Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Nowy Numer Kominki PRO 1/2023

Nowy Numer Kominki PRO
Prezentujemy najnowsze wydanie magazynu Kominki PRO nr 51  gazety tylko dla profesjonalistów.
W magazynie jak zawsze aktualne tematy na temat branży kominkowo-zduńskiej.

Czytaj wygodnie w internecie  https://issuu.com/kominkipro/docs/kp51i

 

Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz

W dniu 4 lutego 2019 roku w Pleszewie odbyło się zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz.

Prezentację na temat „Kotły na paliwo stałe  5 klasy w aspekcie odprowadzenia spalin, kontrole prawidłowości doboru kominów stalowych w oparciu o normę EN1856” przestawił  Wojciech Zawadzki ekspert z firmy ONTOP.  

W zebraniu uczestniczył Wiesław Zabawa, prezes Oddziału KIK w Tarnowie, który przestawił przebieg spotkań w przedszkolach i szkołach informujących o pracy kominiarzy. Poinformował o współpracy z wójtami i burmistrzami, firmami ubezpieczeniowymi  oraz o pokazach „palenia od góry”.

Piotr Pacyna przestawił działalność Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy.

Fot. Bartek Walczak

Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie

W dniu 9.11.2018r  w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie.

W zebraniu uczestniczyło 62 członków oddziału – wszyscy w mundurach. Na zebraniu zostało przyjętych siedmiu nowych członków w tym sześciu mistrzów i jeden czeladnik.

Podczas zebrania były dwa uroczyste wydarzenia. Pierwszym z nich było uczczenie jubileuszu 92 urodzin Nestora Kominiarstwa  Polskiego pana Mariana Ostrowskiego.

Szczególnym momentem w historii warszawskich kominiarzy było  podziękowanie dla lidera środowiska kominiarzy warszawskich pana Renarda Fornalskiego rezygnującego z funkcji prezesa oddziału.

Odśpiewane 100 lat dla szacownego Jubilata oraz wręczenie pamiątkowej tabliczki dla Prezesa Renarda Fornalskiego było bardzo wzruszające dla uhonorowanych oraz wszystkich obecnych, łzy wzruszenia kręciły się w oczach, a przemawiającym łamał się głos.

Zarząd oddziału po  przedstawionych sprawozdaniach otrzymał jednogłośne absolutorium.

W dyskusji i sprawach bieżących omówiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy,  cele i zadania na najbliższy rok dla oddziału, w tym utworzenie strony internetowej oraz omówiono sprawę kas fiskalnych dla kominiarzy.

Przez Dyrektora placówki zostaliśmy  zaproszeni do wspólnego, uroczystego odśpiewania hymnu narodowego w łączności z tysiącami placówek oświatowych o godzinie. 11:11.   Video na stronie Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. zobacz

W panelu technicznym  odbyły się trzy bardzo ciekawe prezentacje techniczne:

– AISKO – Czujnik tlenku węgla i czujniki dymu wymagania prawne zakres i możliwości stosowania  – p  Norbert Jackiewicz

– FOTOWOLTAIKA – Możliwości stosowania warunki techniczne sposób działania propozycja biznesowa dla kominiarzy – p. Dominik Frejberg

– RODTECH Polska – Nowoczesny sprzęt do mechanicznego czyszczenia kominów -mistrzowie kominiarscy Wojciech Zmuda i Marcin Komorowski.

Podczas zebrania wszyscy członkowie oddziału mieli zrobione indywidualne zdjęcia w mundurach.

Zebranie zakończyło się bardzo smacznym obiadem w stołówce szkolnej.

Mirosław Antos

Foto: Sylwia Matusiak

 

Kominiarze na I Małopolskim Festiwalu Ziemniaka

W dniu 6 października 2018 roku w Zabierzowie koło Krakowa odbył się I Małopolski Festiwal Ziemniaka. W wydarzeniu uczestniczyła Krajowa Izba Kominiarzy. Festiwal miał charakter otwartej dla wszystkich fiesty etnograficzno-kulinarno-ekologicznej, podczas której było można degustować kilkanaście potraw regionalnych z ziemniaka, serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora. Krajowa Izba Kominiarzy i Grupa Zdrowego Oddychania pokazali jak prawidłowo palić od góry . Były rozdawane ulotki Krajowej Izby Kominiarzy i promowana akcja społeczna „Zaproś kominiarza”.

