Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Dlaczego warto mieć komin?

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pod tytułem ,,Dlaczego warto mieć komin?”.

Celem filmu jest uświadomienie ludziom jak ważne jest posiadanie komina i kominka, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, kiedy oparte na elektryczności źródła ogrzewania zawodzą.

Filmik znajduje się na kanale Kampanii Drewno Pozytywna Energia na YouTube.

Film zrealizowany w ramach Kampanii Drewno Pozytywna Energia

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  https://ogrzewamydrewnem.wordpress.com/

Nowy Numer Kominki PRO 1/2023

Nowy Numer Kominki PRO
Prezentujemy najnowsze wydanie magazynu Kominki PRO nr 51  gazety tylko dla profesjonalistów.
W magazynie jak zawsze aktualne tematy na temat branży kominkowo-zduńskiej.

Czytaj wygodnie w internecie  https://issuu.com/kominkipro/docs/kp51i

 

Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz

W dniu 4 lutego 2019 roku w Pleszewie odbyło się zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz.

Prezentację na temat „Kotły na paliwo stałe  5 klasy w aspekcie odprowadzenia spalin, kontrole prawidłowości doboru kominów stalowych w oparciu o normę EN1856” przestawił  Wojciech Zawadzki ekspert z firmy ONTOP.  

W zebraniu uczestniczył Wiesław Zabawa, prezes Oddziału KIK w Tarnowie, który przestawił przebieg spotkań w przedszkolach i szkołach informujących o pracy kominiarzy. Poinformował o współpracy z wójtami i burmistrzami, firmami ubezpieczeniowymi  oraz o pokazach „palenia od góry”.

Piotr Pacyna przestawił działalność Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy.

Fot. Bartek Walczak

Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie

W dniu 9.11.2018r  w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie.

W zebraniu uczestniczyło 62 członków oddziału – wszyscy w mundurach. Na zebraniu zostało przyjętych siedmiu nowych członków w tym sześciu mistrzów i jeden czeladnik.

Podczas zebrania były dwa uroczyste wydarzenia. Pierwszym z nich było uczczenie jubileuszu 92 urodzin Nestora Kominiarstwa  Polskiego pana Mariana Ostrowskiego.

Szczególnym momentem w historii warszawskich kominiarzy było  podziękowanie dla lidera środowiska kominiarzy warszawskich pana Renarda Fornalskiego rezygnującego z funkcji prezesa oddziału.

Odśpiewane 100 lat dla szacownego Jubilata oraz wręczenie pamiątkowej tabliczki dla Prezesa Renarda Fornalskiego było bardzo wzruszające dla uhonorowanych oraz wszystkich obecnych, łzy wzruszenia kręciły się w oczach, a przemawiającym łamał się głos.

Zarząd oddziału po  przedstawionych sprawozdaniach otrzymał jednogłośne absolutorium.

W dyskusji i sprawach bieżących omówiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy,  cele i zadania na najbliższy rok dla oddziału, w tym utworzenie strony internetowej oraz omówiono sprawę kas fiskalnych dla kominiarzy.

Przez Dyrektora placówki zostaliśmy  zaproszeni do wspólnego, uroczystego odśpiewania hymnu narodowego w łączności z tysiącami placówek oświatowych o godzinie. 11:11.   Video na stronie Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. zobacz

W panelu technicznym  odbyły się trzy bardzo ciekawe prezentacje techniczne:

– AISKO – Czujnik tlenku węgla i czujniki dymu wymagania prawne zakres i możliwości stosowania  – p  Norbert Jackiewicz

– FOTOWOLTAIKA – Możliwości stosowania warunki techniczne sposób działania propozycja biznesowa dla kominiarzy – p. Dominik Frejberg

– RODTECH Polska – Nowoczesny sprzęt do mechanicznego czyszczenia kominów -mistrzowie kominiarscy Wojciech Zmuda i Marcin Komorowski.

Podczas zebrania wszyscy członkowie oddziału mieli zrobione indywidualne zdjęcia w mundurach.

Zebranie zakończyło się bardzo smacznym obiadem w stołówce szkolnej.

