Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

V Konferencja Kominiarska Rybnik 2022

W dniach 12 -14 października 2022 w Rybniku odbyła się V Konferencja Kominiarska Rybnik 2022.

Tym razem pod tytułem „CIEPŁO JEST PODSTAWĄ ŻYCIA”.

Organizatorem konferencji jest Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego z prezesem Rafałem Dydakiem, Piotrem Kłodowskim, Tadeuszem Kominkiem.

Uczestniczyli kominiarze z całego kraju. Reprezentowane były organizacje kominiarskie:

Tak liczne grono kominiarzy żywo dyskutowało na temat  istotnych, starych i nowych problemów oraz wyzwań jakie czekają  branżę kominiarską.

Wyjątkowość  nadchodzącego sezonu grzewczego wiąże się z  powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie obsługiwały.  Nakłada się na to brak odpowiedniego opału.

Zagrożeni biedą ludzie będą chcieli teraz zatrzymać jak najwięcej ciepła w domu i w tym celu zastosują każdą tanią i prostą metodę. Niestety niektóre „oszczędności” mogą być śmiertelne w skutkach!

Dominującym tematem był elektroniczny protokół kominiarski i jego wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zagadnienie omówili przedstawiciele Głównego Urzedu Nadzoru Budowlanego, pan Maciej Thel – Naczelnik Wydziału ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Usług Cyfrowych, oraz pani Marta Sikora – Główny Specjalista CEEB, w tym samym wydziale.

Przedstawione zostały główne cele, oraz powody powstania CEEB i samego protokołu, jego działania i sposobu użytkowania. Przedstawiono mechanizmy działania wraz z dostępnością programu zarówno dla użytkowników jak i wykonawców.  Przekazano także, że już wkrótce rozpocznie się faza testowa, a zakończenie prac przewiduje się na II półrocze 2023 roku.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali przekazanych informacji, po czym aktywnie uczestniczyli w dyskusji zadając wiele pytań i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

Wszyscy wyjeżdżali pełni dobrych wrażeń, ubogaceni wiedzą, wdzięcznością za perfekcyjną organizację i nadzieją na kolejne spotkanie za rok.

Program Konferencji tutaj

Media o konferencji

https://wydarzenia.interia.pl/wideo/video,vId,3265390

https://www.radio90.pl/kominiarze-debatuja-w-rybniku-zmiana-przepisow-juz-od-przyszlego-roku.html

 

Foto: facebook/Wiesław Zabawa

 

 

Kominiarski głos podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zakopanem

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa i Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Piotr Kłodowski wzięli udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zakopanem 28-30 września 2022r.

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa wygłosił przemówienie o następującej treści:

„Szanowny Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Wójtowie, Szanowni Burmistrzowie, Szanowni Samorządowcy, Szanowni zaproszeni Goście.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, którego mam zaszczyt być prezesem, od samego początku kładzie ogromny nacisk na współpracę z samorządami, a poprzez samorządy z sołtysami oraz zwykłymi mieszkańcami. Od kilku lat promujemy kampanię SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ, gdzie materiały informacyjne wysyłamy do wszystkich gmin w całej Polsce (łącznie 2478 gmin).

Kampania SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ ma na celu nie tylko uświadamianie mieszkańcom, że czysty i sprawny komin to bezpieczny komin, dzięki czemu możemy zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom takim jak: pożary czy zaczadzenia.

Szanowni Państwo.

Czysty i bezpieczny komin, to przede wszystkim klucz do racjonalnego gospodarowania paliwami z poziomu domowej kotłowni. Podczas spotkań z mieszkańcami w terenie dzielimy się naszą zawodową wiedzą i doświadczeniem, czym uświadamiamy społeczeństwu, że w każdym piecu można palić czysto, efektywnie, i co najważniejsze- oszczędnie.

Pokazujemy ludziom, że ich ciężko zarobione pieniądze wcale nie muszą wylatywać bez sensu kominem zanieczyszczając okoliczne powietrze! Pokazujemy, że za mniej, można mieć więcej!

Szanowni Państwo.

Szybkimi krokami nadchodzi sezon grzewczy, a w chwili obecnej, w Polsce, duży problem stanowi dostępność popularnych paliw takich jak: węgiel, czy drewno. Problem jest tym poważniejszy, że miliony polskich domów do ogrzewania potrzebuje właśnie węgla czy drewna, których pozyskanie stało się prawdziwym wyzwaniem!