Prezes Wiesław Zabawa przeprowadzał prezentację dla mieszkańców jak palić aby nie zanieczyszczać środowiska, jak często kontrolować i czyścić przewody kominowe oraz kto jest uprawnioną osobą do kontroli i czyszczenia przewodów kominowych.

Asyst. Prezesa KIK O/ Tarnów

Ewa Trojanowska

Dyżury eksperckie mistrzów kominiarskich w Warszawie

Mistrzowie kominiarscy Renard  Fornalski i Mirosław Antos  w miesiącu październiku 2018 roku, w JakiCAFE.  pełnią dyżury eksperckie dla mieszkańców Warszawy. Celem dyżurów jest poradnictwo skierowane do mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Kominiarze będą odpowiadali na pytania związane z polityką ochrony powietrza przed smogiem,  ochrony przed zaczadzeniami i przed pożarami kominowymi.

Promowany będzie zawód kominiarski i akcja społeczna „Zaproś kominiarza”.

Eksperci Krajowej Izby Kominiarzy z misją na Białorusi

W dniach 7-9 września w Grodnie na Białorusi odbył się zjazd świeżo powstającej grupy kominiarzy z tego kraju. Delegacja ekspertów Krajowej Izby Kominiarzy jako prężnie rozwijająca się korporacja otrzymała zaproszenie do udziału w tym spotkaniu.

Poza kominiarzami z Polski (Mirosław Antos, Sylwia Matusiak, Wiesław Zabawa, Sebastian Ziombski) można było poznać przedstawicieli naszego zawodu z Rosji oraz Litwy.

Naszym zadaniem było przedstawienie kominiarstwa w Polsce, podstaw prawnych regulujących kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, narzędzi jakich używamy w pracy. Już pierwszego dnia po przyjeździe spotkaliśmy się z delegatami straży pożarnej z Grodna. Z wielką uwagą słuchali, kiedy opowiadaliśmy o wszystkim co jest związane z tworzeniem organizacji kominiarskiej.

 

Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy przekazali gospodarzom  Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Drugiego dnia koledzy z Rosji przedstawili techniki czyszczenia kanałów kominowych. Popołudnie tego dnia zostało zarezerwowane na wystąpienie Mirosława Antosa opowiadającego o tworzeniu Krajowej Izby Kominiarzy oraz osiągnięciach naszej organizacji.

Kolejną osobą prezentującą tajniki kominiarstwa w Polsce był Sebastian Ziombski opowiadający o narzędziach kominiarskich, rodzajach kominów oraz sposobów ich wykonywania. Zaprezentowaliśmy urządzenia przywiezione z kraju (kamera kominowa i inspekcyjne, anemometry, manometry). Dla kolegów z Białorusi były to sprzęty całkowicie nowe, nie spotykane w ich pracy.

Delegacja z KIK wyróżniała się na tle pozostałych reprezentantów  jednolitym umundurowaniem oraz dużą wiedzą merytoryczna na temat zawodu i prawa jakim on podlega. Z całą pewnością można stwierdzić, że kominiarstwo polskie stoi na wysokim poziomie. Wydaje się, że  informacje jakie przekazaliśmy będą bardzo przydatne kominiarzom z Białorusi. Jednocześnie  mamy nadzieje, że zawód kominiarza rozwinie się na podobnym poziomie co u nas w kraju,  a w przyszłości będziemy mogli po raz kolejny podzielić się swoimi doświadczeniami.

Sebastian Ziombski

Relacje białoruskich mediów:

news.tut.by 

hrodna.life 

 

Foto: Wiesław Zabawa

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Warszawa, dnia 03.09. 2018r.

Znak: MZ/108/2018r

                                                                                

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

 

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

 

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat do pobrania PDF

Zaproszenie na II Konferencję Kominiarską – Rybnik 2018

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice, ul. Jagiellońska 4/ 7 

Tel./fax (32) 200 00 74, tel. 601 487 813

 

 

                Szanowni Koledzy i Koleżanki – KOMINIARZE, jako Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zwracamy się do Was z informacją, że już nadszedł czas II Konferencji Kominiarskiej, która odbędzie się w dniach 13 – 14 – 15 września w Rybniku – Stodołach.

Celem Konferencji jest kontynuacja projektu rozpoczętego w zeszłym roku – walka z niską emisją oraz aktywizowanie wspólnych wysiłków pomiędzy służbami kominiarskimi, a samorządowymi i Strażą Miejską na terenie całej Polski.

