Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Szkolenie dla kandydatów na biegłych

W dniach 24-26.09.2021 gościnne progi Wojewódzkiego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, przyjęły Mistrzów Kominiarskich, którzy zjechali się do Pruszcza Gdańskiego na rzemieślniczy kurs dla kandydatów na biegłych.

Organizatorem kursu był Pomorski Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, przy merytorycznym wsparciu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, a także Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy Mistrzów Kominiarskich  na temat współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości, oraz świadczeniu usług w zakresie biegłego.

Uczestnikami byli członkowie Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, oraz uczestnicy niezrzeszeni.

Na Szkoleniu omawiano między innymi, podstawy prawne, występujące problemy techniczne w terenie, sposób prowadzenia działań kontrolno – rozpoznawczych,  plan pracy biegłego, czy też sporządzanie dokumentacji.

Prowadzącymi szkolenie byli Biegły Sądowy, Mistrz Kominiarski, Wiceprezes Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Kot, Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, wieloletni Biegły Sądowy Piotr Kłodowski, oraz Prezes Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy, wieloletni Biegły Sądowy Roman Adamus.

Za część organizacyjno – techniczną odpowiadał Zarząd Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarza, w osobach Prezesa Daniela Pieścikowskiego oraz Wiceprezesa ds Technicznych Damiana Cupiała.

Spotkanie to, przyniosło nie tylko możliwość pozyskania sporej wiedzy technicznej dla przybyłych Mistrzów Kominiarskich, ale także możliwość spotkania, odnowienia znajomości oraz wymianę własnych doświadczeń.

Partnerami kursu byli: Wobex – Kominy, oraz Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za uczestnictwo, możliwość spotkania oraz interesując dyskusje.
tutaj link do filmu na facebooku z imprezy – https://www.facebook.com/1686484988235017/videos/3397137427179546

Daniel Piescikowski

Konferencja Krajowej Izby Kominiarzy i Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

W Skierniewicach odbyła konferencja Krajowej Izby Kominiarzy oraz Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska. Uczestniczyli członkowie Zarządu KIK, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej KFOPiOŚ. Obecni był członkowie Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego i Korporacji Kominiarzy Polskich.

Na wstępie mistrz kominiarski Marcin Ziombski – prezes Krajowej Izby Kominiarzy,  przedstawił  działalności KIK na przestrzeni ostatniego roku.   Mistrz kominiarski Roman Adamus – prezes Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska zaprezentował historię działalności  KFOPiOŚ oraz plany na przyszłość.

Podczas dyskusji dokonano analizy możliwości wspólnych działań na rzecz ochrony branży kominiarskiej oraz poprawy wizerunku kominiarza. Wskazano na potrzebę standaryzacji usług kominiarskich oraz wspólnych szkoleń w celu podniesienia jakości usług.

Jarosław Sawicki, prezes Spółdzielni KOMINIARZ w Olsztynie, wiceprezes KIK zaprosił na Krajowe Święto Kominiarzy, które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 roku w Olsztynie – stolicy Warmii i Mazur.

Podczas konferencji podpisane zostało Porozumienie w sprawie współdziałania w dziedzinie  ochrony i promocji branży kominiarskiej  pomiędzy: KRAJOWĄ IZBĄ KOMINIARZY reprezentowaną przez Prezesa Marcina Ziombskiego  i KOMINIARSKĄ FUNDACJĄ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA reprezentowaną przez Prezesa Romana Adamusa.

Współpraca stron będzie realizowana w ramach:

1)            przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu doskonalenia zawodowego kadr szkolących obydwu organizacji oraz kształcenia praktycznego i teoretycznego;

2)            wspólnych przedsięwzięć dotyczących m.in. opracowywania wydawnictw    informacyjnych, organizowania konferencji, seminariów;

3)            przedsięwzięć promocyjnych;

4)            inicjowania i wspierania różnorodnych form promocji;

5)            współdziałania w zakresie propagowania bezpiecznych technik kominowych określonych w polskim prawie, przepisach,  normach i tradycji budowlanej.

Zaprezentowany został plakat „Zaproś kominiarza”, który zostanie rozesłany do wszystkich 2 479 gmin w całym kraju.

Foto: Piotr Pacyna