Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Ogólnopolskie spotkanie środowiska kominiarskiego Tarnów 18.02.2019r.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich organizacji , które wzięły udział Ogólnopolskim spotkaniu środowiska kominiarskiego. Dziękuję również wszystkim koleżankom i kolegom, prelegentom, osobom którym włączyły się w dyskusję, moderatorowi Robertowi Chodkiewiczowi, za profesjonalne poprowadzenie spotkania.

Tarnów jest miastem przyjaznym dla wszystkich kominiarzy, nie ważne z jakiej organizacji jesteśmy. Myślę że to spotkanie jest początkiem , do jedności i scalenia wszystkich kominiarzy.

Wiesław Zabawa

Fotografie z konta Facebook/WIESŁAW ZABAWA link

Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa – konferencja w Wejherowie

W ramach akcji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, w Wejherowie odbyła się konferencja o zagrożeniach wynikających z obecności czadu. Na zaproszenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, aktywny udział we wspomnianej konferencji wzięli członkowie Krajowej Izby Kominiarzy. Prezentację autorstwa Mistrza Kominiarskiego Mirosława Antosa pt. „Zagrożenia Kominowe”, przedstawił  Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski. Na wiele pytań dotyczących użytkowania urządzeń grzewczo – kominowych odpowiadali Mistrz Kominiarski Maciej Zelgert oraz Daniel Pieścikowski. Gospodarzem konferencji była Starosta Powiatu Wejherowskiego pani Gabriela Lisius. Obecni byli członkowie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prócz wystąpienia Krajowej Izby Kominiarzy, prezentacje wygłosili przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel firmy Eura – Tech, produkującej czujki czadu, a także lekarz, który omówił skutki oddziaływania czadu na organizm ludzki. Wszystko to odbyło się przy udziale przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji, Straży Miejskiej reprezentującej miasta powiatu Wejherowskiego oraz Zarządców i Administratorów budynków mieszkalnych, a także pracowników biura zarządzania kryzysowego. 

Na konferencji gościły także liczne media. 

Materiał video z miejscowej telewizji TTM


Powstał Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy Krajowej Izby Kominiarzy

Miło nam poinformować, że dnia 20.11.2018 nowopowstały oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy, zasilił szeregi Krajowej Izby Kominiarzy. Podczas zebrania założycielskiego spotkali się prężnie działający, doświadczeni w swoim fachu i otwarci na współpracę kominiarze. Spotkanie uświetnił swoją obecnością i prelekcją Prezes Krajowej Izby Kominiarzy mgr inż. Marcin Ziombski – za co serdecznie dziękujemy.

Podczas zebrania wybrano następujący skład Zarządu Oddziału:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Specjalne podziękowania kierujemy do firmy BIMS PLUS Bydgoszcz – profesjonalnego dystrybutora  produktów z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacji, wentylacji, instalacji i techniki sanitarnej – za udostępnienie komfortowej sali wykładowej. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

mgr inż. Tomasz Opłat

Foto: Anna Nowacka-Opłat

Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie

W dniu 9.11.2018r  w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział w Warszawie.

W zebraniu uczestniczyło 62 członków oddziału – wszyscy w mundurach. Na zebraniu zostało przyjętych siedmiu nowych członków w tym sześciu mistrzów i jeden czeladnik.

Podczas zebrania były dwa uroczyste wydarzenia. Pierwszym z nich było uczczenie jubileuszu 92 urodzin Nestora Kominiarstwa  Polskiego pana Mariana Ostrowskiego.

Szczególnym momentem w historii warszawskich kominiarzy było  podziękowanie dla lidera środowiska kominiarzy warszawskich pana Renarda Fornalskiego rezygnującego z funkcji prezesa oddziału.

Odśpiewane 100 lat dla szacownego Jubilata oraz wręczenie pamiątkowej tabliczki dla Prezesa Renarda Fornalskiego było bardzo wzruszające dla uhonorowanych oraz wszystkich obecnych, łzy wzruszenia kręciły się w oczach, a przemawiającym łamał się głos.