Mirosław Antos

Foto: Sylwia Matusiak

 

Kominiarze na I Małopolskim Festiwalu Ziemniaka

W dniu 6 października 2018 roku w Zabierzowie koło Krakowa odbył się I Małopolski Festiwal Ziemniaka. W wydarzeniu uczestniczyła Krajowa Izba Kominiarzy. Festiwal miał charakter otwartej dla wszystkich fiesty etnograficzno-kulinarno-ekologicznej, podczas której było można degustować kilkanaście potraw regionalnych z ziemniaka, serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora. Krajowa Izba Kominiarzy i Grupa Zdrowego Oddychania pokazali jak prawidłowo palić od góry . Były rozdawane ulotki Krajowej Izby Kominiarzy i promowana akcja społeczna „Zaproś kominiarza”.

Prezes Wiesław Zabawa przeprowadzał prezentację dla mieszkańców jak palić aby nie zanieczyszczać środowiska, jak często kontrolować i czyścić przewody kominowe oraz kto jest uprawnioną osobą do kontroli i czyszczenia przewodów kominowych.

Asyst. Prezesa KIK O/ Tarnów

Ewa Trojanowska

Dyżury eksperckie mistrzów kominiarskich w Warszawie

Mistrzowie kominiarscy Renard  Fornalski i Mirosław Antos  w miesiącu październiku 2018 roku, w JakiCAFE.  pełnią dyżury eksperckie dla mieszkańców Warszawy. Celem dyżurów jest poradnictwo skierowane do mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Kominiarze będą odpowiadali na pytania związane z polityką ochrony powietrza przed smogiem,  ochrony przed zaczadzeniami i przed pożarami kominowymi.

Promowany będzie zawód kominiarski i akcja społeczna „Zaproś kominiarza”.

Eksperci Krajowej Izby Kominiarzy z misją na Białorusi

W dniach 7-9 września w Grodnie na Białorusi odbył się zjazd świeżo powstającej grupy kominiarzy z tego kraju. Delegacja ekspertów Krajowej Izby Kominiarzy jako prężnie rozwijająca się korporacja otrzymała zaproszenie do udziału w tym spotkaniu.

Poza kominiarzami z Polski (Mirosław Antos, Sylwia Matusiak, Wiesław Zabawa, Sebastian Ziombski) można było poznać przedstawicieli naszego zawodu z Rosji oraz Litwy.

Naszym zadaniem było przedstawienie kominiarstwa w Polsce, podstaw prawnych regulujących kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, narzędzi jakich używamy w pracy. Już pierwszego dnia po przyjeździe spotkaliśmy się z delegatami straży pożarnej z Grodna. Z wielką uwagą słuchali, kiedy opowiadaliśmy o wszystkim co jest związane z tworzeniem organizacji kominiarskiej.

 

Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy przekazali gospodarzom  Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Drugiego dnia koledzy z Rosji przedstawili techniki czyszczenia kanałów kominowych. Popołudnie tego dnia zostało zarezerwowane na wystąpienie Mirosława Antosa opowiadającego o tworzeniu Krajowej Izby Kominiarzy oraz osiągnięciach naszej organizacji.

Kolejną osobą prezentującą tajniki kominiarstwa w Polsce był Sebastian Ziombski opowiadający o narzędziach kominiarskich, rodzajach kominów oraz sposobów ich wykonywania. Zaprezentowaliśmy urządzenia przywiezione z kraju (kamera kominowa i inspekcyjne, anemometry, manometry). Dla kolegów z Białorusi były to sprzęty całkowicie nowe, nie spotykane w ich pracy.

Delegacja z KIK wyróżniała się na tle pozostałych reprezentantów  jednolitym umundurowaniem oraz dużą wiedzą merytoryczna na temat zawodu i prawa jakim on podlega. Z całą pewnością można stwierdzić, że kominiarstwo polskie stoi na wysokim poziomie. Wydaje się, że  informacje jakie przekazaliśmy będą bardzo przydatne kominiarzom z Białorusi. Jednocześnie  mamy nadzieje, że zawód kominiarza rozwinie się na podobnym poziomie co u nas w kraju,  a w przyszłości będziemy mogli po raz kolejny podzielić się swoimi doświadczeniami.

Sebastian Ziombski

Relacje białoruskich mediów:

news.tut.by 

hrodna.life 

 

Foto: Wiesław Zabawa

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Warszawa, dnia 03.09. 2018r.