Problem stał się bardzo poważny, lecz przyczyn tego problemu nie można upatrywać jedynie w zawirowaniach wojennych w Ukrainie, czy zawirowań rynkowych.

W opinii środowisk kominiarskich, które na problem energetyczny i zanieczyszczenia powietrza patrzą z pozycji domowych kotłowni i kominów, poważnym problemem jest powszechne marnotrawstwo węgla i drewna, które w sposób nieefektywny zostaje spalane w domowych piecach. I nie ma tutaj znaczenia, czy są to piece nowoczesne, spełniające wymagania Ekoprojektu, czy pozaklasowe tzw. kopciuchy.

My, kominiarze, uważamy, że marnotrawstwo węgla i drewna jako opału jest naszą narodową tragedią, i jest powszechnym zjawiskiem w całej Polsce, od Bałtyku po Tatry. Marnowane są miliony ton węgla, które rok w rok w sposób bezsensowny wylatują kominami w postaci czarnego dymu, powodując jedynie zanieczyszczenie powietrza, zamiast dawać pożądaną, tanią energię.

Dlatego mamy kilka propozycji, dzięki którym węgla i drewna w Polsce będzie pod dostatkiem, a powietrze stanie się czyste. My, kominiarze wiemy dobrze, że ogrzewanie polskich domów i mieszkań w oparciu o polski węgiel i drewno, przy jednoczesnej poprawie stanu powietrza jest jak najbardziej możliwe!

 

Wystarczy usunąć przyczyny problemów, a nie bez sensu walczyć ze skutkami. Zamiast nakazów i zakazów, których skuteczność jest iluzoryczna, naprawiajmy to, co jest do naprawienia, i przede wszystkim edukujmy społeczeństwo w zakresie prawidłowego użytkowania i eksploatacji urządzeń grzewczo- kominowych.

Jak to zrobić?

 1. Zadbać o stan techniczny kominów i urządzeń grzewczych oraz pilnować ich regularnego czyszczenia i konserwacji. Komin jest płucami każdego układu grzewczego, a w przypadku kotłów stałopalnych jest podstawą podstaw, bo oprócz zapewnienia odprowadzenia gazów spalinowych, odpowiada za dostarczenie powietrza do komory paleniskowej! Niesprawny, źle dobrany i zawalony sadzą komin, nie dostarczy odpowiedniej ilości powietrza do komory paleniskowej, wskutek czego zostanie zaburzony przepływ powietrza w urządzeniu grzewczym. Piec i komin nie wytwarza oczekiwanej ilości energii cieplnej tylko generuje straty.

Spalamy mnóstwo paliwa, uzyskując niewielką ilość energii. Piec zamiast grzać, staje się wytwornica groźnych substancji, które wydostając się do atmosfery zanieczyszczają powietrze.

 1. Stare urządzenia grzewcze jak najbardziej wymieniajmy, ale pod warunkiem, że urządzenia nie będą dobierane na oko instalatora czy sprzedawcy. Podczas wymiany urządzeń dobierajmy ich moc grzewczą po wykonaniu rzetelnych audytów energetycznych danego budynku. To nie instalator czy sprzedawca określą potrzebną moc urządzenia grzewczego, tylko audyt. Nie ma nic gorszego niż przewymiarowane urządzenie grzewcze, które nie tylko nie będzie ekologiczne i oszczędne, lecz także stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników!

Rzetelna wiedza o zapotrzebowaniu budynków na energię cieplną sprawi, że wymieniane urządzenia grzewczo-kominowe będą dobrane w sposób optymalny i o wiele mniejszych mocy, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na ilość paliw, w tym węgla i drewna opałowego spadnie drastycznie. Nawet o 50%! Przy rzetelnych audytach energetycznych okaże się, że w całej Polsce w sezonie grzewczym, na potrzeby ogrzewcze domów i mieszkań nie potrzebujemy 8-10 mln ton węgla, tylko wystarczy 4-5 mln ton, a te 4-5 mln ton, to wydobędą polscy górnicy z polskich kopalni. Oczywiście węgla w dedykowanych typach, a nie węgla przypadkowego. Węgiel może i jest czarny, ale nie każdy węgiel nadaje się do domowych urządzeń grzewczych.

