Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Spotkanie z Prezydentem Kielc Bogdanem Wentą

Prezydent Kielc Bogdan Wenta spotkał się 18 lutego 2019r. w ratuszu z Wojciechem Cedro, Wiceprezesem Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie oraz Edwardem Kwiatkowskim, Prezesem Oddziału Świętokrzyskiego Krajowej Izby Kominiarzy.

Tematem spotkania w Urzędzie Miasta było podjęcie przez Miasto Kielce oraz Krajową Izbę Kominiarzy Oddział Świętokrzyski wspólnego działania  w celu likwidowania zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców Kielc, powodowanych przez niesprawne i nieserwisowane urządzenia, kanały kominowe i urządzenia grzewcze oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza w Kielcach. Działania mają na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych w celu zachęcenia mieszkańców Kielc do korzystania z ekologicznych źródeł ogrzewania ciepłej wody użytkowej  i lokali mieszkalnych.

Źródło: UM Kielce Biuro Prasowe