Znak: MZ/108/2018r

                                                                                

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

 

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

 

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat do pobrania PDF

Zaproszenie na II Konferencję Kominiarską – Rybnik 2018

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice, ul. Jagiellońska 4/ 7 

Tel./fax (32) 200 00 74, tel. 601 487 813

 

 

                Szanowni Koledzy i Koleżanki – KOMINIARZE, jako Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zwracamy się do Was z informacją, że już nadszedł czas II Konferencji Kominiarskiej, która odbędzie się w dniach 13 – 14 – 15 września w Rybniku – Stodołach.

Celem Konferencji jest kontynuacja projektu rozpoczętego w zeszłym roku – walka z niską emisją oraz aktywizowanie wspólnych wysiłków pomiędzy służbami kominiarskimi, a samorządowymi i Strażą Miejską na terenie całej Polski.

Pierwsza Konferencja Kominiarska odbyła się w zeszłym roku, także w miesiącu wrześniu i stała się przyczynkiem do zrozumienia zasad współpracy. Dzięki zaangażowaniu zarówno samorządowców oraz Straży Miejskiej jak również poprzez liczne pokazy i prelekcje ukazaliśmy pewnego rodzaju ścieżkę, po której można stąpać pewnie licząc na szybkie efekty w walce o lepszy oddech poprzez wspólne działania na rzecz zmniejszenia i ograniczenia tzw. niskiej emisji.

W tym roku na Konferencji oprócz rozmów o tzw. „uchwale anty-smogowej”, opalaniu domów i mieszkań paliwami stałymi, dbaniem o segregację śmieci czy programach pomocowych Urzędów Miast dla społeczeństwa – wprowadzamy temat analizy spalin i przewodów spalinowych.

Prawdziwą zmorą w ostatnim czasie – a należy wspomnieć, że jest okres letni – występują podtrucia tlenkiem i liczne interwencje Straży Pożarnej. Chcemy zmierzyć się z problemem, który jest obecny od wielu lat i wiemy jak mu się przeciwstawić.

Szanowni Kominiarze podczas Konferencji wspólnie z nami będą Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Miast Katowic i Rybnika, pełnomocnik premiera do spraw walki ze smogiem Piotr Woźny, przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Przedstawiciele kotłów klasy V, Alarm smogowy , CERMAS, Kominy Polskie, Zduni, Straż Pożarna oraz nasi długoletni przyjaciele AERECO oraz WOBEX.

Jednak wielkim i oczekiwanym sednem – tą przysłowiową wisienką na torcie będą kończące pierwszy i drugi dzień rozmowy kominiarzy – tylko my, nasze doświadczenia oraz nasz czas.

Koszt imprezy 700zł – ilość miejsc ograniczona. Osoby do kontaktu – Tadeusz Kominek tel. 728 560 661 oraz Piotr Kłodowski tel. 600 282 317.

ZAPRASZAMY !

Z wyrazami szacunku

prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

Piknik z okazji otwarcia nowego Ratusza w Konstancinie-Jeziorna

W niedzielę 24 czerwca kominiarze z warszawskiego oddziału KIK wzięli udział w wyjątkowym pikniku z okazji otwarcia nowego Ratusza w Konstancinie-Jeziorna.

Podczas pikniku było wiele atrakcji i smakołyków serwowanych między innymi przez gminnych radnych. Była możliwość zwiedzenia Ratusza oraz załatwienia wielu urzędowych spraw.
Jedną z największych atrakcji było stoisko Krajowej Izby Kominiarzy z licznymi gadżetami i ulotkami, gdzie była możliwość zrobienia zdjęcie z kominiarzem jak i w stroju kominiarza.
Na stoisku byliśmy dzielnie wspierani przez nasze małżonki i dzieci.
W ramach akcji „Zaproś kominiarza” odbył się również pokaz „palenia od góry”, który był przyczynkiem do wielu indywidualnych rozmów i porad technicznych dla licznie przybyłych mieszkańców gminy i gości.
Konstancin Jeziorna jest jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu i we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy podejmuje wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza w regionie.
Mirosław Antos

Obradował  Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 21 czerwca  2018 r. w Skierniewicach  obradował  Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy.