Zarząd oddziału po  przedstawionych sprawozdaniach otrzymał jednogłośne absolutorium.

W dyskusji i sprawach bieżących omówiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy,  cele i zadania na najbliższy rok dla oddziału, w tym utworzenie strony internetowej oraz omówiono sprawę kas fiskalnych dla kominiarzy.

Przez Dyrektora placówki zostaliśmy  zaproszeni do wspólnego, uroczystego odśpiewania hymnu narodowego w łączności z tysiącami placówek oświatowych o godzinie. 11:11.   Video na stronie Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. zobacz

W panelu technicznym  odbyły się trzy bardzo ciekawe prezentacje techniczne:

– AISKO – Czujnik tlenku węgla i czujniki dymu wymagania prawne zakres i możliwości stosowania  – p  Norbert Jackiewicz

– FOTOWOLTAIKA – Możliwości stosowania warunki techniczne sposób działania propozycja biznesowa dla kominiarzy – p. Dominik Frejberg

– RODTECH Polska – Nowoczesny sprzęt do mechanicznego czyszczenia kominów -mistrzowie kominiarscy Wojciech Zmuda i Marcin Komorowski.

Podczas zebrania wszyscy członkowie oddziału mieli zrobione indywidualne zdjęcia w mundurach.

Zebranie zakończyło się bardzo smacznym obiadem w stołówce szkolnej.

Mirosław Antos

Foto: Sylwia Matusiak

 

Obradował Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy

Wśród tematów omawianych na posiedzeniu były:  podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech” w Rybniku, informacja o wyborze nowych władz Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, plany współpracy,  relacja z udziału KIK w 37 Międzynarodowym Święcie Kominiarzy w Santa Maria Maggiore we Włoszech, relacja z misji  Krajowej Izby Kominiarzy na Białorusi  7-8 września 2018, sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Prezydium Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego w dniu 04.09.2018.

Dzięki staraniom ZGKIK oraz przy współpracy z kancelarią prawną przygotowano zestaw dokumentów RODO  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Druki są dostępne dla wszystkich członków Krajowej Izby Kominiarzy u Prezesów Oddziałów KIK.

Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy Polskich, zapoznał się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i złożył do Ministerstwa Finansów  swoje uwagi – sprzeciw wobec objęcia kominiarzy obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 Zarząd zatwierdził nowy wzór legitymacji członkowskich, obwiązujący od 1 stycznia 2019 roku.

Integracja kominiarzy z Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie

W dniach 1-3.10.2018 r. Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Małopolsko-Podkarpacki w Tarnowie zorganizował wycieczkę szkoleniowo-integracyjną do Zakopanego, Szczawnicy oraz Krościenka.

Po biesiadzie z kapelą góralską uczestnicy wjechali na Gubałówke i Kasprowy Wierch. Atrakcją trzeciego dnia wycieczki  był spływ Dunajcem.

asyst. Prezesa KIK Oddział Tarnów Ewa Trojanowska

 

Podziękowanie i podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarzy – Rybnik 2018

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice ul. Jagiellońska 4/7

Szanowni Koledzy i Koleżanki – KOMINIARZE!

Jako Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas w dniach 13 – 14 – 15 września w Rybniku – Stodołach na II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarzy.

Celem Konferencji było poszerzenie wiedzy odnośnie czystego powietrza, poznanie nowoczesnych technik grzewczych oraz urządzeń grzewczo – kominowych. Zagłębienie się w uchwałę antysmogową, spotkanie z Pełnomocnikiem Premiera Mateusza Morawieckiego do spraw „Czystego Powietrza” Panem Ministrem Piotrem Woźnym.

Wszyscy uczestnicy widzieli jak pracuje się nad zmianami w prawie i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Nigdy nie było tak blisko realizacji naszych postulatów i oczekiwań. Zobaczyliśmy się wszyscy nawzajem – to znaczy my oraz strona tworząca prawo, że jesteśmy grupą otwartą na dyskusje i poruszająca tematy różne,  od tych łatwiejszych po te bardziej skomplikowane.