Pierwsza Konferencja Kominiarska odbyła się w zeszłym roku, także w miesiącu wrześniu i stała się przyczynkiem do zrozumienia zasad współpracy. Dzięki zaangażowaniu zarówno samorządowców oraz Straży Miejskiej jak również poprzez liczne pokazy i prelekcje ukazaliśmy pewnego rodzaju ścieżkę, po której można stąpać pewnie licząc na szybkie efekty w walce o lepszy oddech poprzez wspólne działania na rzecz zmniejszenia i ograniczenia tzw. niskiej emisji.

W tym roku na Konferencji oprócz rozmów o tzw. „uchwale anty-smogowej”, opalaniu domów i mieszkań paliwami stałymi, dbaniem o segregację śmieci czy programach pomocowych Urzędów Miast dla społeczeństwa – wprowadzamy temat analizy spalin i przewodów spalinowych.

Prawdziwą zmorą w ostatnim czasie – a należy wspomnieć, że jest okres letni – występują podtrucia tlenkiem i liczne interwencje Straży Pożarnej. Chcemy zmierzyć się z problemem, który jest obecny od wielu lat i wiemy jak mu się przeciwstawić.

Szanowni Kominiarze podczas Konferencji wspólnie z nami będą Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Miast Katowic i Rybnika, pełnomocnik premiera do spraw walki ze smogiem Piotr Woźny, przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Przedstawiciele kotłów klasy V, Alarm smogowy , CERMAS, Kominy Polskie, Zduni, Straż Pożarna oraz nasi długoletni przyjaciele AERECO oraz WOBEX.

Jednak wielkim i oczekiwanym sednem – tą przysłowiową wisienką na torcie będą kończące pierwszy i drugi dzień rozmowy kominiarzy – tylko my, nasze doświadczenia oraz nasz czas.

Koszt imprezy 700zł – ilość miejsc ograniczona. Osoby do kontaktu – Tadeusz Kominek tel. 728 560 661 oraz Piotr Kłodowski tel. 600 282 317.

ZAPRASZAMY !

Z wyrazami szacunku

prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

Piknik z okazji otwarcia nowego Ratusza w Konstancinie-Jeziorna

W niedzielę 24 czerwca kominiarze z warszawskiego oddziału KIK wzięli udział w wyjątkowym pikniku z okazji otwarcia nowego Ratusza w Konstancinie-Jeziorna.

Podczas pikniku było wiele atrakcji i smakołyków serwowanych między innymi przez gminnych radnych. Była możliwość zwiedzenia Ratusza oraz załatwienia wielu urzędowych spraw.
Jedną z największych atrakcji było stoisko Krajowej Izby Kominiarzy z licznymi gadżetami i ulotkami, gdzie była możliwość zrobienia zdjęcie z kominiarzem jak i w stroju kominiarza.
Na stoisku byliśmy dzielnie wspierani przez nasze małżonki i dzieci.
W ramach akcji „Zaproś kominiarza” odbył się również pokaz „palenia od góry”, który był przyczynkiem do wielu indywidualnych rozmów i porad technicznych dla licznie przybyłych mieszkańców gminy i gości.
Konstancin Jeziorna jest jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu i we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy podejmuje wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza w regionie.
Mirosław Antos

Obradował  Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 21 czerwca  2018 r. w Skierniewicach  obradował  Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy.

Dokonano podsumowania przebiegu II Zjazdu Delegatów oraz Krajowego Święta Kominiarzy w Warszawie.

Specjalne podziękowania za perfekcyjną organizację Święta otrzymali  Daniel Tarczyk i Adrian Reda, a za doskonałą koordynację Renard Fornalski i Mirosław Antos.

Marcin Ziombski przedstawił informację o uczestniczeniu KIK w spotkaniu podsumowującym proces konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Spotkanie miało miejsce w dniu 29 maja 2018r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przewodniczył  Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów  ds. programu „Czyste Powietrze”. Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych do uruchomienia i sfinansowania ze środków publicznych pilotażowego procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych rodzin.

Ważnym aspektem z punktu widzenia branży kominiarskiej jest udział w procesie wdrażania nowych palenisk (doradztwo, opiniowanie) oraz późniejsze nadzór nad eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych sfinansowanych przez program oparty na ww. Ustawie.