Dokonano podsumowania przebiegu II Zjazdu Delegatów oraz Krajowego Święta Kominiarzy w Warszawie.

Specjalne podziękowania za perfekcyjną organizację Święta otrzymali  Daniel Tarczyk i Adrian Reda, a za doskonałą koordynację Renard Fornalski i Mirosław Antos.

Marcin Ziombski przedstawił informację o uczestniczeniu KIK w spotkaniu podsumowującym proces konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Spotkanie miało miejsce w dniu 29 maja 2018r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przewodniczył  Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów  ds. programu „Czyste Powietrze”. Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych do uruchomienia i sfinansowania ze środków publicznych pilotażowego procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych rodzin.

Ważnym aspektem z punktu widzenia branży kominiarskiej jest udział w procesie wdrażania nowych palenisk (doradztwo, opiniowanie) oraz późniejsze nadzór nad eksploatacją urządzeń grzewczo-kominowych sfinansowanych przez program oparty na ww. Ustawie.

W dalszej części zebrania między innymi przedstawiono udział KIK w Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego oraz omówiono sprawy techniczne związane z RODO – wymagane regulaminy, dokumenty itp. Planowano kolejne działania w ramach akcji społecznej „Zaproś kominiarza”.

Szkolenie Straży Pożarnej w Kielcach

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza NR 1 odbyło się szkolenie w zakresie przyczyn powstawania pożarów sadzy i pożarów od-kominowych, sposobów ich zapobiegania.
Szkolenie prowadził Wojciech Cedro, Wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy.

Omówione zostały między innymi przyczyny powstawania wstecznych ciągów w kanałach spalinowych i wentylacyjnych oraz  sposobów  zapobiegania powstawania wstecznych  ciągów , a także zachowania ratowników podczas akcji wywołanej alarmem czujki tlenku węgla.
Zwrócono uwagę na konieczność dokonywania kontroli kominiarskich i konieczność wykonywania czyszczeń przez uprawnionych kominiarzy.

Wskazano, że brak dokumentów potwierdzenia kontroli, czy czyszczenia, może być podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania firmę ubezpieczeniową.

Szkolenie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Kieleccy strażacy i kominiarze planują dalszą współpracę, w tym w zakresie wzajemnych szkoleń.

Jubileusz 25 lat MK Sp. z o.o.

W dniu 7 czerwca 2018 firma MK Sp. z o.o. w Żarach świętowała jubileusz 25-lecia działalności oraz otwarcia nowej siedziby.

MK Systemy Kominowe to jeden z największych producentów systemów odprowadzania spalin ze stali szlachetnych w Polsce, będący nie tylko wyznacznikiem jakości, ale również firmą prowadzającą nowatorskie rozwiązania. Wchodzi w skład Joncoux Group, posiadającej zakłady produkcyjne we Francji, Beneluksie, Niemczech, Polsce i Włoszech.

Uroczystość otworzył Jacques-Olivier Joncoux, obecny dyrektor i główny właściciel Joncoux Group.

W uroczystości uczestniczyło około 700 gości z kraju i z zagranicy, w tym oczywiście kominiarze wraz z Prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Marcinem Ziombskim.

Relacja telewizyjna link

Foto: Zabawa

Targi Edukacyjne w Rumi

W dniu 30.05.2018 połączone siły Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku, oraz Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy uczestniczyły w targach edukacyjnych.

Było to kolejne spotkanie w ramach promowania zawodu kominiarza oraz realizowania programu zachęcania do podjęcia pracy w zawodzie.

Na zaproszenie organizatora – Starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius, w imprezie brali udział Prezesi Gdańskiego Oddziału Daniel Pieścikowski oraz Zenon Pawlak.

Zaproś kominiarza – w województwie lubuskim

Zaproś kominiarza – w województwie lubuskim

W dniach 2-3 czerwca 2018 roku  Oddział Lubuski Krajowej Izby Kominiarzy uczestniczył w XXV Targach Rolniczych  AGRO – TARG, które odbyły się na terenach parkowych LODR w Kalsku.

Mistrzowie kominiarscy Tomasz Harzowski i Krzysztof Stępniak w ramach akcji promocyjnej „Zaproś Kominiarza” udzielali licznych porad w sprawie bezpieczeństwa użytkowania kominów.