Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla kominiarzy

Do wiadomości wszystkich kominiarzy publikujemy treść zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie świadczenia usług kominiarskich w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy wszystkich o uważne zapoznanie się z nimi i przekazaniu ich swoim pracownikom oraz wdrożenie w swoich zakładach pracy.

Warszawa, dnia 24 marca 2020

Szanowna Pani Dyrektor,

Pani Edyta Doboszyńska Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego
W odpowiedzi na pismo proponuję rozważenie możliwości odłożenia rutynowych Wizyty kominiarskich w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora. Jeśli wizyta kominiarska ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:

– poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą kominiarską

– poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą kominiarską

– przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1.5-2 m) od osób zamieszkujących lokal

– poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia, w którym nie znajdują się przewody kominowe

– założenie przez kominiarzy rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)

Z poważaniem

Izabela Kuchanka 
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Więcej informacji o tym jak należy postępować w obliczu obecnej sytuacji można znaleźć na stronie GIS, a ogólne informacje dotyczące postępowania można znaleźć tutaj

Poniżej publikujemy skan oficjalnego pisma