W dalszej części zebrania między innymi przedstawiono udział KIK w Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego oraz omówiono sprawy techniczne związane z RODO – wymagane regulaminy, dokumenty itp. Planowano kolejne działania w ramach akcji społecznej „Zaproś kominiarza”.

Szkolenie Straży Pożarnej w Kielcach

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza NR 1 odbyło się szkolenie w zakresie przyczyn powstawania pożarów sadzy i pożarów od-kominowych, sposobów ich zapobiegania.
Szkolenie prowadził Wojciech Cedro, Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy.

Omówione zostały między innymi przyczyny powstawania wstecznych ciągów w kanałach spalinowych i wentylacyjnych oraz  sposobów  zapobiegania powstawania wstecznych  ciągów , a także zachowania ratowników podczas akcji wywołanej alarmem czujki tlenku węgla.
Zwrócono uwagę na konieczność dokonywania kontroli kominiarskich i konieczność wykonywania czyszczeń przez uprawnionych kominiarzy.

Wskazano, że brak dokumentów potwierdzenia kontroli, czy czyszczenia, może być podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania firmę ubezpieczeniową.

Szkolenie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Kieleccy strażacy i kominiarze planują dalszą współpracę, w tym w zakresie wzajemnych szkoleń.

Jubileusz 25 lat MK Sp. z o.o.

W dniu 7 czerwca 2018 firma MK Sp. z o.o. w Żarach świętowała jubileusz 25-lecia działalności oraz otwarcia nowej siedziby.

MK Systemy Kominowe to jeden z największych producentów systemów odprowadzania spalin ze stali szlachetnych w Polsce, będący nie tylko wyznacznikiem jakości, ale również firmą prowadzającą nowatorskie rozwiązania. Wchodzi w skład Joncoux Group, posiadającej zakłady produkcyjne we Francji, Beneluksie, Niemczech, Polsce i Włoszech.

Uroczystość otworzył Jacques-Olivier Joncoux, obecny dyrektor i główny właściciel Joncoux Group.

W uroczystości uczestniczyło około 700 gości z kraju i z zagranicy, w tym oczywiście kominiarze wraz z Prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Marcinem Ziombskim.

Relacja telewizyjna link

Foto: Zabawa

Targi Edukacyjne w Rumi

W dniu 30.05.2018 połączone siły Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku, oraz Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy uczestniczyły w targach edukacyjnych.

Było to kolejne spotkanie w ramach promowania zawodu kominiarza oraz realizowania programu zachęcania do podjęcia pracy w zawodzie.

Na zaproszenie organizatora – Starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius, w imprezie brali udział Prezesi Gdańskiego Oddziału Daniel Pieścikowski oraz Zenon Pawlak.

Zaproś kominiarza – w województwie lubuskim

Zaproś kominiarza – w województwie lubuskim

W dniach 2-3 czerwca 2018 roku  Oddział Lubuski Krajowej Izby Kominiarzy uczestniczył w XXV Targach Rolniczych  AGRO – TARG, które odbyły się na terenach parkowych LODR w Kalsku.

Mistrzowie kominiarscy Tomasz Harzowski i Krzysztof Stępniak w ramach akcji promocyjnej „Zaproś Kominiarza” udzielali licznych porad w sprawie bezpieczeństwa użytkowania kominów.

 

 

 

Krajowe Święto Kominiarzy – Warszawa 2018

W dniach od 23 do 25 maja 2018r. Warszawa po raz pierwszy była miejscem Krajowego Święta Kominiarzy.

Kominiarze z całego kraju spotkali się na Placu Zamkowym przy Kolumnie Zygmunta. Witali i pozdrawiali licznych turystów, rozdawali balony i cukierki z logo KIK.  Następnie z akompaniamentem orkiestry dętej w uroczystej paradzie przemaszerowali z Placu Zamkowego do Katedry św. Floriana ulicami  Miodową, Senatorską, Nowy Przejazd, aleją Solidarności, mostem Śląsko-Dąbrowskim i św. Floriana. Przemarsz był perfekcyjnie zabezpieczony przez organizatorów i policję. Na czas przemarszu został wstrzymany ruch samochodowy i tramwajowy.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Jego Eminencja  Ksiądz Biskup Marek Solarczyk. W homilii ksiądz biskup wskazał – niech nasze życie nie zostawia sadzy zła. Podziękował również kominiarzom za ich oddaną służbę społeczeństwu. Życzył jednocześnie by zawsze nieśli ludziom dobro, nie tylko poprzez swoją pracę, ale również życie w Bożej łasce. Bądźcie ludźmi czystego duchowego komina – powiedział.