Węgiel, który zostanie wrzucony do pieca musi węglem dedykowanym przez producenta, a nie przez sprzedawcę na składzie opału. Jeżeli chodzi o węgiel do domowych urządzeń grzewczych to zalecane i dedykowane są jedynie dwa typy: typ 31- węgle płomienne i typ 32- węgle płomienno-gazowe. Żadne inne!

Wszystkie inne typy węgla do domowych urządzeń grzewczych się nie nadają. Odpowiednie typy węgla, urządzenia grzewcze będą mogły spalić czysto i efektywnie. Polska stanie się w 100% niezależna energetycznie od importowanego węgla dla potrzeb gospodarstw domowych. Pieniądze zostają w kraju, dzięki czemu zwiększy się polski bilans handlowy, a to bardzo zdrowe dla polskiej gospodarki.

 

 1. Stały monitoring kominowo energetyczny poprzez regularne kontrole oraz czyszczenie kominów, a także, przy pomocy specjalistycznych urządzeń wykonywanie co najmniej raz w roku analizy spalin i analizy sadzy. W przypadku, gdy przeprowadzona kontrola komina, analiza spalin lub analiza sadzy da wynik negatywny, sporządza się odpowiedni protokół, i wysyła się powiadomienie do odpowiedniej instytucji np. Urzędu Gminy.

Właściciel od osoby kontrolującej dostaje nakaz czasowy na wykonanie serwisu i regulacji urządzenia. Na urządzeniu zostaje naklejona odpowiednia naklejka informacyjna (kolor czerwony). W przypadku, gdy przeprowadzona kontrola komina, analiza spalin lub sadzy wypadną pozytywnie, następuje naklejenie odpowiedniej naklejki informacyjnej na urządzenie grzewcze np. koloru zielonego.

Takie rozwiązania funkcjonują w krajach zachodnich Europy od dekad i się sprawdzają, to i u nas też się przyjmą.

 

 1. Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie stosownych zapisów w sprawie tzw. kominów awaryjnych (bezpieczeństwa, zapasowych), które obowiązkowo przy projektowaniu i wydawaniu pozwolenia na budowę, inwestor byłby zobowiązany wykonać.

Takie rozwiązanie funkcjonuje w krajach skandynawskich, co rozwiązuje problem w sytuacjach awaryjnych, gdzie w przypadku braku gazu czy prądu, można ogrzać dom, podłączając do komina piec na paliwa stałe takie jak drewno czy węgiel. Rozwój technologii doprowadził do tego, że podczas anomalii pogodowych, przede wszystkim huraganów czy wichur, gdzie uszkodzona zostanie linia energetyczna, a w następstwie brak dostawy prądu do odbiorców przede wszystkim indywidualnych, dochodzi do paranoicznych sytuacji, w których dom traci ogrzewanie, gdyż wszystkie urządzenia grzewcze wymagają energii elektrycznej. Bez prądu nic nie działa!

My, kominiarze możemy i chcemy włączyć się do współpracy, ponieważ odwiedzając polskie domy podczas kontroli i czyszczenia kominów widzimy, w jaki sposób mieszkańcy opalają swoje domy i jakie stosują paliwa. Doskonale znamy problemy polskich kotłowni i kominów!

Szanowni Państwo, nie możemy także zapominać, że polskie społeczeństwo jest biedne i koszty ogrzewania są poważnym finansowym wyzwaniem dla wielu polskich rodzin. Nazwijmy problem po imieniu- Wiele rodzin po prostu nie radzi sobie finansowo, więc nie stać ich na wymianę starego pieca, czy zmiany źródła ciepła, ponieważ są w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Takim rodzinom samorząd powinien zapewnić 100% finansowanie kosztów całkowitych.

Na koniec nie możemy zapominać o drewnie. Nie walczmy z drewnem kawałkowym jako opałem, gdyż jest to paliwo w 100% odnawialne i promowane w nowoczesnej Europie. Drewno jest paliwem, które w połączeniu z nowoczesnymi piecami czy kominkami może stanowić najtańsze i najbardziej ekologiczne źródło ciepła.

