Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 26.03.2024r w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

W trakcie spotkania do szeregów oddziału przyjęto pięciu nowych członków, obecnie oddział liczy 65 osób.
Przedstawiono sprawozdania: finansowe oraz rocznej działalności oddziału. Oba dokumenty oraz cały ustępujący zarząd otrzymali absolutorium poprzez głosowanie oraz przyjęcie odpowiednich uchwał.

Kolejnym punktem spotkania był wybór nowego Zarządu w osobach: Sebastian Ziombski – prezes, Katarzyna Niewiadomska v-ce prezes, Krzysztof Kuch – v-ce prezes, Rafał Lipski – v-ce prezes i Adrian Sztejna v-ce prezes.
Do szeregów Komisji Rewizyjnej wybrano: Leszka Bartosiewicza, Kazimierza Więckowskiego, Michała Steckiego.
Dodatkowo na delegatów wybrano: Czarnik Tomasz, Kozłowski Piotr, Kuch Krzysztof, Niewiadomska Katarzyna, Pawelec Robert, Rusek Tomasz, Sztejna Adrian, Ziombski Marcin, Ziombski Krzysztof, Ziombski Sebastian, Żak Krzysztof, Emila Skwarek, Szumert Łukasz.

Po części wyborczej zebrania swoje produkty przedstawiła firma ECO-PALNIK, a Marcin Ziombski przeprowadził szkolenie z wybranych aspektów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Sebastian Ziombski

Foto: Marcin Ziombski

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Skierniewice 20.03.2024

W dniu 20.03.2024 w Skierniewicach odbyło się  Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski otworzył zebranie i powitał uczestników.
Na spotkaniu, między innym, obecni byli członkowie ZG KIK: Marcin Ziombski, Jarosław Sawicki, Roman Adamus, Adrian Reda, Daniel Pieścikowski oraz zaproszeni goście Sebastian Ziombski, Edward Kwiatkowski, Angelina Jakubowska, Krzysztof Krzyżok, Anna Nowacka – Opłat, Tomasz Opłat, Radca Izby Krzysztof Ziombski, oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Morawski i Piotr Masłowski.
W zebraniu uczestniczyły 23 osoby.

Omówiono działania, jakie zostały lub zostaną podjęte w następujących tematach:

Propozycja zmian PN-10425 – kontynuacja pracy
Zmiana standardów egzaminacyjnych – kontynuacja pracy
Działania na rzecz zmian w PB art.62 – kontynuacja pracy

Pan Sebastian Ziombski opowiedział o Targach Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji, które odbyły się 27-29 lutego 2024 roku w Nadarzynie. Na targach gościło 18 791 osób z 35 krajów Europy, Azji i Ameryki. Krajowa Izba Kominiarzy była jednym z honorowych patronów Targów.  Stoisko Izby było licznie odwiedzane, a drugiego dnia targów odbył się  blok wykładowy Krajowej Izby Kominiarzy.
Kolejnym ważnym tematem, który został omówiony na zebraniu, to organizacja Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy w dniach 08.05.2024-10.05.2024 .
Święto połączone będzie z VIII Walnym Zjazdem Delegatów. Tak jak w minionym roku organizacją zajmują się Anna i Tomasz Opłat. Wszyscy zainteresowani udziałem w wymienionym przedsięwzięciu, powinni skontaktować się z panią Anną.
Omówione zostały sprawy członkowskie i finansowe Stowarzyszenia.
Zgromadzeni goście mieli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski

Msza Św. z okazji Święta Patrona Sekcji w Poznaniu

W dniu 17 marca br. o godzinie 12 w Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny – Księży Salezjanów przy ul. Wronieckiej 9 w Poznaniu odbyła się po raz kolejny msza święta z udziałem członów Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Swój udział w uroczystości uświetnili również kominiarze z poznańskiego oddziału KIK.

„Talent określa, co człowiek robi, nie określa, kim człowiek jest.(…) Kiedy wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego”.