Dzięki zaangażowaniu zarówno samorządowców oraz Straży Miejskiej jak również poprzez liczne pokazy i prelekcje ukazaliśmy pewnego rodzaju ścieżkę po której można stąpać pewnie licząc na szybkie efekty w walce o lepszy oddech poprzez wspólne działania na rzecz zmniejszenia i ograniczenia tzw. niskiej emisji.

Wartością, której nikt nam nie odbierze jest chęć spędzania ze sobą czasu i wymiany spostrzeżeń i sugestii a czasami zwykła życzliwość.

W tym roku Rybnik pokazał, że kominiarze potrafią rozmawiać, pracować i bawić się razem. Jesteśmy wyjątkową grupą, która potrafi ze sobą rozmawiać i dobrze się ze sobą czuje co odczuli i byli zachwyceni zarówno przedstawiciele władz centralnych jak i samorządowych oraz wykładowcy uczelni wyższych obecni na Konferencji.

Kominiarz to styl bycia – Kominiarz to styl życia.

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, a tym samym zapraszam na przyszły rok.

Z kominiarskim pozdrowieniem

Prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

Piknik Rodzinny „Jak Dobrze Mieć Sąsiada” w Tarnowie

Piknik Rodzinny „Jak Dobrze Mieć Sąsiada” odbył się 15 września 2018 r. w Tarnowie w parku Piaskówka.

Krajowa Izba Kominiarzy i Grupa Zdrowego Oddychania pokazali mieszkańcom osiedla Piaskówka jak palić od góry.

Działanie w ramach akcji społecznej „Zaproś kominiarza” ma na celu  podnoszenie  w społeczeństwie  świadomości dlaczego trzeba systematycznie usuwać zanieczyszczenia z kominów i dlaczego kominy trzeba kontrolować,  czy nie ma w nich ukrytej usterki kominowej.

Zaproszenie na II Konferencję Kominiarską – Rybnik 2018

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice, ul. Jagiellońska 4/ 7 

Tel./fax (32) 200 00 74, tel. 601 487 813

 

 

                Szanowni Koledzy i Koleżanki – KOMINIARZE, jako Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zwracamy się do Was z informacją, że już nadszedł czas II Konferencji Kominiarskiej, która odbędzie się w dniach 13 – 14 – 15 września w Rybniku – Stodołach.

Celem Konferencji jest kontynuacja projektu rozpoczętego w zeszłym roku – walka z niską emisją oraz aktywizowanie wspólnych wysiłków pomiędzy służbami kominiarskimi, a samorządowymi i Strażą Miejską na terenie całej Polski.

Pierwsza Konferencja Kominiarska odbyła się w zeszłym roku, także w miesiącu wrześniu i stała się przyczynkiem do zrozumienia zasad współpracy. Dzięki zaangażowaniu zarówno samorządowców oraz Straży Miejskiej jak również poprzez liczne pokazy i prelekcje ukazaliśmy pewnego rodzaju ścieżkę, po której można stąpać pewnie licząc na szybkie efekty w walce o lepszy oddech poprzez wspólne działania na rzecz zmniejszenia i ograniczenia tzw. niskiej emisji.

W tym roku na Konferencji oprócz rozmów o tzw. „uchwale anty-smogowej”, opalaniu domów i mieszkań paliwami stałymi, dbaniem o segregację śmieci czy programach pomocowych Urzędów Miast dla społeczeństwa – wprowadzamy temat analizy spalin i przewodów spalinowych.

Prawdziwą zmorą w ostatnim czasie – a należy wspomnieć, że jest okres letni – występują podtrucia tlenkiem i liczne interwencje Straży Pożarnej. Chcemy zmierzyć się z problemem, który jest obecny od wielu lat i wiemy jak mu się przeciwstawić.