Chciałbym, abyście Państwo odnieśli się w krótkiej dyskusji do naszej propozycji, którą zapoczątkowaliśmy wspólnie z samorządowcami na czele z Burmistrzem Ryglic Panem Pawłem Augustynem na Kongresie Kominiarzy w Ryglicach. Kongres zorganizowaliśmy, aby w tym trudnym czasie zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się mieszkańcy naszego kraju.

 

My, kominiarze uważamy, że obecny czas kryzysu energetycznego i powtarzający się problem jakości powietrza jest najlepszym czasem z możliwych. I co ważne- nie interesują nas opcje polityczne, bo rozwiązania, które proponujemy są rozwiązaniami dla ogółu społeczeństwa, a nie dla wybranych.

W tym miejscu chcę podziękować Marszałkowi Województwa Małopolskiego wraz z zarządem, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego za podjęcie jak najbardziej słusznej decyzji o przedłużenie terminu wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Małopolski, co w znaczny sposób przyczyni się do dalszego procesu systematycznej wymiany źródeł ciepła, gdyż ta uchwała, tak szybko wprowadzona również spowodowała, że nie wszyscy mieszkańcy byli wstanie sprostać w tak krótkim czasie wymianie źródeł ciepła. W tej sprawie zwróciliśmy się do Pana Marszałka, do Kancelarii Premiera RP wspólnie z samorządami, Starostą Tarnowskim, Burmistrzem Ryglic oraz Panią Poseł Anną Pieczarką po Kongresie Kominiarzy, który odbył się w Ryglicach w miesiącu maju.

Jako Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy deklaruję pełną współpracę przy wypracowaniu zmian uchwał, ustaw czy rozporządzeń, aby w jak najlepszy sposób służyły mieszkańcom, a ze swojej strony deklaruję pełną współpracę z samorządowcami, sołtysami, mieszkańcami, aby zadbać o bezpieczeństwo poprzez przeglądy i czyszczenie kominów oraz wentylacji. Przyjęte stanowisko na Kongresie Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Ryglicach chciałem Państwu przedstawić, aby można było przyjąć wspólne stanowisko, które będzie w znaczący sposób umocowane, co spowoduje podjęcie działań przez polski rząd w tym zakresie.

Jak mawiał Winston Churchill  „Nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował”

Dziękuję.”

Piotr Kłodowski Wiceprezes Zarządu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zajął głos ws. zmian do Uchwały „Antysmogowej” na terenie Małopolski poruszając tematy:

 1. Różnica Uchwały „Antysmogowej” na Śląsku Górnym i okres przejściowy względem urządzeń ogrzewczych.
 2. Problem braku edukacji jakości palenia w piecach, kominkach i kotłach C.O.
 3. Luki w gospodarce leśnej względem zasobów drewna kanałowego.
 4. Ochrona środowiska przez właściwą gospodarkę paliwami, drewnem kawałkowym, drewnopochodnymi, oraz utylizacja śmieci cywilizacyjnych względem uzyskania energii.
 5. Dwa rodzaje ogrzewania budynku gwarantem bezpieczeństwa ogrzewczego (przykład Austria).
 6. Konieczność uzależnienia Uchwały „Antysmogowej” wraz z równoczesnym wprowadzeniem „Wieloletniego programu zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski” w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ochrony powietrza, ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa naukowego.
 7. Rozwój gospodarczy przez zwiększenie dotacji dla firm średnich i mikro, które dają min. 70% PKB w Kraju w niektórych miejscowościach nawet 100% PKB, poprawiającej przyspieszenie gospodarcze.
 8. Źródło finansowania projektów.

 

Informację opracowała Ewa Trojanowska asystentka Wiesława Zabawy Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Źródło: facebook/Wiesław Zabawa

Autorka zdjęć: Klaudia Zwolenik

V Konferencja Kominiarska w Rybniku.”Ciepło jest podstawą Życia”

Foto: Agata Widera KMKWŚ,  archiwum Konferencja 2021

 

Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego organizuje

12 -14 października 2022 w Rybniku

V Konferencję Kominiarską „Ciepło jest podstawą Życia”