Staramy się w miarę możliwości wykonywać powierzane nam funkcje z dużą dokładnością i starannością a przede wszystkim z poczuciu odpowiedzialności dla organizacji i stowarzyszenia.

„Jeśli nauka uczy nas czegokolwiek, to tego, że porażki powinniśmy przyjmować tak samo jak sukcesy
– ze skromnością godnością i wdziękiem”.

Jako członkowie Krajowej Izby Kominiarzy mam okazję swoje cele realizować a pomoc ze strony św. Józefa, jaki i św. Floriana niech zawsze nam Wszystkim w tym pomaga.

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem
spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

 

Foto: Katarzyna Masłowska

 

VIII Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału w Olsztynie

W dniu 15 marca 2024 roku w Pensjonacie „Warmiński Zakątek” w miejscowości Klewki koło Olsztyna odbyło się VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

W jego trakcie członkowie Oddziału, przyjęli przedstawione przez Prezesa Oddziału Leszka Kińskiego sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe przedstawione przez Wiceprezesa Jarosława Sawickiego oraz zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi za 2023 rok.

Po przyjęciu przez członków Oddziału sprawozdań, dokonano wyboru nowego składu Zarządu. Na kolejną kadencję na Prezesa został wybrany Leszek Kiński a jego zastępcami zostali: Jarosław Sawicki, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Ficner Marcin Wilimski.

Ponadto dokonaliśmy wyboru Komisji Rewizyjnej oraz 9 Delegatów na Krajowy Zjazd KIK. Na delegatów zostali wybrani członkowie Zarządu oraz  Roman Wiśniewski, Andrzej Wilczek, Włodzimierz Morawski i Robert Hefczyński.

Miłym akcentem naszego zebrania było wręczenie nowym członkom Oddziału znaczków, emblematów oraz certyfikatów KIK potwierdzających przynależność do Stowarzyszenia.

Po zakończeniu wszystkich statutowych procedur miała miejsce interesująca dyskusja dotycząca aktualnych spraw i problemów, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Bardzo gorącym tematem wciąż jest wprowadzona 18 września 2023 roku w systemie ZONE aplikacja e-protokołu kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

Ponadto omówiliśmy zbliżające się Ogólnopolskie Święto Kominiarzy, które w dniach 8-10 maja 2024 roku odbędzie się w Bydgoszczy, poprzedzone Krajowym Zjazdem Delegatów KIK. Ustaliliśmy, iż w maju na Święto Kominiarzy wybierzemy się  w grupie kilkunastu członków razem z naszym sztandarem.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!!!

Jarosław Sawicki -Wiceprezes KIK

Foto: KIK O.Olsztyn

 

Szkolenia Dozór i Eksploatacja – Poznań

Czas płynie nieubłaganie, dotychczasowe uprawnienia posiadane przez członków Oddziału w Poznaniu się już skończyły. Zatem zaszła konieczność ponowienia świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru. Dlatego w dniu 04 marca 2024r, odbyło się szkolenie w tym zakresie.

„Zamiast się martwić, jak coś się kończy,

lepiej cieszyć się tym, co się dzieje.” – Alan Watts.

Ochoczo przystąpiliśmy do zorganizowania takich egzaminów na naszym terenie. Udział 45 osób jest dowodem, że tego typu uprawnienia są nam potrzebne w codziennej pracy.

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

 

 

 

Kominiarze świętowali z seniorami

Mrowino – Cerekwica 03.03.2024r.

    Zaproszenie, które skierowała Pani Sołtys – Róża Maria Lubka do Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Poznaniu było dużym zaskoczeniem. Początkowo kierowały nami wątpliwości czy aby na pewno wziąć udział w takiej uroczystości?

Ale jednak doszliśmy do wniosku:

„Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie,

których nie próbowaliśmy.” – John Maxwell.

A później to już poszło koncertowo:)

Oglądając poniższe zdjęcie, możecie sami Państwo ocenić jak nam poszło.

