Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Działaj z imPETem!

Po raz kolejny Krajowa Izba Kominiarzy włączyła się do projektu „Działaj z imPETem!”.

Ma on na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu. Przeciwdziała zjawisku spalania tworzyw w paleniskach domowych i zanieczyszczaniu powietrza.  

Więcej na www.działajzimPETem.pl