znaczna część budynków, z uwagi na założenia projektowe nie posiada odpowiedniej ilości kanałów kominowych, w pomieszczeniach gdzie przewiduje się możliwość montażu gazowych urządzeń grzewczych. Taka sytuacja znacznie skomplikuje szanse zapewnienia ogrzewania w obiekcie, zgodnie z założeniami projektu uchwały.

Wniosek: Uwzględnić możliwość stosowania źródeł ciepła zasilanych biomasą. Prawidłowo wykonana modernizacja, właściwa eksploatacja oraz fachowy dozór techniczny zapewni wymogi zapisów Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. (Zwane w dalszej części Ekoprojektem).

4.  Zbyt radykalny zapis o likwidacji kominków oraz pieców kaflowych.

Uzasadnienie: Brak jednoznacznych regulacji prawnych zarówno utworzonych w Polsce oraz Unii Europejskiej, w tym także Ekoprojektu dotyczących ograniczeń  emisji spalin.
W połączeniu z doświadczeniem środowiska kominiarskiego i zdunów, pozwala założyć, iż z uwagi na sposób użytkowania, proces spalania i budowę wspomnianych urządzeń grzewczych, nie stanowią one problemu dotyczącego zjawiska smogu. Sporą zaletą pieców i kominków jest dywersyfikacja źródeł ciepła i alternatywne zapewnienie odpowiedniej temperatury w okresach przejściowych lub awarii podstawowych źródeł ciepła. Warto więc czerpać z dobrych wzorców, jakie ustalają kraje Europy zachodniej, dla których czyste powietrze stanowi priorytet. 

Wniosek: Nie obejmować zakazem wyłączenia z użytkowania pieców kaflowych oraz kominków zasilanych biomasą, niebędących podstawowym źródłem ogrzewania mieszkania lub budynku.

5. Nieracjonalne i nieekonomiczne wymuszenie wyłączenia z użytkowania źródeł ciepła 5 klasy oraz Ecodesign.

Uzasadnienie: Wymóg likwidacji urządzeń 5 klasy oraz Ecodesing, czyli urządzeń grzewczych zaprojektowanych i wyprodukowanych jako odpowiedź do walki z niską emisją oraz smogiem wydaje się posunięciem zbyt radykalnym. Stoi on w sprzeczności w odniesieniu do Ekoprojektu. Założenia przywołanego rozporządzenia, uwzględniają tego typu urządzenia grzewcze jako spełniające kryteria emisji spalin i przyjazne dla środowiska. Wymóg ich likwidacji poddaje także pod wątpliwość sens programów dofinansowujących tego typu urządzenia grzewcze.

Wniosek: Wyłączyć z obowiązku likwidacji urządzenia grzewcze 5 klasy i Ecodesign.

6.  Zwiększenie ubóstwa energetycznego po wprowadzeniu projektu uchwały.

Uzasadnienie: Wiele programów dofinansowujących modernizację źródeł ciepła jest odpowiedzią jedynie na przestrzeń inwestycyjną i modernizacyjną źródeł ciepła, nie uwzględnia jednak pomocy w sferze eksploatacyjnej. Wymiana źródeł ciepła zgodnie z założeniami projektu narzuci na użytkowników wyższe koszty utrzymania i użytkowania ogrzewania, co spowoduje niekontrolowane i bezprawne stosowanie urządzeń zastępczych. Taka sytuacja może spowodować powstanie szarej strefy handlu niebezpiecznymi urządzeniami grzewczymi oraz stosowanie wątpliwych paliw.

Wniosek: Uwzględnić w projekcie uchwały także mniej radykalne środki walki ze smogiem jak na przykład kampanie uświadamiające dotyczące sposobów użytkowania urządzeń grzewczych, propagowanie współprądowego sposobu palenia – tzw. palenie od góry, włączenie do programów walki ze smogiem służb kominiarskich.