„Lepiej zrobić coś niedoskonale,

niż doskonale nie zrobić nic.” – Robert Schuller.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tak wspaniałej imprezie. Podczas takich spotkań, doskonale widać poświęcenie, jakie człowiek jest w stanie zrobić dla drugiego – wystarczą tylko chęci.

„Jeśli nie wierzysz w siebie, nie możesz oczekiwać,

że inni będą w Ciebie wierzyć.” – Michael Jordan.

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: Kasia Masłowska

 

Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji Warsaw HVAC Expo 2024

W dniach 27-29 lutego 2024 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji.

Na targach gościło 18 791 osób z 35 krajów Europy, Azji i Ameryki.

W Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie można było zapoznać się z szeroką ofertą producentów, dystrybutorów urządzeń, maszyn i technologii i usług z poszczególnych branż. Około 380 wystawców zaprezentowało między innymi  systemy i urządzenia grzewcze, pompy ciepła i wymienniki ciepła.

Krajowa Izba Kominiarzy była jednym z  patronów honorowych Targów.  Stoisko Izby było licznie odwiedzane nie tylko przez kominiarzy.  Drugiego dnia targów czyli 28.02.2024r. od godziny 11:00 odbył się  blok wykładowy Krajowej Izby Kominiarzy.

BLOK WYKŁADOWY KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

28.02.2024r. od godziny 11:00,

wykłady prowadzone przez kolegów kominiarzy.

Targi Warsaw HVAC Expo wyróżniają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych związanych z ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem. Na targach zaprezentowano nie tylko nowości, ale także perspektywy rozwoju branży oraz jej odpowiedź na współczesne wyzwania. Warsaw HVAC Expo to miejsce prezentacji najnowszych trendów oraz  platforma inspirująca do dalszych innowacji i wymiany doświadczeń w dynamicznym świecie HVAC. Najnowsze technologie i rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej są demonstrowane przez wiodących producentów i dostawców.

Miło podkreślić, że Medalem Targów w kategorii „Media Branżowe” doceniono magazyn Świat Kominków, który wyróżnia się wyjątkowym podejściem do promocji i komunikacji związanej z wydarzeniem.

Piotr Pacyna

Źródło: https://warsawhvacexpo.com/

 

Foto: Piotr Masłowski, Jarosław Sawicki

Bolek i Lolek z kominiarzem

Jedno z przedszkoli w Poznaniu postanowiło zaprosić kominiarzy do swojej placówki w celu prezentacji „ciekawy zawód”.

Zaproszenie zostało skierowane do poznańskiego Oddziału KIK. Oddział podjął się wyzwania ochoczo. Realizacja została powierzona mojej osobie ze względu, iż 40 lat temu wraz z małżonką chodziliśmy do tego przedszkola.

„Każdy dzień jest nowym początkiem.

Zacznij go świeżo i z optymizmem.” – Steve Paraboli.

Gorące przyjęcie, jakie nas spotkało na miejscu przez dzieciaczki oraz dyrekcję placówki długo zostanie w naszych sercach. Dwie grupy, które brały udział w prezentacji były bardzo zaangażowane w spotkanie.

Kilka zdjęć umieszczonych poniżej, tylko w części jest w stanie oddać cudowną trzygodzinną zabawę.

„Nie czekaj na idealny moment.

Złap chwilę i uczyń ją idealną.” – Robert Goossens.

Reasumując, serdecznie dziękujemy Dyrekcji za zaproszenie i mamy nadzieje, że obecność kominiarza nie tylko w tym przedszkolu stanie się tradycją.

„Optymizm to nie tylko pozytywne spojrzenie na świat,

 ale także pewność, że działanie ma sens.” – Viktor Frankl.

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: Kasia Masłowska

 

Spotkanie z terenowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

W dniu 22.02.2024, w Słupsku, na zaproszenie Wiceprezesa ds. Technicznych Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, kolegi Damiana Cupiała, odbyło się spotkanie Kominiarzy, prowadzących działalność zawodową na terenie Słupska oraz Powiatów Słupskiego, Lęborskiego, Bytowskiego i Sławieńskiego.

