Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Prezydent Kalisza w Zakładzie Kominiarskim „Kanonicka”

Dnia 6.12.2023, z iście mikołajkową glorią Biuro Zakładu Usług Kominiarskich „Kanonicka” w Kaliszu odwiedził Prezydent Miasta Kalisza, Pan Krystian Kinastowski. Satysfakcjonująca i merytoryczna rozmowa z Markiem Wojtasem, Prezesem Zarządu Oddziału Południowa Wielkopolska, dotyczyła bieżącej problematyki, nostalgicznego spojrzenia na czasy minione oraz śmiałej wizji lat nadchodzących związanych z naszym wyjątkowym miastem.

Architektoniczne zorientowanie Pana Prezydenta przejawia się m.in. w dbałości i trosce o renowacje obiektów, obejmujących rozliczne roboty budowlane oraz instalacyjne. Sztuka rewitalizacji to remonty pokryć i konstrukcji dachowych, izolacje, wymiana stolarki okiennej czy odrestaurowanie i konserwacja elewacji.

Konwersacja dotyczyła również gruntownego spojrzenia na poprawę jakości powietrza poprzez likwidację rozstrzygającej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. W sezonie smogowym to bowiem tereny zurbanizowane szczególnie narażone w sezonie smogowym. Świadomość jest pierwszym krokiem do zaradzenia i sprostania mankamentom – w toku rozmowy wielokrotnie podkreślaliśmy doniosłość dalszej edukacji, redukcji niskiej emisji, zachęcanie mieszkańców do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej zasilanej przez nowoczesny tabor oraz spójna polityka transportowa.

Reasumując, warto mieć zielone idee (bądź zielone pojęcie!) i zielenieć z zazdrości odnośnie miejskich terenów zielonych. Estetyka, funkcje przyrodnicze, ekonomiczne oraz społeczne! Wszystko to zawdzięczamy wentylowaniu, oczyszczaniu i przewietrzaniu miasta za sprawą zieleni!

 

Radosław Bąk

Foto: UM Kalisz

 

Foto: UM Kalisz

 

O pracy kominiarza z Markiem Wojtasem prezesem Oddziału KIK w Kaliszu

Zapraszamy do lektury wywiadu z Markiem Wojtasem – mistrzem kominiarskim, prezesem Oddziału KIK w Kaliszu.

Czytaj na stronie weekend.gazeta.pl

Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz

W dniu 24.02.2023r. w Pleszewie odbyło się Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz.

Prezes Oddziału Marek Wojtas przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od ostatniego zebrania.

Następnie zaprosił do uczestnictwa w seminarium kominiarskim, które odbędzie się 2 marca w Nadarzynie k/Warszawy podczas Targów Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji w Ptak Warsaw Expo.

W ramach programu Akademia Schiedel w czerwcu planowany jest wyjazd członków Oddziału do fabryki Schiedel.

Zaprezentował program Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy Bydgoszcz 2023 od 10 do 12 maja 2023r. W pierwszym dniu odbędzie się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Zebrani postanowili dofinansować udział kominiarzy w Święcie.

Piotr Pacyna przestawił informacje na temat działania Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i dokonywania w niej wpisów przez mistrzów kominiarskich. W dalszej części poinformował o toczących się pracach w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE, dotyczących wprowadzenia e-protokołu z kontroli przewodów kominowych.

Piotr Pacyna

Jak będzie wyglądał e-protokół kominiarski?

W dniu 14 grudnia 2022r. w Pleszewie odbyło się zebranie szkoleniowe członków Oddziału Południowa Wielkopolska w Kaliszu Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranie otworzył prezes Oddziału Marek Wojtas.  Przywitał członków oraz gościa – prezesa Zarządu Głównego KIK Marcina Ziombskiego.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił zbliżające się zmiany dotyczące wprowadzenia elektronicznego protokołu z kontroli kominiarskich, w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE.

Omówił funkcjonalność programu dla mistrzów kominiarskich.  W II kwartale zostanie uruchomiana wersja testowa. Zachęcał do udziału w procesie testów i szkolenia. Uruchomienie użytkowej wersji  programu  jest założone na 1 lipca 2023r.

Uczestnicy dzielili się też swoimi obawami związanymi z e-protokółem kominiarskim i jego wdrażaniem. Marcin Ziombski zdeklarował szkolenia dla kominiarzy i  pomoc Krajowej Izby Kominiarzy we wdrażaniu e-protokołu kominiarskiego.

W dalszej części Marcin Ziombski przeprowadził szkolenie w zakresie zmian istotnych dla kominiarzy, wprowadzonych Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Omówił związane z wykonaniem i użytkowaniem kominów aspekty wynikające z rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uczestnicy zadawali liczne pytania oraz wymieniali swoje spostrzeżenia i doświadczenia.  W ten sposób wywiązała się dyskusja, która bardzo wzbogaciła treści szkoleniowe.

Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane, przebiegło sprawnie w sprzyjającej atmosferze ku zadowoleniu uczestników i prelegenta.

Piotr Pacyna

Zebranie członków Oddziału KIK Południowa Wielkopolska

W dniu 28.10.2022 w Pleszewie odbyło się zebranie członków Oddziału Południowa Wielkopolska Krajowej Izby Kominiarzy w Kaliszu.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Marek Wojtas.  W sprawozdaniu  przedstawiał przebieg Zjazdu Delegatów KIK 10.05.2022 w Skierniewicach.  Budowanie wizerunku kominiarza, spotkania międzynarodowe -zdalnie Kongres Kominiarzy USA, relacje, targi, kampania społeczna „Zaproś kominiarza”, kominiarskie działania oddolne, w tym współpraca ze strażą pożarną i nadzorem budowlanym.

Przedstawił udział delegacji Oddziału Południowa Wielkopolska podczas  Święta Kominiarzy Police 30.05.2022. Święto było doskonale zorganizowane i nasi przedstawiciele byli bardzo zadowoleni z miłego spotkania kominiarzy z różnych organizacji  z całej Polski.

Marek Wojtas zrelacjonował III Konwent Pracodawców Kominiarskich 05.08.2022 w Skierniewicach, „Cyfryzacja w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza.” pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podczas Konwentu Przedstawiciele GUNB zaprezentowali SYSTEM ZONE oraz  E-PROTOKÓŁ.

Omówił inicjatywę Wiesława Zabawy – Kongres Kominiarski w Ryglicach i kampanię społeczną Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA. ŻYJ!

Z kolei Piotr Pacyna omówił statystki przyczyn pożarów w budownictwie mieszkalnym. Podkreślił, że w latach 2011- 2021 ilość pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe wzrosła o 156 %. Z 6 108 pożarów w roku 2011 do 15.626 w roku 2021.

W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja członków Oddziału.

Dominika Ignasiak

Foto: KIK Kalisz