Program Konferencji Kominiarskiej w Rybniku
12 października
Godz. 10:00 Otwarcie Konferencji, przywitanie gości.
Godz. 11:00 Część oficjalna ( Wręczenie zasłużonym odznaczeń )
Godz. 11:30 Przerwa kawowa
Godz. 11:45 GUNB prezentacja aplikacji. (Zmiany w Naszej pracy)
Godz. 14:00 Dobry śląski obiad
Godz. 15:00 GUNB – pytania, rozmowa w sprawie przedstawionej aplikacji.
Godz. 16:30 przerwa kawowa
Godz. 16:45 CEEB – informacja odnośnie ogólnopolskiego trendu korekt i reakcja na to działanie.
Godz. 17:50 – HGSM oczekiwania zarządców i Spółdzielni Mieszkaniowych od współpracy ze służbami kominiarskimi.
Godz. 18:30 Uroczysta Śląska-Rybnicka kolacja.
13 października
Śniadanie od 7:30-9:30
Godz. 10:00 GUNB ostatnie pytania
Godz. 11:00 Bartosz Chmielewski RECO-PELLET prezentacja piecy i ogrzewaczy pomieszczeń.
Godz. 11:40 przerwa kawowa
Godz. 12:00 Jacek Ręka – Zdun nowoczesne piece kaflowe.
Godz. 12:45 IPCHIW-systemy wspomagania rozwiązań ekologicznych-nowoczesne metody i badania.
Godz. 14:00 Obiad
Godz. 15:00 Aereco Współpraca między projektantami a kominiarzami.
Godz. 15:40 Mistrz kominiarski, Biegły sądowy Marcin Kot i Grzegorz Gąska. Opis zawodu kominiarza, rozwój, charakterystyka w dobie zmian i ochrona każdego z nas przed ryzykiem.
Godz. 16:30 przerwa kawowa
Godz. 16:45 Firma Schiedel-prezentacja
Godz. 17:20 Tomek Szołdrowski, Wojtek Zmuda-Nowoczesne narzędzia kominiarskie.
Godz. 18:00 Mistrz komniarski z Rybnika Roman Ochociński- Relacje podczas przeprowadzania okresowej kontroli. Klient-kominiarz. Kominiarz-kominiarz.
Godz. 19:00 Uroczysta kolacja.
14 października
Godz. 7:30-9:30- śniadanie
Godz. 10:00-Podsumowanie V Konferencji. Dyskusja.
Godz. 11:30-zakończenie Konferencji.
Godz. 12:00-Wymeldowanie i do domu.

IV Konferencja kominiarska RYBNIK 2021″ Kominiarz a nowoczesne metody ogrzewania i zmiany organizacyjno-prawne”

W dniach 13-15 października, wzorem lat poprzednich, Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zorganizowała IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej. W tym roku wydarzenie to odbyło sie pod nazwą „Kominiarz a nowoczesne metody ogrzewania i zmiany organizacyjno – prawne”.

Konferencja pod patronatem honorowym pani Minister Doroty Cabańskiej, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podczas bardzo napiętego harmonogramu, prezentacje swoich produktów dokonały takie firmy jak Eco Pal z szerokim asortymentem ekologicznych paliw, Rodtech i nowoczesne technologie czyszczenia przewodów kominowych jako narzędzia walki ze smogiem.

Bardzo ciekawe prezentacje z zakresu kominiarstwa przedstawili kol. Tomasz Szołdrowski – kontrola szczelności przewodów kominowych, o wadach i zaletach pelletu opowiedział kol. Damian Cupiał, zasady wykonywania analizy spalin, na przykładzie wykonywanych kontroli omówił kol. Wojciech Noras.

Podstawy prawne i ewentualne konsekwencje stosowania przewodów spalinowych z PCV przedstawił kol. Roman Ochociński, zaś o problematyce i wymaganiach prawnych w stosunku do użytkowania butli gazowych zreferowali kol. Tadeusz Kominek i Piotr Kłodowski.

Możliwości działania, wraz z prezentacją testu 4 Pa, przedstawiła firma Pascal, a pan Mariusz Sumara zaprezentował możliwości i perspektywy działania bezzałogowych statków powietrznych, w walce ze smogiem.

Konferencję wsparli także przedstawiciele śląskich samorządów. O stanie powietrza w Rybniku opowiedział Wiceprezydent pan Piotr Masłowski, a z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, między innymi, głos zabrał pan Mariusz Świąder.

Bardzo ciekawą prezentację na temat biomasy jako zamkniętego obiegu gospodarki naturalnej przedstawił pan Krzysztof Woźniak, reprezentujący Forum Klimatyczne.