Celem spotkania było wypracowanie spójnych mechanizmów działania i postępowań na linii Kominiarze – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, z uwagi na konieczność funkcjonowania w obszarze CEEB ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania eProtokołu.

Z tego też względu na spotkanie zaproszono lokalnych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W ten sposób swoją obecnością rangę spotkania podnieśli: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska pan Paweł Pławski. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Słupskiego pan Miłosz Kuligowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Lęborskiego pan Krzysztof Maglewicz, Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bytowskiego pani Patrycja Zganiacz, Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Sławieńskiego pani Monika Szenwalo.

Prezes Damian Cupiał przybliżył zasady i warunki w jakich kominiarze zobowiązani są sporządzać protokoły z okresowych kontroli przewodów kominowych, podstawy prawne, stanowiące w jakich okolicznościach należy tworzyć eProtokół oraz wszelkie inne zasady nowej, cyfrowej rzeczywistości Kominiarzy.

Grono Inspektorów z zainteresowaniem wysłuchało przedstawionych zagadnień, po czym nastąpiła dyskusja, dotycząca wypracowania mechanizmów współpracy, która to nie ograniczyła się jedynie do aspektów eProtokołu.

Okazja do spotkania w przedstawionym gronie, otworzyła też możliwości ustalenia wielu innych zasad współpracy, nie tylko tych związanych z cyfrowym protokołem.

Cieszy fakt, iż z zaproszenia na spotkanie skorzystali nie tylko kominiarze zrzeszeni w Krajowej Izbie Kominiarzy. Wartości wynikające z dobrej współpracy z urzędnikami terytorialnych Nadzorów Budowlanych dostrzegli także kominiarze Członkowie Korporacji Kominiarzy Polskich, z Prezesem oddziału Kaszubsko – Pomorskiego, Mistrzem Kominiarskim Janem Gańskim na czele. Owocne spotkanie zakończył wspólny obiad.

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, wyraża swoje zadowolenie z faktu, iż po raz kolejny, nadrzędne wartości i wspólne interesy wygrały z przynależnością organizacyjną naszego środowiska. Wyrazy podziękowania Zarząd kieruje do kol. Damiana Cupiała za organizację i pełnienie roli gospodarza spotkania, z którego to wywiązał się perfekcyjnie.

Daniel Pieścikowski

Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KIK Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu

W dniu 23.02.2024 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie przy ul Świętego Ducha 5 odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie Oddział Południowa Wielkopolska w Kaliszu.

Jedną z kluczowych kwestii Zebrania było sprawozdanie z działalności KIK Oddział w Kaliszu za rok 2023 i program na rok 2024. Omówiono również sprawozdanie finansowego KIK O. w Kaliszu za rok 2023, które jednogłośnie zatwierdzono przed podjęcie stosownych Uchwał.

Sednem Walnego Zebrania było udzielenie absolutorium Zarządowi KIK Oddział Płd. Wlkp. oraz Wybory Zarządu Oddziału. Na kadencję 2024-2028 jednogłośnie zostali wybrani: Marek Wojtas – nowy/stary Prezes oraz wiceprezesi: Robert Ratajski (ds. finansowych), Piotr Pacyna, Ireneusz Owoc oraz Seweryn Dominiak.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Damian Jakubek, Sebastian Broda, Piotr Wójcik, Zbigniew Mazurkiewicz oraz Adam Pera.

Delegatami na Walny Zjazd Delegatów KIK zostali wybrani członkowie Zarządu Marek Wojtas, Robert Ratajski, Piotr Pacyna, Ireneusz Owoc, Seweryn Dominiak oraz Henryk Rabczewski, Piotr Wójcik i Franciszek Walczak.

