Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach

Na konferencji zorganizowanej przez władze Krakowa, w dniu 7 lipca 2016 roku została podpisana rezolucja pod tytułem „Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach”.

SONY DSCSygnatariuszami dokumentu byli przedstawiciele: Bielska-Białej, Krakowa, Łodzi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Poznania, Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Szczawnicy, Tarnowa, Wieliczki, Wrocławia, Zakopanego i Żywca.

Rezolucja temat zanieczyszczenia powietrza traktuje kompleksowo. Nie ogranicza się tylko do źródeł zanieczyszczeń z niskiej emisji sektora komunalno-bytowego. Wskazuje tez na potrzebę działań w zakresie poprawy jakości spalin emitowanych przez pojazdy, czyszczenia ciągów komunikacyjnych od wiosny do jesieni, w tym czyszczenia chodników na mokro. Wprowadza propozycję umożliwienia dodatkowej ochrony kanałów przewietrzania miasta w przepisach budowlano-urbanistycznych.

Zauważyć należy, że już nie wnioskuje się o całkowity zakaz używania paliw stałych, ale o wprowadzenie minimalnych standardów jakościowych dla paliw oraz dla emisji z instalacji spalania paliw stałych.

Jest też mowa o wprowadzeniu parametrów jakościowych (energetyczno-emisyjnych) nowych kotłów opalanych paliwami stałymi i postulat: “…wyposażenie służb kominiarskich w uprawnienia kontrolne w zakresie weryfikacji stanu jakości indywidualnych instalacji spalania …” 

Krajowa Izba Kominiarzy 12 kwietnia 2016 zajęła kominiarskie stanowisko w tej sprawie, rozpropagowane między innymi za pośrednictwem Centrum Prasowego PAP.

https://izbakominiarzy.pl/2016/04/14/stanowisko-kik-w-sprawie-zakazu-palenia-paliwami-stalymi/

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/52515,,krajowa-izba-kominiarzy-broni-wolnosci-konsumenta-(centrum-prasowe-pap)

Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach

Do pobrania PDF