Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Słupsk – Kominiarze w walce z koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa, Słupscy kominiarze podjęli akcję KOMINIARZE W WALCE Z KORONOWIRUSEM, w ramach której przekazali  darowiznę w postaci potrzebnych przedmiotów na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. W akcji wzięli udział kominiarze działający w Mieście Słupsk oraz Powiecie Słupskim,  także Krajowa Izba Kominiarzy Oddział Pomorski.

W imieniu uczestników zbiórki dary przekazał kolega Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla kominiarzy

Do wiadomości wszystkich kominiarzy publikujemy treść zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie świadczenia usług kominiarskich w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy wszystkich o uważne zapoznanie się z nimi i przekazaniu ich swoim pracownikom oraz wdrożenie w swoich zakładach pracy.

Warszawa, dnia 24 marca 2020

Szanowna Pani Dyrektor,

Pani Edyta Doboszyńska Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego
W odpowiedzi na pismo proponuję rozważenie możliwości odłożenia rutynowych Wizyty kominiarskich w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora. Jeśli wizyta kominiarska ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu, każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:

– poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą kominiarską

– poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą kominiarską

– przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1.5-2 m) od osób zamieszkujących lokal

– poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia, w którym nie znajdują się przewody kominowe

– założenie przez kominiarzy rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)

Z poważaniem

Izabela Kuchanka 
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Więcej informacji o tym jak należy postępować w obliczu obecnej sytuacji można znaleźć na stronie GIS, a ogólne informacje dotyczące postępowania można znaleźć tutaj

Poniżej publikujemy skan oficjalnego pisma

Rekomendacja KIK

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad kontaktów osobistych z klientami i higieny osobistej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Rekomendujemy w najbliższym okresie ograniczenia do minimum wykonywania okresowych kontroli szczególnie w budynkach wielorodzinnych i biurowych.

Zachęcamy do zmian harmonogramów prac zakładów kominiarskich w uzgodnieniu ze zleceniodawcami np. poprzez wykonywanie w tym czasie okresowych czyszczeń kominów w tych budynkach, prac remontowo-budowlanych itp.