Walne Zgromadzenie zwieńczono publicznym podjęciem wielu tematów w ramach swobodnych dyskusji i wymiany opinii, dotyczących Targów Ogrzewnictwa w Nadarzynie, Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy 8-10 maja 2024 oraz przyszłorocznych obchodów tej wyjątkowej dla nas uroczystości. Omówiono liczne sprawy organizacyjno-integracyjne. Zakończeniem obrad była prośba Prezesa Marka Wojtasa o udostępnienie/wypożyczenie eksponatów oraz artefaktów związanych z przygotowywanym muzeum w Zakładzie Usług Kominiarskich na ulicy Kanonickiej 8 w Kaliszu.

 

Tekst: Radosław Bąk

Zdjęcia: Dawid Młynek

Walne Zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 16.02.2024 w Pruszczu Gdańskim, dzięki gościnności Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, odbyło się zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.
W programie zebrania było szkolenie produktowe firmy Eco Pal, na którym pan Ireneusz Kuraś przedstawił asortyment firmy, oraz propozycję współpracy dla uczestników spotkania.

W dalszej części odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Na zebraniu omówiono dotychczasowe działania Zarządu oddziału, Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiono stan finansów oddziału. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania.

Na czteroletnią kadencję wybrano skład nowego Zarządu Oddziału, który ukonstytuował się następująco: Daniel Pieścikowski – Prezes Zarządu, Damian Cupiał – Wiceprezes do spraw technicznych, Zenon Pawlak – Wiceprezes do spraw finansowych, Mateusz Grzenkowicz – Wiceprezes do spraw logistycznych, Łukasz Studziński – Wiceprezes do spraw współpracy międzyoddziałowej.

Komisję Rewizyjną utworzyła grupa osób: Maciej Zelgiert – Przewodniczący, Mirosław Diler – Zastępca Przewodniczącego oraz Mateusz Szmurło – Członek Komisji.

Ponadto przy Zarządzie oddziału powołano na kolejną kadencję Radę, w której skład wchodzą: Mirosława Strzępek – Olszanowska, Dominik Głuch i Piotr Cieszyński.

Na kolejną kadencję powołano także Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Decyzją uczestników mandat otrzymali: Cupiał Damian, Drewing Łukasz, Głuch Dominik, Gołebiewski Dawid, Grzenkowicz Mateusz, Jędrzejewski Grzegorz, Kwiatkowski Arkadiusz, Pawlak Zenon, Pieścikowski Daniel, Rach Adam, Strzępek – Olszanowska Mirosława, Studziński Łukasz, Szmurło Adam, Zelgiert Maciej
.
Prezes Oddziału, Daniel Pieścikowski dziękuje za pomoc w organizacji spotkania Członkom ustępującego Zarządu Oddziału, Dyrektorowi Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego panu Edmundowi Kwidzyńskiemu za gościnę, a także składa gratulacje dla nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz całemu składowi Delegatów. Szczególne podziękowania dla kol. Piotra Cieszyńskiego za pracę i wkład w działania Zarządu, oraz życzenia dalszej owocnej współpracy w ramach Rady Oddziału.

Daniel Pieścikowski

02 lutego Wyborcze Zebranie Oddziału Poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy

W piątek 02 lutego 2024 r. odbyło się kolejne zebranie w Oddziale Poznańskim KIK.

Pan Wojciech Piekarski zaproszony przedstawiciel firmy SMARTFLOW przybliżył wszystkim obecnym rewolucyjną nasadę kominową usprawniającą pracę przewodów dymowych i wentylacyjnych. Prezentacja asortymentu firmy, spotkała się z żywą dyskusją zebranych członków oddziału

„Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo.

Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin.

Nieliczni pozostaną z nami na zawsze”

W dalszej części zebrania, swoją obecnością uraczyli nas przedstawiciele firmy ECOPALNIK.

Udało się naszej Koleżance Angelice namówić panów na prezentację bardzo ciekawych palników na pellet do kotłów centralnego ogrzewania. Urządzenia te zostały dosłownie dostarczone na zebranie z hali targowej. Przerwa, która miała miejsce w dalszej części naszego spotkania, została całkowicie zdominowana analizą prezentowanych produktów.

