Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KIK Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu

W dniu 23.02.2024 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie przy ul Świętego Ducha 5 odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu.

Jedną z kluczowych kwestii Zebrania było sprawozdanie z działalności KIK Oddział w Kaliszu za rok 2023 i program na rok 2024. Omówiono również sprawozdanie finansowego KIK O. w Kaliszu za rok 2023, które jednogłośnie zatwierdzono przed podjęcie stosownych Uchwał.

Sednem Walnego Zebrania było udzielenie absolutorium Zarządowi KIK Oddział Płd. Wlkp. oraz Wybory Zarządu Oddziału. Na kadencję 2024-2028 jednogłośnie zostali wybrani: Marek Wojtas – nowy/stary Prezes oraz wiceprezesi: Robert Ratajski (ds. finansowych), Piotr Pacyna, Ireneusz Owoc oraz Seweryn Dominiak.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Damian Jakubek, Sebastian Broda, Piotr Wójcik, Zbigniew Mazurkiewicz oraz Adam Pera.

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów KIK zostali wybrani członkowie Zarządu Marek Wojtas, Robert Ratajski, Piotr Pacyna, Ireneusz Owoc, Seweryn Dominiak oraz Henryk Rabczewski, Piotr Wójcik i Franciszek Walczak.

Walne Zgromadzenie zwieńczono publicznym podjęciem wielu tematów w ramach swobodnych dyskusji i wymiany opinii, dotyczących Targów Ogrzewnictwa w Nadarzynie, Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy 8-10 maja 2024 oraz przyszłorocznych obchodów tej wyjątkowej dla nas uroczystości. Omówiono liczne sprawy organizacyjno-integracyjne. Zakończeniem obrad była prośba Prezesa Marka Wojtasa o udostępnienie/wypożyczenie eksponatów oraz artefaktów związanych z przygotowywanym muzeum w Zakładzie Usług Kominiarskich na ulicy Kanonickiej 8 w Kaliszu.

 

Tekst: Radosław Bąk

Zdjęcia: Dawid Młynek

Prezydent Kalisza w Zakładzie Kominiarskim „Kanonicka”

Dnia 6.12.2023, z iście mikołajkową glorią Biuro Zakładu Usług Kominiarskich „Kanonicka” w Kaliszu odwiedził Prezydent Miasta Kalisza, Pan Krystian Kinastowski. Satysfakcjonująca i merytoryczna rozmowa z Markiem Wojtasem, Prezesem Zarządu Oddziału Południowa Wielkopolska, dotyczyła bieżącej problematyki, nostalgicznego spojrzenia na czasy minione oraz śmiałej wizji lat nadchodzących związanych z naszym wyjątkowym miastem.

Architektoniczne zorientowanie Pana Prezydenta przejawia się m.in. w dbałości i trosce o renowacje obiektów, obejmujących rozliczne roboty budowlane oraz instalacyjne. Sztuka rewitalizacji to remonty pokryć i konstrukcji dachowych, izolacje, wymiana stolarki okiennej czy odrestaurowanie i konserwacja elewacji.

Konwersacja dotyczyła również gruntownego spojrzenia na poprawę jakości powietrza poprzez likwidację rozstrzygającej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. W sezonie smogowym to bowiem tereny zurbanizowane szczególnie narażone w sezonie smogowym. Świadomość jest pierwszym krokiem do zaradzenia i sprostania mankamentom – w toku rozmowy wielokrotnie podkreślaliśmy doniosłość dalszej edukacji, redukcji niskiej emisji, zachęcanie mieszkańców do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej zasilanej przez nowoczesny tabor oraz spójna polityka transportowa.

Reasumując, warto mieć zielone idee (bądź zielone pojęcie!) i zielenieć z zazdrości odnośnie miejskich terenów zielonych. Estetyka, funkcje przyrodnicze, ekonomiczne oraz społeczne! Wszystko to zawdzięczamy wentylowaniu, oczyszczaniu i przewietrzaniu miasta za sprawą zieleni!

 

Radosław Bąk

Foto: UM Kalisz

 

Foto: UM Kalisz

 

O pracy kominiarza z Markiem Wojtasem prezesem Oddziału KIK w Kaliszu

Zapraszamy do lektury wywiadu z Markiem Wojtasem – mistrzem kominiarskim, prezesem Oddziału KIK w Kaliszu.

Czytaj na stronie weekend.gazeta.pl

Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz

W dniu 24.02.2023r. w Pleszewie odbyło się Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz.

Prezes Oddziału Marek Wojtas przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od ostatniego zebrania.

Następnie zaprosił do uczestnictwa w seminarium kominiarskim, które odbędzie się 2 marca w Nadarzynie k/Warszawy podczas Targów Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji w Ptak Warsaw Expo.

W ramach programu Akademia Schiedel w czerwcu planowany jest wyjazd członków Oddziału do fabryki Schiedel.

Zaprezentował program Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy Bydgoszcz 2023 od 10 do 12 maja 2023r. W pierwszym dniu odbędzie się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Zebrani postanowili dofinansować udział kominiarzy w Święcie.

Piotr Pacyna przestawił informacje na temat działania Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i dokonywania w niej wpisów przez mistrzów kominiarskich. W dalszej części poinformował o toczących się pracach w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE, dotyczących wprowadzenia e-protokołu z kontroli przewodów kominowych.

Piotr Pacyna

Jak będzie wyglądał e-protokół kominiarski?

W dniu 14 grudnia 2022r. w Pleszewie odbyło się zebranie szkoleniowe członków Oddziału Południowa Wielkopolska w Kaliszu Krajowej Izby Kominiarzy.

Zebranie otworzył prezes Oddziału Marek Wojtas.  Przywitał członków oraz gościa – prezesa Zarządu Głównego KIK Marcina Ziombskiego.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił zbliżające się zmiany dotyczące wprowadzenia elektronicznego protokołu z kontroli kominiarskich, w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE.

Omówił funkcjonalność programu dla mistrzów kominiarskich.  W II kwartale zostanie uruchomiana wersja testowa. Zachęcał do udziału w procesie testów i szkolenia. Uruchomienie użytkowej wersji  programu  jest założone na 1 lipca 2023r.

Uczestnicy dzielili się też swoimi obawami związanymi z e-protokółem kominiarskim i jego wdrażaniem. Marcin Ziombski zdeklarował szkolenia dla kominiarzy i  pomoc Krajowej Izby Kominiarzy we wdrażaniu e-protokołu kominiarskiego.

W dalszej części Marcin Ziombski przeprowadził szkolenie w zakresie zmian istotnych dla kominiarzy, wprowadzonych Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Omówił związane z wykonaniem i użytkowaniem kominów aspekty wynikające z rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uczestnicy zadawali liczne pytania oraz wymieniali swoje spostrzeżenia i doświadczenia.  W ten sposób wywiązała się dyskusja, która bardzo wzbogaciła treści szkoleniowe.

Szkolenie było bardzo dobrze zorganizowane, przebiegło sprawnie w sprzyjającej atmosferze ku zadowoleniu uczestników i prelegenta.

Piotr Pacyna

Zebranie członków Oddziału KIK Południowa Wielkopolska

W dniu 28.10.2022 w Pleszewie odbyło się zebranie członków Oddziału Południowa Wielkopolska Krajowej Izby Kominiarzy w Kaliszu.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Marek Wojtas.  W sprawozdaniu  przedstawiał przebieg Zjazdu Delegatów KIK 10.05.2022 w Skierniewicach.  Budowanie wizerunku kominiarza, spotkania międzynarodowe -zdalnie Kongres Kominiarzy USA, relacje, targi, kampania społeczna „Zaproś kominiarza”, kominiarskie działania oddolne, w tym współpraca ze strażą pożarną i nadzorem budowlanym.

Przedstawił udział delegacji Oddziału Południowa Wielkopolska podczas  Święta Kominiarzy Police 30.05.2022. Święto było doskonale zorganizowane i nasi przedstawiciele byli bardzo zadowoleni z miłego spotkania kominiarzy z różnych organizacji  z całej Polski.

Marek Wojtas zrelacjonował III Konwent Pracodawców Kominiarskich 05.08.2022 w Skierniewicach, „Cyfryzacja w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza.” pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podczas Konwentu Przedstawiciele GUNB zaprezentowali SYSTEM ZONE oraz  E-PROTOKÓŁ.

Omówił inicjatywę Wiesława Zabawy – Kongres Kominiarski w Ryglicach i kampanię społeczną Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA. ŻYJ!

Z kolei Piotr Pacyna omówił statystki przyczyn pożarów w budownictwie mieszkalnym. Podkreślił, że w latach 2011- 2021 ilość pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe wzrosła o 156 %. Z 6 108 pożarów w roku 2011 do 15.626 w roku 2021.

W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja członków Oddziału.

Dominika Ignasiak

Foto: KIK Kalisz