Centralnym punktem dnia pierwszego było spotkanie z przedstawicielem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, panem Wiktorem Grudniem, który pod nieobecność pani Minister Doroty Cabańskiej przedstawił stopień zaangażowania, celów tworzenia oraz terminów wdrożenia systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wskazał także na rolę i czynności Kominiarzy w jego tworzeniu i funkcjonowaniu. Pan Wiktor Grudzień poinformował, iż w ramach wspomnianego programu, planowane jest utworzenie ewidencji Mistrzów i Czeladników Kominiarskich, oraz wprowadzenie wyłącznie cyfrowych protokołów z okresowych kontroli przewodów kominowych. Prezentacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a w konsekwencji sporą ilością pytań i wątpliwości w tym zakresie.

Wśród zabierających głos w imieniu wiodących organizacji kominiarskich, znalazł się także prezes Krajowej Izby Kominiarzy kol. Marcin Ziombski, który przedstawił zakres działania oraz nowości w organizowanej od lat akcji „Zaproś kominiarza”.

Konferencja zakończyła się bardzo merytoryczną dyskusją na temat przyszłości i kierunków rozwoju środowiska Kominiarzy, ich roli w walce o czyste powietrze i zagrożeniami z tytułu występowania smogu.        

Ostatniego dnia sformułowano postulat w imieniu kominiarzy uczestniczących w konferencji, do decydentów wiodących organizacji kominiarskich, celem podjęcia wspólnych działań mających na celu zwiększenie aktywności przedstawicieli kominiarzy w sferach rządowych. Szczegółowy zapis w najbliższym czasie zostanie przesłany do stosownych stowarzyszeń.

W imieniu Krajowej Izby Kominiarzy dziękuję Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego za trud włożony w zrealizowanie konferencji.

Dzięki świetnej organizacji, uczestnicy mogli pozyskać wiele cennej wiedzy, wymienić poglądy i doświadczenia oraz uczestniczyć w wielu interesujących prezentacjach. Do zobaczenia w przyszłym roku.   

Daniel Piescikowski

wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy

Foto: Agata Widera KMKWŚ

Szkolenie dla kandydatów na biegłych

W dniach 24-26.09.2021 gościnne progi Wojewódzkiego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, przyjęły Mistrzów Kominiarskich, którzy zjechali się do Pruszcza Gdańskiego na rzemieślniczy kurs dla kandydatów na biegłych.

Organizatorem kursu był Pomorski Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, przy merytorycznym wsparciu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, a także Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy Mistrzów Kominiarskich  na temat współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości, oraz świadczeniu usług w zakresie biegłego.

Uczestnikami byli członkowie Krajowej Izby Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich, oraz uczestnicy niezrzeszeni.

Na Szkoleniu omawiano między innymi, podstawy prawne, występujące problemy techniczne w terenie, sposób prowadzenia działań kontrolno – rozpoznawczych,  plan pracy biegłego, czy też sporządzanie dokumentacji.

Prowadzącymi szkolenie byli Biegły Sądowy, Mistrz Kominiarski, Wiceprezes Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Kot, Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, wieloletni Biegły Sądowy Piotr Kłodowski, oraz Prezes Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy, wieloletni Biegły Sądowy Roman Adamus.

Za część organizacyjno – techniczną odpowiadał Zarząd Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarza, w osobach Prezesa Daniela Pieścikowskiego oraz Wiceprezesa ds Technicznych Damiana Cupiała.

Spotkanie to, przyniosło nie tylko możliwość pozyskania sporej wiedzy technicznej dla przybyłych Mistrzów Kominiarskich, ale także możliwość spotkania, odnowienia znajomości oraz wymianę własnych doświadczeń.

Partnerami kursu byli: Wobex – Kominy, oraz Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za uczestnictwo, możliwość spotkania oraz interesując dyskusje.
tutaj link do filmu na facebooku z imprezy – https://www.facebook.com/1686484988235017/videos/3397137427179546

Daniel Piescikowski

Sukces konferencji „Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian przepisów i oczekiwań”

Wielkim sukcesem organizatorów okazała się III Ogólnopolska Konferencja Kominiarska – Straż Pożarna i Kominiarze ratunkiem na trudne czasy,

„Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian przepisów i oczekiwań”.  Odbyła w dniach 26-28 września 2019 r. Rybniku.