7. Wymuszanie likwidacji sprawnych i prawidłowo użytkowanych urządzeń grzewczych jako ograniczanie sposobów i źródeł ogrzewania.

Uzasadnienie: Eliminacja źródeł ciepła zasilanych biomasą w obliczu zmniejszenia konkurencyjności na rynku opału, stanowi zagrożenie wzrostu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego. Stanowi także nieuzasadnione  działania w obliczu strategii Unii Europejskiej o wyłączeniu do 2050 roku paliw kopalnych jako opału stosowanego w ogrzewnictwie. Wymuszenie wycofania biomasy spowoduje zanikanie środowisk zawodowych związanych z tego typu ogrzewnictwem, narażając użytkowników na brak wykwalifikowanego wsparcia technicznego i doprowadzi do użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych stanowiących realne zagrożenia dla mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na dobre wzorce stosowane w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie użytkowanie ekologicznych urządzeń na opał stały jest przyjaznym dla środowiska oraz użytkowników sposobem alternatywnego źródła ciepła będącego jednocześnie sposobem dywersyfikacji w sferze bezpieczeństwa energetycznego.

Wniosek: uwzględnić jak powyżej.  

Z wyrazami szacunku,

Prezes Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarzy

Daniel Pieścikowski

W tym miejscu Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa podziękowanie przyjacielowi czystego oddychania, koledze Krzysztofowi Woźniakowi za wsparcie merytoryczne w trakcie trwania konsultacji, Prezesowi Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy kol. Marcinowi Ziombskiemu za aktywny udział w trakcie trwania konsultacji a także pomoc w sformułowaniu pisma, Wiceprezesowi kol. Piotrowi Pacynie za wsparcie przy formułowaniu korespondencji, Prezesowi Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego kol. Rafałowi Dydakowi za przekazane doświadczenie i cenne informacje mające wydatny wpływ na formę sformułowanych uwag i wniosków, Prezesowi Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy kol. Wiesławowi Zabawie za udostępnione materiały promocyjne, kolegom Janowi Frącowi, oraz Januszowi Cupiał z Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich za udział w zebraniach i wspólne ustalenie strategii działania oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych.

Szczególne podziękowania dla kol. Damiana Cupiała za ogromne zaangażowanie w sferze merytorycznej oraz dyspozycyjność podczas spotkań, a także istotny wkład w analizę założeń projektu uchwały i aktywny udział w formułowaniu uwag i wniosków.

Daniel Pieścikowski.     

Kominiarze uczestniczą w konsultacjach uchwały antysmogowej dla Pomorza

W dniach 12.11.2019 oraz 14.11.2019, kolejno w Gdańsku oraz Słupsku odbyły się konsultacje społeczne dla projektu Uchwały Antysmogowej dla woj. Pomorskiego oraz Miasta Sopot.
Wśród licznie przybyłych na spotkania znalazła się reprezentacja środowiska pomorskich kominiarzy. Na spotkaniu w Gdańsku obecni byli Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Wiceprezes Damian Cupiał a także Sekretarz Zarządu Oddziału Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Janusz Cupiał. W Słupskim spotkaniu uczestniczyli dwaj ostatni oraz Członek Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Dawid Schmidtke, oraz miejscowy kominiarz niezrzeszony kol. Eugeniusz Luhm.
Oba dotychczasowe spotkania miały podobny przebieg. W pierwszej kolejności zostały przedstawione założenia projektu uchwały, które przedstawiła Anna Skwarska – Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej  Departamentu Środowiska i Rolnictwa. O działającej już Uchwale Antysmogowej województwa Małopolskiego opowiedział Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Tomasz Pietrusiak. Możliwości uzyskania dofinansowań oraz kredytów z dedykowanych funduszy zaprezentował Piotr Kumpiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Najdłuższą częścią, wbrew założeniom organizatorów, była dyskusja, która bardzo merytorycznie przedstawiła  ocenę projektu przez zainteresowane środowiska, generując dużą ilość wątpliwości i uwag dotyczących przedmiotu dyskusji.