„Lepiej. bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu,

a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać”.

Teraz dochodzimy do sedna zebrania, obrady sprawozdawczo -wyborczego.

W zebraniu udział wzięło 39 członków, którzy jednoznacznie wybrali nowy (stary) skład Zarządu Oddziału Terenowego KIK w Poznaniu, i tak:

Prezesem został Krzysztof Krzyżok, a zaszczyt bycia Wiceprezesami przypadł Angelinie Jakubowskiej oraz Piotrowi Masłowskiemu. Szeregi zasilili również: Dominik Dryer, Paweł Andrysz i Mariusz Kubica.

„ Żeby zrealizować swoje zamiary potrzebne jest przede wszystkim ambicja,

a później talent, wiedza i w końcu szczęście”

Wybrano również Komisję Rewizyjną Oddziału, delegatów na Zjazd i Poczet Sztandarowy.

„Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki”

Korzystając z okazji nowy Zarząd składa serdeczne podziękowania koleżankom i kolegom za tak liczne przybycie oraz za zaufanie i docenienie dotychczasowej pracy włożonej w istnienie Naszego Oddziału.

„Decyzje podjęte w przeszłości kształtują naszą teraźniejszość”

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK O/Poznań

 

Targi Kominki 2024 w Poznaniu

W pierwszych dniach stycznia otrzymaliśmy ekscytującą wiadomość, iż Krajowa Izba Kominiarzy została poproszona o objęcie tegorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich -Kominki 2024 honorowym patronatem.

Zgoda Zarządu Głównego KIK była jednoznaczna –TAK. Oddział w Poznaniu, poczuwał się w obowiązku dopilnowania, aby frekwencja kominiarzy była zadowalająca.

Skromnym zdaniem twierdzimy, że i to udało się zrealizować.

„Są takie wydarzenia, które – przeżyte wspólnie – muszą się zakończyć Przyjaźnią.”

Możliwość spotkania się w gronie koleżanek i kolegów z branży jest jak zawsze rzeczą nadrzędną.

Liczba wystawców z roku na rok jest coraz większa, a co zatem idzie, powstałe znajomości i przyjaźnie odzwierciedlają się w zdjęciach poniżej.

„Zachowaj. tylko te wspomnienia, które dają Ci radość”

Korzystając z okazji serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Darka Marciniaka, który bezinteresownie udostępniał stanowisko dla branży kominiarskiej.

Międzynarodowym Targom Poznańskim należą się również serdeczne podziękowania, a w szczególności Pani Agacie Siejak (specjalista ds. marketingu) za przemiłą konwersację telefoniczną oraz vouchery którymi zostaliśmy obdarowani.

Jesteśmy przekonani o konieczności dalszej współpracy i obiecujemy, że tak też się stanie.

„Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok, i nie bój się zrobić następnego.

Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę”

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK O/Poznań

 

 

Prezydent Kalisza w Zakładzie Kominiarskim „Kanonicka”

Dnia 6.12.2023, z iście mikołajkową glorią Biuro Zakładu Usług Kominiarskich „Kanonicka” w Kaliszu odwiedził Prezydent Miasta Kalisza, Pan Krystian Kinastowski. Satysfakcjonująca i merytoryczna rozmowa z Markiem Wojtasem, Prezesem Zarządu Oddziału Południowa Wielkopolska, dotyczyła bieżącej problematyki, nostalgicznego spojrzenia na czasy minione oraz śmiałej wizji lat nadchodzących związanych z naszym wyjątkowym miastem.

Architektoniczne zorientowanie Pana Prezydenta przejawia się m.in. w dbałości i trosce o renowacje obiektów, obejmujących rozliczne roboty budowlane oraz instalacyjne. Sztuka rewitalizacji to remonty pokryć i konstrukcji dachowych, izolacje, wymiana stolarki okiennej czy odrestaurowanie i konserwacja elewacji.