W czasie liturgii zostały poświęcone dwa sztandary: Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy oraz Oddziału Warszawskiego Krajowej Izby Kominiarzy.

Kominiarskie święto swoją obecnością uświetnili: Marian Ostrowski – Honorowy Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, mentor i wychowawca wielu pokoleń kominiarzy, st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek – Zastępca Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr inż. Marceli Sobol –  Dyrektor Biura Komendanta Głównego, st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. kpt. Karol Kierzkowski Oficer Prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wśród gości byli Dino Sahman, Marco Ghirardini i Giuseppe Berto przedstawiciele włoskiej organizacji kominiarskiej ANFUS – Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kominy Polskie.

Po zakończeniu Mszy św. był czas na wykonanie pamiątkowych  fotografii przed Katedrą.

Następnie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Kominiarz Strażnikiem Bezpieczeństwa Twojego Domu” w kategorii klas 1 – 3 warszawskich szkół podstawowych.

Nagrodą główną był laptop,  a czterema równorzędnymi drugimi nagrodami tablety. Ponadto przyznano pięć wyróżnień i nagrodę specjalną rzecznika prasowego Krajowej Izby Kominiarzy.

Około 200 osób uczestniczyło w obiedzie w klimatycznych wnętrzach w podziemiach katedry.

Następnie w Hotelu 500 w Zegrzu odbył się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy.

Przewodniczącym Zjazdu Delegatów był Jarosław Sawicki, jego zastępcą Roman Adamus. Szczegółową prezentację zawierającą sprawozdanie z działalności Izby przedstawił jej Prezes Marcin Ziombski.  Delegaci oraz przybyli goście z uznaniem ocenili dotychczasową działalność i osiągnięcia Izby w promowaniu bezpieczeństwa użytkowania kominów.

Wśród gości byli kominiarze niezrzeszeni w KIK, przedstawiciele Stowarzyszenia Kominy Polskie i ANFUS – Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini.

Dr Rudolf Kania – Senator Schiedel International uroczyście przekazał Marcinowi Ziombskiemu – Prezesowi Krajowej Izby Kominiarzy oryginał MEMORANDUM kominiarskiego podpisanego w dniu 26 sierpnia 2004 roku w Krakowie, podczas Kongresu Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich, przez prezydentów organizacji kominiarskich z 13 krajów.

Dokument zawiera bardzo aktualne dzisiaj przesłanie:

„Mając na uwadze przyszłość i dalszy rozwój naszego szacownego rzemiosła kominiarskiego łączącego średniowieczne tradycje zawodowe z nowoczesnymi technologiami odprowadzania spalin zwracamy się jako najwyższe międzynarodowe gremium Kominiarskie do krajowych i międzynarodowych Instytucji Publicznych, Decydentów, Urzędów, Stowarzyszeń jak i Polityków o uznanie i wsparcie następujących treści programowych:

Hotel 500 Zegrze położony jest w malowniczym otoczeniu przyrody, posiada plażę z pięknym molo i port jachtowy.

Wspaniała słoneczna pogoda sprzyjała rozrywkom wodnym. W trakcie trwania Zajazdu osoby towarzyszące delegatom pływały tramwajem wodnym po  Zalewie Zegrzyńskim.

W drugim dniu Święta uczestnicy zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stare Miasto.  Osoby, które pozostały w hotelu miały możliwość przejażdżki kominiarską łodzią motorową.

Uczestnicy Święta z wielkim uznaniem podziwiali znakomitą organizację Święta przez młodych mistrzów kominiarskich Adriana Reda i Daniela Traczyka. Nadzór nad organizacją sprawowali Renard Fornalski – Prezes Oddziału KIK w Warszawie oraz Mirosław Antos – Wiceprezes KIK.

Organizatorom gromkie brawa!

 

 

Msza św. w intencji Krajowej Izby Kominiarzy tutaj

Homilia Ksiądz Biskup Marek Solarczyk tutaj

Konkurs plastyczny „Kominiarz Strażnikiem Bezpieczeństwa Twojego Domu” – wyniki tutaj

Relacja telewizyjna  tutaj

Galeria foto: Marcin Pełka