Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Tak dla Biomasy – Debata branży

W dniu 6 października 2020r. w Strawczynie odbyła się debata dotycząca ekologicznego spalenia drewna oraz ochrony rodzimego rynku przed zakusami związanymi z planami rządu dotyczącymi likwidacji palenisk na biomasę i zakazu używania takich urządzeń.

Na zaproszenie organizatorów, firmy DEFRO, Krajową Izbę Kominiarzy reprezentowali: Marcin Ziombski – prezes wraz z radcą Izby Edwardem Kwiatkowskim oraz przedstawicielem oddziału Kielce Dariuszem Piotrowskim.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania zakładu firmy Defro, natomiast od 11:00 nastąpiły prelekcje zaproszonych gości, wg planu poniżej. Branżę kominiarską reprezentowali też przedstawiciele MCK, KMKWŚ, KKP oraz Cechu Kominiarzy z Opola. Głos w sprawie zabrali między innymi prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie Piotr Cembala oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominków i Piecy Piotr Batura.

Przekaz z tego spotkania to obawa zgromadzonych przedstawicieli wielu środowisk związanych ze spalaniem biomasy, m.in.: takim jak Polska Rada Pelletu, Polskie Forum Klimatyczne itd. przed groźnymi, również dla branży kominiarskiej, zakazami palenia paliwami stałymi.

Przypomnieć należy, że Krajowa Izba Kominiarzy już w dniu 12 kwietnia 2016r zabrała głos w tej sprawie w postaci STANOWISKA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY w sprawie wprowadzonego w Krakowie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych do ogrzewania mieszkań.  

Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych w szczególności takich jak drewno i biomasa (OZE). Krajowa Izba Kominiarzy uważa, że wprowadzony w Krakowie całkowity zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania mieszkań jest bardzo nieracjonalnym i ułomnym rozwiązaniem. Nie przyniesie on spodziewanych rezultatów w postaci czystego powietrza dla Krakowa.

Wskazane jest  tam siedem argumentów za czystym spalaniem biomasy wraz z uzasadnieniem.

Czytaj tutaj

Pogląd na temat tego, jak zgromadzone na Debacie środowiska i przedstawiciele branżowi postrzegają próby rządu i różnych alarmów smogowych dotyczące blokowania i zakazywania palenia biomasą wyraża tekst pana Krzysztofa Wojciecha z Polskiego Forum Klimatycznego.  

Czytaj tutaj

Warto podkreślić, że promując spalanie ekologicznej biomasy nie można porównywać produktów jej spalania do produktów spalania węgla i materiałów węglopodobnych.

MZ

Foto: Piotr Czepiel