Szanowni Kominiarze podczas Konferencji wspólnie z nami będą Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Miast Katowic i Rybnika, pełnomocnik premiera do spraw walki ze smogiem Piotr Woźny, przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Przedstawiciele kotłów klasy V, Alarm smogowy , CERMAS, Kominy Polskie, Zduni, Straż Pożarna oraz nasi długoletni przyjaciele AERECO oraz WOBEX.

Jednak wielkim i oczekiwanym sednem – tą przysłowiową wisienką na torcie będą kończące pierwszy i drugi dzień rozmowy kominiarzy – tylko my, nasze doświadczenia oraz nasz czas.

Koszt imprezy 700zł – ilość miejsc ograniczona. Osoby do kontaktu – Tadeusz Kominek tel. 728 560 661 oraz Piotr Kłodowski tel. 600 282 317.

ZAPRASZAMY !

Z wyrazami szacunku

prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

Zagrożenia kominowe w budownictwie mieszkaniowym – szkolenie Pruszcz Gdański

W dniu 07.06.2018 w Pruszczu Gdańskim odbyło się szkolenie dla Członków Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Wysoką jakość merytoryczną przekazanej wiedzy zapewnili Wiceprezes Zarządu Głównego Mirosław Antos, oraz Prezes Warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Renard Fornalski, którzy przybyli nad morze na zaproszenie Daniela Pieścikowskiego, Prezesa Gdańskiego Oddziału KIK.

Przedstawione materiały oraz prezentacje w połączeniu z bardzo dogłębną wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną prelegentów były podstawowymi czynnikami dla wystawienia wysokiej oceny szkolenia. Szczególnie atrakcyjna dla obecnych okazała się część dyskusyjna, która to była głównym czynnikiem znacznego opóźnienia w zakończeniu spotkania.

Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy pragnie serdecznie podziękować kolegom Mirosławowi Antosowi oraz Renardowi Fornalskiemu za dyspozycyjność, chęć współpracy oraz profesjonalne podejście do szkolenia.

Daniel Pieścikowski

II Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie

W dniu 29.03.2018 r.  w Lublinie  w sali konferencyjnej Spółdzielni Pracy Kominiarzy odbyło się II Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie. W czasie zebrania podsumowano działalność oddziału w 2017 roku. W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2017 r., a także sprawozdanie finansowe za 2017 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na II Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy, którymi zostali :

  1. Dariusz Pilipiec
  2. Piotr Szacmajer
  3. Krzysztof Kuchta
  4. Józef Parol

Podczas zebrania przedstawiono program Krajowego Święta Kominiarzy w dniach 23-25 maja 2018 r. w Warszawie oraz wręczono zaproszenia.

Lublin 29.03.2018 r.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie

Piotr Szacmajer – Wiceprezes Oddziału KIK w Lublinie

Obradował Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 5 kwietnia  2018 r.  obradował Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy z udziałem  Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Oddziałów.

W zebraniu po raz pierwszy uczestniczył Roman Ochociński, prezes Oddziału Województwa Śląskiego wraz z całym Zarządem Oddziału.

Głównym tematem zebrania były sprawy przygotowania do II Zjazdu Delegatów, który został zwołany na dzień 23 maja 2018 roku.

Przedstawione zostały aktualności związane ze Świętem Kominiarzy w Warszawie, w tym Konkurs Plastyczny „Kominiarz strażnikiem Bezpieczeństwa Twojego Domu”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III warszawskich szkół. Konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

link do ogłoszenia

Zaprezentowane zostały puzzle dla przedszkolaków, wydane przez Krajowa Izbę Kominiarzy w ramach akcji społecznej ZAPROŚ KOMINIARZA.  Autorką rysunku umieszczonego na puzzlach jest Julia Kądzielawna, laureatka konkursu plastycznego zorganizowanego w roku 2017 przez Oddział Małopolsko-Podkarpacki KIK w Tarnowie.

Zebrani wysłuchali informacji o przebiegu zebrania założycielskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Województwa  Śląskiego z siedzibą w Rybniku, które odbyło się w dniu 06.03.2018r.

Dokonano podsumowania wydarzeń:

– uczestnictwa kominiarzy w Forum Wentylacja,

– podpisania Deklaracji „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem” wraz ze Stowarzyszeniem Kominki Polskie i kilkunastoma organizacjami.

–   pierwszych w Polsce warsztatów szkoleniowych dla „kominiarzy prasowych” – 9-10 marca 2018 roku i powołania ZESPOŁU PRASOWEGO KIK

Wiceprezes KIK Jarosław Sawicki przedstawił prezentację na temat RODO nowego unijnego rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych – w aspekcie obowiązków KIK i Zakładów kominiarskich.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił prezentację omawiająca wyniki ankiety – ewaluacja działań KIK.

Na wniosek Radcy Krzysztofa Ziombskiego Zarząd przyjął regulaminu Medalu kominiarskiego  KIK.

Zebrani zapoznali się z informacją o działaniach zmierzających do reaktywowania Komisji Branżowej Kominiarzy przy Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Zapewnij dopływ powietrza aby czad nie zabijał

Strażacy i kominiarze zwracają uwagę na konieczność zapewnienia dostatecznej ilości powietrza do pomieszczeń, niezbędnej do prawidłowego procesu spalania.  W żadnym przypadku nie wolno zakrywać ani  zaklejać kratek wentylacyjnych i nawiewników.  W przeciwnym przypadku może wytwarzać się śmiertelnie groźny tlenek węgla zwany czadem.

W programie LOKALNA.TV wystąpił Edward Kwiatkowski, Radca Krajowej Izby Kominiarzy.

Link do programu tutaj

KIK Małopolska i Podkarpacie – szkolenie i integracja w Bieszczadach

W dniach 24-26 października 2017 roku Małopolsko-Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Kominiarzy zorganizował zebranie szkoleniowo-integracyjne w Centrum wypoczynkowo-konferencyjnym Bogdanka w Bieszczadach.

Zaproszonymi gośćmi byli: brygadier Jacek Dydek z Państwowej Straży Pożarnej  w Lesku, młodszy kapitan Wojciech Wiktorski z PSP Ustrzyki Dolne, Tomasz Bazuła inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy.

Prezes oddziału Wiesław Zabawa przywitał i przedstawił zaproszonych gości. Minutą ciszy uczczono zmarłego świętej pamięci Andrzeja Grzenkowicza Prezesa Oddziału Gdańskiego.

Brygadier Jacek Dydek omówił przepisy pożarowe. Młodszy kapitan Wojciech Wiktorski omówił statystyki zatruć tlenkiem węgla i pożarów kominów.

Inspektor Tomasz Bazuła z PIP swój wykład poświęcił na temat przepisów BHP w rzemiośle kominiarskim.

W drugim dniu uczestnicy spotkania zwiedzili największą zaporę betonową w Polsce. Budowa zespołu elektrowni wodnych w Solinie ma kluczowe znaczenie dla gospodarki wodnej na całym obszarze Polski południowo-wschodniej. Zaporę i elektrownię wodną w Solinie zbudowano w latach 1961-1968. Dzięki niej zwiększyło się bezpieczeństwo powodziowe w całym regionie. Utworzenie ponad 25 tysięcy kilometrowego zbiornika wodnego wymagało zalanie terenów kilku wsi. Widok na zaporę jest imponujący. 664 metrów żelbetonowej ściany o wysokości 82 metrów robi wrażenie. Obiekt przystosowany jest do zwiedzania. Zwiedzanie zaczyna się od seansu filmowego  o źródłach energii odnawialnej. Po tej prezentacji ruszyliśmy w głąb zapory, zwiedzamy halę maszyn, turbiny, a nawet schodzimy do poziomu fundamentów zapory poniżej dna jeziora.

W godzinach popołudniowych przyjemną atrakcją był rejs spacerowy statkiem BRYZA po jeziorze Solińskim.

Po kolacji, Prezes Oddziału podzieli się wrażeniami ze Święta Kominiarzy w Santa Mario Maggiore, przestawił przebieg Konferencji Kominiarskiej „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją” w Rybniku.

Przestawił plany Święta Kominiarzy w Warszawie w maju 2018 roku

Mistrz Kominiarski Marek Biedroń przedstawił prezentację o nawiewnikach powietrza.

Wiesław Zabawa

 

  1. dzień – Foto: Paweł Brzozowski

2. dzień – Foto: Damian Marciniec

Sukces pierwszej Konferencji Kominiarskiej w Rybniku

W dniach 14-15-16 września 2017r. odbyła się Pierwsza Konferencja Kominiarska zatytułowana „Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją”.

W trakcie konferencji kominiarze z terenu praktycznie całego kraju spotkali się by wspólnie omówić sposoby włączenia się środowiska kominiarskiego do pomocy w zwalczaniu smogu, a także w celu omówienia stanu merytorycznych przygotowań do rozpoczynającego się sezonu grzewczego.

Kominiarze gościli Wiceprezydenta Katowic Pana Mariusza Skibę, Wiceprezydenta Rybnika Pana Janusza Kopra, Wiceprezydent Zabrza Panią Katarzynę Dziubę oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pana Jacka Kleszczewskiego. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Urzędów Miast Katowic, Rybnika, Zabrza, Słupska. Przedstawiciele Straży Miejskiej z Katowic, Rybnika, Słupska; Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Zabrza, Rybnika, Słupska.

W ramach konferencji prezentacje przedstawili prelegenci z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Przeróbki Chemicznej Węgla, Stowarzyszenia Dekarzy Polskich, Centrum Leczenia Oparzeń z Siemianowic Śląskich, Stowarzyszenia Kominy Polskie a także firm z którymi współpracuje całe środowisko kominiarskie: Schiedel, Komin-Flex, Aereco, Wobex, Wőhler.

Prezentacje zostały bardzo dobrze przyjęte przez obecnych kominiarzy, którzy licznymi pytaniami i spostrzeżeniami aktywowali żywą dyskusję, co wymagało pewnej elastyczności czasowej i okazywało się lepszym wyznacznikiem czasu prowadzonego wykładu oraz jego treści niż sztywne ramy czasowe ograniczające wykładowcę.

Poza tym czas spędzony w gronie kominiarzy, którzy nie byli rozpraszani innymi czynnikami zewnętrznymi, pozwolił przedyskutować wiele kwestii odnośnie rodzaju i jakości pracy kominiarskiej. Kominiarze na co dzień zabiegani i zapracowani w swoich firmach mieli czas na przeżycie poczucia wspólnoty i omówienie wspólnych problemów i sposobów ich rozwiązywania.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy, Cechu Beskidzkiego Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz kominiarze niezrzeszeni.

Sukcesem okazało się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Kominiarzy (prezes Marcin Ziombski) – Beskidzkim Cechem Kominiarzy (prezes Józef Waszek) – Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego (prezes Antoni Jagsz) – Korporacją Kominiarzy Polskich Oddział Katowice (prezes Rafał Dydak) – Stowarzyszeniem Kominy Polskie (prezes Piotr Cembala).

Organizatorzy składają serdecznie podziękowania wszystkim przybyłym na Pierwszą Konferencję Kominiarską, dziękujemy przedstawicielom kominiarzy, firmom, stowarzyszeniom oraz wszystkim, którym dobro kominiarstwa leży na sercu.

Juz dzisiaj zapraszamy wszystkich na kolejną konferencję kominiarską do Zabrza, gdzie zaprosiła nas Pani Wice Prezydent Katarzyna Dziuba. Zabrze pragnie by kominiarskie serce zabiło w tym miejscu – KOPALNIA GUIDO.

Rafał Dydak

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Foto Wojciech Chmiel