Wśród wypowiadających się mieszkańców, przedstawicieli producentów kotłów, opału oraz wielu środowisk i organizacji społecznych głos zabrał także Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski.
Reprezentując środowisko kominiarzy rozpoczął on od wyrażenia ubolewania, iż tak mało w kontekście walki o czyste powietrze mówi się o kominiarzach. Uzasadniając swoją wypowiedź faktem, że to praca kominiarzy jest najprostszym i najtańszym sposobem walki ze smogiem, bowiem usuwanie sadzy z kominów pozwala na mniejszą ich emisję do atmosfery. Pod wątpliwość poddał możliwości techniczne budynków, które w przypadku wejścia uchwały w życie na proponowanych zasadach powinny umożliwić przeniesienie urządzeń grzewczych z pokoi do kuchni czy łazienek. Czerpiąc z wiedzy w odniesieniu do budynków miało to być bardzo problematyczne. Prezes Pieścikowski podjął także problematykę ubóstwa energetycznego, któremu w przestrzeni inwestycyjno – modernizacyjnej zaradzić mają fundusze celowe, jednak bez odpowiedzi pozostaje problem sfery eksploatacyjnej, narażając tym samym użytkowników na wyższe koszty ogrzewania. Kolejnym problemem z punktu widzenia kominiarzy jest merytoryczny błąd w odniesieniu do kryteriów Ekoprojektu, który to wyraźnie odnosi się do kotłów nie zaś jak przewiduje projekt Uchwały dla pieców i kominków. Zwrócono także uwagę iż ta nieścisłość zapewne wynika z faktu iż emisja spalin dla pieców jest znacznie korzystniejsza choćby z powodu odmiennej budowy i przebiegu procesu spalania a także odprowadzania spalin poprzez kanały cyrkulacyjne. Ostatnią kwestią poddaną pod wątpliwość pozostawała sprawa tworzenia dokumentacji dla oceny emisji spalin z istniejących pieców. Ze stanowiska kominiarzy wynika, iż projekt uchwały nie precyzuje kto i w jaki sposób miałby tworzyć ową dokumentację, co znacznie skomplikuje dopuszczenie do użytkowania tychże urządzeń grzewczych.

Podczas zebrania w Słupsku utrzymane zostały uwagi z poprzedniego spotkania, zaś stanowisko autorów projektu uchwały znacząco zostało zmodyfikowane, co pozwala mieć nadzieję na bardziej innowacyjne zapisy tejże uchwały.
Przed nami kolejne spotkanie w Kościerzynie, na którym obecność zapowiedzieli Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Mateusz Grzenkowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku Antoni Goyka oraz Wiceprezes Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Frąc.
Daniel Pieścikowski

Szersza informacja na oficjalnym portalu miasta Gdańska tutaj


Słupsk – Czas na czyste powietrze

W dniu 05.112019 roku połączone siły Krajowej Izby Kominiarzy oraz Korporacji Kominiarzy Polskich uczestniczyły w wydarzeniu pod nazwą Czas na czyste powietrze. Konferencja miała na celu przedstawienie działań samorządu wojewódzkiego na rzecz poprawy powietrza w województwie pomorskim, metody walki ze smogiem Urzędu Miasta Słupska, sposobu monitoringu jakości powietrza w woj. pomorskim, działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zagadnień szkodliwości smogu na organizm ludzki. W słupskiej Akademii Pomorskiej przy udziale Prezydent Miasta Słupska pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej, Dyrektorów Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Słupsk oraz Dyrekcji Zarządu Budynków Komunalnych w Słupsku. Odbyły się prelekcje eksperckie które przedstawili między innymi,  Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego pani Agnieszka Kapała – Sokalska, Patrycja Andziak – Tereszczuk z Głownego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Zastępca Ordynatora Oddziału Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku Dr. Iwona Maresta, Inspektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr. inż. Malwina Śnieg, Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowa red. dr. Anna Koprowicz.

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele środowiska Kominiarzy, Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskiej Jan Gański. W zebraniu udział wzięli także Wiceprezes Oddziału Gdańskiego Krajowej Izby Kominiarzy Damian Cupiał oraz Sekretarz Oddział Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Janusz Cupiał. Z uwagi na znaczne zainteresowanie mediów był także czas na wystąpienia przed mikrofonem. Zapis z rozmowy przeprowadzonej przez red. Andrzejem Watemborskim (Radio Koszalin) z Prezesem Danielem Pieścikowskim  dostępny tutaj.

Daniel Pieścikowski

Warsztaty w zakresie funkcjonowania i wypełniania elektronicznego formularza inwentaryzacji budynków w ramach projektu ZONE

W związku z udziałem  przedstawicieli branży kominiarskiej, w tym Krajowej Izby Kominiarzy, w projekcie badawczo – rozwojowym „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE) 22 października 2019 roku, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 odbyło się szkolenie/instruktaż dla przedstawicieli gmin pilotażowych zaangażowanych w projekt Zone.
Szkolenie w zakresie funkcjonowania i wypełniania elektronicznego formularza inwentaryzacji budynków w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” obejmowało m.in.:
Zagrożenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji przewodów kominowych. 
– emisja pyłów zawieszonych oraz substancji szkodliwych, 
– pożary sadzy – czym są pożary, dlaczego do nich dochodzi, statystyki, 
– tlenek węgla- dlaczego tlenek węgla jest niebezpieczny, statystyki, dlaczego dochodzi do zdarzeń związanych z CO, 
– niewłaściwe warunki higieniczne powietrza- prawidłowa wymiana powietrza w mieszkaniu dla zachowania odpowiednich warunków higienicznych w mieszkaniu.                                                     
– omówienie przepisów dotyczących czyszczenia oraz kontroli przewodów kominowych, statystyki dotyczące udostępniania lokali dla wykonania czynności kominiarskich. 
– obowiązki właściciela/zarządcy budynku- stan prawny w starciu z rzeczywistością. 
– obowiązki użytkownika lokalu- stan prawny w zderzeniu z rzeczywistością.                   


Warsztaty odbywające się w Warszawie prowadził Marcin Ziombski. Omówił istotne kwestie dotyczące zagrożeń związanych z eksploatacją przewodów kominowych przedstawił podstawy prawne obowiązków związanych z kontrolą okresową przewodów kominowych oraz czyszczeń. Wskazał obowiązki ciążące na zarządcach i właścicielach nieruchomości oraz te którymi obarczeni są lokatorzy-użytkownicy przewodów kominowych i urządzeń grzewcze kominowych. Jednym z elementów ww. ankiety Moduł B będącej podstawą tworzenia bazy danych projektu ZONE jest określenie i wskazanie informacji czy właściciel domu jednorodzinnego dopełnia obowiązków związanych z okresową kontrolą i czyszczeniem przewodów kominowych.
Projekt nowelizowanej ustawy przewiduje umocowanie prawne kominiarzy posiadających kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego jak i Czeladnika w zawodzie Kominiarz, mogących podczas swoich prac wykonywać ankietyzację oraz zasilać kolejnymi informacjami powstającą bazę danych. Przewiduje się iż pracę te, będą mogły być wykonywane m.in.: podczas kontroli okresowych przewodów kominowych, zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane, a także podczas czyszczenia przewodów kominowych.

Kominiarze dla programu „Czyste Mazowieckie”

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czyste Mazowieckie”  3 października2019rw Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku odbyło spotkanie w którym uczestniczyli:  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera; Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Ewa Król; Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Prezydent Otwocka Jarosław Tomasz Margielski.

W ramach tego wydarzenia Otwoccy kominiarze z KIK we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Otwocka przeprowadzili pokaz „palenia od góry” wraz z pełną informacją w zakresie usług kominiarskich i obowiązków właścicieli domów jednorodzinnych.  Pokaz prowadzili Krzysztof Kozłowski, Bogusław Reda, Mateusz Antos, Adrian Reda, Mirosław Antos.

Efektem współpracy z UM jest udział kominiarzy w pilotażowym programie inwentaryzacji palenisk w Otwocku w ramach porozumienia o współpracy podpisanego przez Prezydenta Miasta Otwocka i Prezesa Warszawskiego oddziału KIK 

Mirosław Antos

Więcej na stronie http://wfosigw.pl/czyste-mazowieckie-w-otwocku/ 

Sukces konferencji „Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian przepisów i oczekiwań”

Wielkim sukcesem organizatorów okazała się III Ogólnopolska Konferencja Kominiarska – Straż Pożarna i Kominiarze ratunkiem na trudne czasy,

„Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian przepisów i oczekiwań”.  Odbyła w dniach 26-28 września 2019 r. Rybniku.

Organizatorem Konferencji była Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Nad konferencją kolejny raz oficjalny patronat honorowy objął Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

W imieniu Pana Premiera obecny był Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste powietrze”, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Konferencja otrzymała także oficjalny patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Celem Konferencji było ukazanie współpracy pomiędzy kominiarzami, a Strażą Pożarną, współdziałanie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i wprowadzanym projektem ZONE – „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”.

W konferencji między innymi udział brali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Śląskiego, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Alarmu Smogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Prezydenci Miast, samorządowcy, Stowarzyszenia Kominy Polskie oraz oczywiście stowarzyszeń zawodowych kominiarzy.

Podczas konferencji zaprezentowane były liczne referaty. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły pokazy Straży Pożarnej – gaszenie pożaru sadzy w kominie mgłą wodną za pomocą lancy kominowej oraz praktyczne pokazy ratownictwa medycznego.

Franciszek Walczak

Foto: Marta Walczak

Kominiarze pracują dla ZONE

W czasie wykonywanie czynności kominiarskich – przeglądów przewodów kominowych – kominiarze wypełniają ankiety w elektronicznym  formularzu inwentaryzacyjnym dla ZONE.

Dotychczas kominiarze zinwentaryzowali około 3 000 budynków. 

Obecnie prototyp systemu informatycznego (aplikacja mobilna i webowa) projektu ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” jest testowany w 17 pilotażowych gminach.   System tworzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy udziale partnerów państwowych instytutów badawczych – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Łączności. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Trwają prace legislacyjne dla przyjęcia tego systemu dla inwentaryzacji instalacji spalania paliw o mocy poniżej 1 MW w całym kraju.

Narzędzie to umożliwi wspieranie i poprawę efektywności różnych szczebli administracji rządowej i samorządowej mających na celu ograniczanie niskiej emisji.

 Całość prac nadzoruje Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.

ZONE – Ogólnopolska ewidencja potrzebna niezwłocznie

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się kolejne spotkanie robocze poświęcone szczegółowemu przygotowaniu formularza inwentaryzacyjnego instalacji spalania paliw o mocy poniżej 1 MW.

Jest to kontynuacja kilkunastu wcześniejszych spotkań m.in. z branżą kominiarską, ale również przedstawicielami miast i gmin objętych programem pilotażowym oraz instytucji i urzędów centralnych wchodzących w skład konsorcjum tworzącego projekt ZONE.

Przedstawiciele Instytutu Łączności – PIB przedstawili kolejną wersję aplikacji ZONEapp. Wspólnie omówiono użyteczność, zawartość i kompatybilność z wersją webową.