Konwersacja dotyczyła również gruntownego spojrzenia na poprawę jakości powietrza poprzez likwidację rozstrzygającej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. W sezonie smogowym to bowiem tereny zurbanizowane szczególnie narażone w sezonie smogowym. Świadomość jest pierwszym krokiem do zaradzenia i sprostania mankamentom – w toku rozmowy wielokrotnie podkreślaliśmy doniosłość dalszej edukacji, redukcji niskiej emisji, zachęcanie mieszkańców do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej zasilanej przez nowoczesny tabor oraz spójna polityka transportowa.

Reasumując, warto mieć zielone idee (bądź zielone pojęcie!) i zielenieć z zazdrości odnośnie miejskich terenów zielonych. Estetyka, funkcje przyrodnicze, ekonomiczne oraz społeczne! Wszystko to zawdzięczamy wentylowaniu, oczyszczaniu i przewietrzaniu miasta za sprawą zieleni!

 

Radosław Bąk

Foto: UM Kalisz

 

Foto: UM Kalisz

 

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy 05.12.2023

W dniu 05.12.2023 w Skierniewicach odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski otworzył zebranie i powitał uczestników.

Na spotkaniu obecni byli członkowie ZG KIK: Marcin Ziombski, Jarosław Sawicki, Roman Adamus, Adrian Reda, Daniel Pieścikowski oraz zaproszeni goście Sebastian Ziombski, Edward Kwiatkowski, Radca Izby Krzysztof Ziombski, oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Morawski i Piotr Masłowski. W zebraniu uczestniczyło 10 osób.

Z inicjatywy pana Krzysztofa Ziombskiego grudniowe spotkanie Zarządu Głównego rozpoczęło się złożeniem życzeń świątecznych i podzieleniem się opłatkiem.

Prezes Marcin Ziombski, poinformował zgromadzonych gości o szkoleniach, które od lipca 2023 odbywały się w Oddziałach Krajowej Izby Kominiarzy.

Szkolenia organizowane były przez oddziały dla swoich członków.

Tematem wiodącym był CEEB i e-protokół. Prezes Zarządu Głównego KIK opowiedział o współpracy z GUNB-em, o konsultacjach, jakie były i są prowadzone są ze środowiskiem kominiarskim.

Od 22 września 2023 roku, Krajowa Izba Kominiarzy brała udział w czterech spotkaniach z przedstawicielami GUNB.  W konsultacjach brali udział Marcin Ziombski przedstawiciel KIK, Daniel Pieścikowski  przedstawiciel Fundacji Kominiarskiej, Piotr Urbanowicz reprezentant Cechu Kominiarzy we Wrocławiu, Rafał Dydak przedstawiciel Kominiarzy Śląskich, Cech Beskidzki reprezentował  Paweł Waszek.

Od kwietnia 2023 roku, jak tylko system testowy zaczął działać, Krajowa Izba Kominiarzy i inne organizacje kominiarskie zgłaszały informacje o zmianach i poprawkach, które powinny być uwzględnione w funkcjonowaniu systemu. Do lipca 2023 KIK zgłosił kilkanaście  usterek i uwag. Dzięki konsultacjom część uwag, czy sugestii  zostało uwzględnione. Cyfryzacja dotyczy coraz większych obszarów współczesnego życia. Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy biorą czynny udział w konsultacjach, by mieć wpływ na  jego tworzenie.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia przygotował  i rozesłał pismo  do Urzędów, właścicieli i zarządców nieruchomości o uruchomionym systemie teleinformatycznym i o obowiązkach z nim związanych.

Pismo w wersji PDF jest do pobrania ze strony Krajowej Izby Kominiarzy: https://izbakominiarzy.pl/informacja-do-wlascicieli-zarzadcow-i-administratorow-nieruchomosci/.

Została podjęta Uchwała  –  Święto Kominiarzy i Zjazd Delegatów odbędą się w terminie 15-17 maja 2024 roku.

Goście zgromadzeni na zebraniu mięli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń związanych z pracą kominiarza w nowej cyfrowej rzeczywistości.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski