Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Prezydent Kalisza w Zakładzie Kominiarskim „Kanonicka”

Dnia 6.12.2023, z iście mikołajkową glorią Biuro Zakładu Usług Kominiarskich „Kanonicka” w Kaliszu odwiedził Prezydent Miasta Kalisza, Pan Krystian Kinastowski. Satysfakcjonująca i merytoryczna rozmowa z Markiem Wojtasem, Prezesem Zarządu Oddziału Południowa Wielkopolska, dotyczyła bieżącej problematyki, nostalgicznego spojrzenia na czasy minione oraz śmiałej wizji lat nadchodzących związanych z naszym wyjątkowym miastem.

Architektoniczne zorientowanie Pana Prezydenta przejawia się m.in. w dbałości i trosce o renowacje obiektów, obejmujących rozliczne roboty budowlane oraz instalacyjne. Sztuka rewitalizacji to remonty pokryć i konstrukcji dachowych, izolacje, wymiana stolarki okiennej czy odrestaurowanie i konserwacja elewacji.

Konwersacja dotyczyła również gruntownego spojrzenia na poprawę jakości powietrza poprzez likwidację rozstrzygającej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. W sezonie smogowym to bowiem tereny zurbanizowane szczególnie narażone w sezonie smogowym. Świadomość jest pierwszym krokiem do zaradzenia i sprostania mankamentom – w toku rozmowy wielokrotnie podkreślaliśmy doniosłość dalszej edukacji, redukcji niskiej emisji, zachęcanie mieszkańców do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej zasilanej przez nowoczesny tabor oraz spójna polityka transportowa.

Reasumując, warto mieć zielone idee (bądź zielone pojęcie!) i zielenieć z zazdrości odnośnie miejskich terenów zielonych. Estetyka, funkcje przyrodnicze, ekonomiczne oraz społeczne! Wszystko to zawdzięczamy wentylowaniu, oczyszczaniu i przewietrzaniu miasta za sprawą zieleni!

 

Radosław Bąk

Foto: UM Kalisz

 

Foto: UM Kalisz