Organizatorem Konferencji była Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Nad konferencją kolejny raz oficjalny patronat honorowy objął Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

W imieniu Pana Premiera obecny był Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste powietrze”, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Konferencja otrzymała także oficjalny patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Celem Konferencji było ukazanie współpracy pomiędzy kominiarzami, a Strażą Pożarną, współdziałanie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i wprowadzanym projektem ZONE – „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”.

W konferencji między innymi udział brali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Śląskiego, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Alarmu Smogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Prezydenci Miast, samorządowcy, Stowarzyszenia Kominy Polskie oraz oczywiście stowarzyszeń zawodowych kominiarzy.

Podczas konferencji zaprezentowane były liczne referaty. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły pokazy Straży Pożarnej – gaszenie pożaru sadzy w kominie mgłą wodną za pomocą lancy kominowej oraz praktyczne pokazy ratownictwa medycznego.

Franciszek Walczak

Foto: Marta Walczak

Podziękowanie i podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarzy – Rybnik 2018

KORPORACJA MISTRZÓW KOMINIARSKICH

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

40 – 035 Katowice ul. Jagiellońska 4/7

Szanowni Koledzy i Koleżanki – KOMINIARZE!

Jako Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas w dniach 13 – 14 – 15 września w Rybniku – Stodołach na II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarzy.

Celem Konferencji było poszerzenie wiedzy odnośnie czystego powietrza, poznanie nowoczesnych technik grzewczych oraz urządzeń grzewczo – kominowych. Zagłębienie się w uchwałę antysmogową, spotkanie z Pełnomocnikiem Premiera Mateusza Morawieckiego do spraw „Czystego Powietrza” Panem Ministrem Piotrem Woźnym.

Wszyscy uczestnicy widzieli jak pracuje się nad zmianami w prawie i czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Nigdy nie było tak blisko realizacji naszych postulatów i oczekiwań. Zobaczyliśmy się wszyscy nawzajem – to znaczy my oraz strona tworząca prawo, że jesteśmy grupą otwartą na dyskusje i poruszająca tematy różne,  od tych łatwiejszych po te bardziej skomplikowane.

Dzięki zaangażowaniu zarówno samorządowców oraz Straży Miejskiej jak również poprzez liczne pokazy i prelekcje ukazaliśmy pewnego rodzaju ścieżkę po której można stąpać pewnie licząc na szybkie efekty w walce o lepszy oddech poprzez wspólne działania na rzecz zmniejszenia i ograniczenia tzw. niskiej emisji.

Wartością, której nikt nam nie odbierze jest chęć spędzania ze sobą czasu i wymiany spostrzeżeń i sugestii a czasami zwykła życzliwość.

W tym roku Rybnik pokazał, że kominiarze potrafią rozmawiać, pracować i bawić się razem. Jesteśmy wyjątkową grupą, która potrafi ze sobą rozmawiać i dobrze się ze sobą czuje co odczuli i byli zachwyceni zarówno przedstawiciele władz centralnych jak i samorządowych oraz wykładowcy uczelni wyższych obecni na Konferencji.

Kominiarz to styl bycia – Kominiarz to styl życia.

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna, a tym samym zapraszam na przyszły rok.

Z kominiarskim pozdrowieniem

Prezes KMKWŚ – mgr Rafał Dydak

Sukces II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”- Rybnik 2018

W dniach 13-15 września 2018 roku w Rybniku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kominiarska „Kominiarz i jego praca w walce o lepszy oddech”, zorganizowana przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Honorowy patronat nad Konferencją objął

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

Pana Premiera reprezentował  Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera do walki ze smogiem.

W Konferencji uczestniczyli władz samorządowych – Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydenci Katowic i Rybnika, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Kominy Polskie, kominiarze z całego kraju, zrzeszeni  w Krajowej Izbie Kominiarzy,   Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Korporacji Kominiarzy Polskich, Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

Gospodarzem  Konferencji był Rafał Dydak – Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Kominiarze wręczyli panu ministrowi Piotrowi Woźnemu propozycje środowiska kominiarskiego w sprawie walki ze smogiem.

Pobierz PDF

Przedstawicielom władz przekazane zostało Memorandum – „O wspólnych działaniach na rzecz kominków i palenia drewnem”.

Wygłoszone zostały następujące referaty:

 

Foto: Wojciech Chmiel  KMKWŚ