Przedstawiciele środowiska kominiarskiego: Marcin Ziombski – KIK, Paweł Waszek – OKBKpZRP, Rafał Dydak – KMKWŚ analizowali zakres wykazu danych słownikowych ZONE, m.in. źródła ciepła, paliwa, dane o budynku i wymagania stawiane właścicielom, a wynikające z zapisów Prawa Budowlanego art. 62 oraz rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Na kolejnym wrześniowym spotkaniu celem będzie podsumowanie pilotażu w zakresie m.in. liczby inwentaryzacji, zrealizowanych/niezrealizowanych działań, zidentyfikowanych problemów i błędów oraz sugestii w zakresie usprawnienia funkcjonowania udostępnionego narzędzia informatycznego w ramach projektu ZONE.

Podczas spotkania, zostaną również przedstawione podstawowe informacje dotyczące Programu STOP SMOG funkcjonującego w ramach znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Konwent Marszałków Województw RP w swoim stanowisku z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolska bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW,  popiera podejmowane działania legislacyjne dotyczące regulacji prawnych koniecznych dla jej wprowadzenia. Stwierdza, że konieczne jest niezwłoczne powstanie ogólnopolskiej ewidencji instalacji spalania paliw, która obejmie źródła o mocy cieplnej do 1 MW.

Pełna treść Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP pdf

Inauguracja projektu ZONE

W dniu 15.04.2019r. na zaproszenie Pana Piotra Woźnego. Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Plac 3 Krzyży 3/5), odbyła się konferencja oficjalnie inaugurująca projekt ZONE „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”.
O Rządowym programie „Czyste Powietrze” opowiadał Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów.

Rekomendację w zakresie walki ze smogiem udzielił w imieniu NIK Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Stan realizacji Projektu ZONE przedstawiła Dorota Cabańska – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Konferencja była elementem podsumowania zintensyfikowanych prac warsztatowych, które prowadzone były w siedzibie ministerstwa od grudnia 2018r.

W kolejnych spotkaniach, które odbywały się w dniach 3 grudnia, 17 grudnia 2018, 11 stycznia, 19 marca, 28 marca, 10 kwietnia 2019, dotyczących, m.in.:
–  zakresu danych w modułach Raportowych, A i B,
– słowników pojęć tam zawartych,
– sposobu i podstaw wypełniania danych
– zakresu niezbędnego z punktu widzenia prac kominiarskich tj. zweryfikowania, czy na obiekcie wykonywane są, okresowe kontrole oraz czyszczenia przewodów kominowych, jaki jest stan techniczny kominów, czy wymagają modernizacji przed ewentualna wymiana źródła ciepła,
uczestniczyli Marcin Ziombski – prezes KIK oraz Paweł Waszek- przedstawiciel OKBKpZRP.


W ostatnich spotkaniach na których omawiano już tylko treści projektu nowelizowanych aktów prawnych dołączyli przedstawiciele KMKWŚ oraz KKP. Na Konferencji obecny był również Roman Adamus prezes Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Podczas trwania Konferencji prezes Marcin Ziombski wręczył ministrowi Piotrowi Woźnemu zaproszenie na III Ogólnopolskie Święto Kominiarzy – Olsztyn 2019.


Po Konferencji na branżowym spotkaniu z p. Ministrem rozmawiano o ewentualnych możliwych zmianach w obowiązujących aktach prawnych, tj. poprawy zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), a w szczególności par. 34 oraz nowego brzmienia art. 62 ustawy Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). Rozpatrywano również możliwość wpisania odpowiednich treści dot. czyszczenia przewodów kominowych do nowoprojektowanych zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska. Nawiązano do wymagań odnośnie powierzania czynności konserwacyjnych przewodów kominowych osobom posiadającym kwalifikacje kominiarskie zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz.U. Nr 74, poz. 836).
Marcin Ziombski podkreślił konieczność dostosowania zapisów ar. 62 poprzez umożliwienie mistrzom kominiarskim wykonywania prac kontrolnych dla przewodów dymowych, spalinowych obsługujących nowoczesne urządzenia grzewcze.


fot. Roman Adamus, Marcin Ziombski