Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Walne Zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 16.02.2024 w Pruszczu Gdańskim, dzięki gościnności Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego, odbyło się zebranie Członków Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.
W programie zebrania było szkolenie produktowe firmy Eco Pal, na którym pan Ireneusz Kuraś przedstawił asortyment firmy, oraz propozycję współpracy dla uczestników spotkania.

W dalszej części odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Na zebraniu omówiono dotychczasowe działania Zarządu oddziału, Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiono stan finansów oddziału. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania.

Na czteroletnią kadencję wybrano skład nowego Zarządu Oddziału, który ukonstytuował się następująco: Daniel Pieścikowski – Prezes Zarządu, Damian Cupiał – Wiceprezes do spraw technicznych, Zenon Pawlak – Wiceprezes do spraw finansowych, Mateusz Grzenkowicz – Wiceprezes do spraw logistycznych, Łukasz Studziński – Wiceprezes do spraw współpracy międzyoddziałowej.

Komisję Rewizyjną utworzyła grupa osób: Maciej Zelgiert – Przewodniczący, Mirosław Diler – Zastępca Przewodniczącego oraz Mateusz Szmurło – Członek Komisji.

Ponadto przy Zarządzie oddziału powołano na kolejną kadencję Radę, w której skład wchodzą: Mirosława Strzępek – Olszanowska, Dominik Głuch i Piotr Cieszyński.

Na kolejną kadencję powołano także Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Decyzją uczestników mandat otrzymali: Cupiał Damian, Drewing Łukasz, Głuch Dominik, Gołebiewski Dawid, Grzenkowicz Mateusz, Jędrzejewski Grzegorz, Kwiatkowski Arkadiusz, Pawlak Zenon, Pieścikowski Daniel, Rach Adam, Strzępek – Olszanowska Mirosława, Studziński Łukasz, Szmurło Adam, Zelgiert Maciej
.
Prezes Oddziału, Daniel Pieścikowski dziękuje za pomoc w organizacji spotkania Członkom ustępującego Zarządu Oddziału, Dyrektorowi Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Pomorskiego panu Edmundowi Kwidzyńskiemu za gościnę, a także składa gratulacje dla nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz całemu składowi Delegatów. Szczególne podziękowania dla kol. Piotra Cieszyńskiego za pracę i wkład w działania Zarządu, oraz życzenia dalszej owocnej współpracy w ramach Rady Oddziału.

Daniel Pieścikowski

02 lutego Wyborcze Zebranie Oddziału Poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy

W piątek 02 lutego 2024 r. odbyło się kolejne zebranie w Oddziale Poznańskim KIK.

Pan Wojciech Piekarski zaproszony przedstawiciel firmy SMARTFLOW przybliżył wszystkim obecnym rewolucyjną nasadę kominową usprawniającą pracę przewodów dymowych i wentylacyjnych. Prezentacja asortymentu firmy, spotkała się z żywą dyskusją zebranych członków oddziału

„Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo.

Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin.

Nieliczni pozostaną z nami na zawsze”

W dalszej części zebrania, swoją obecnością uraczyli nas przedstawiciele firmy ECOPALNIK.

Udało się naszej Koleżance Angelice namówić panów na prezentację bardzo ciekawych palników na pellet do kotłów centralnego ogrzewania. Urządzenia te zostały dosłownie dostarczone na zebranie z hali targowej. Przerwa, która miała miejsce w dalszej części naszego spotkania, została całkowicie zdominowana analizą prezentowanych produktów.

„Lepiej. bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu,

a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać”.

Teraz dochodzimy do sedna zebrania, obrady sprawozdawczo -wyborczego.

W zebraniu udział wzięło 39 członków, którzy jednoznacznie wybrali nowy (stary) skład Zarządu Oddziału Terenowego KIK w Poznaniu, i tak:

Prezesem został Krzysztof Krzyżok, a zaszczyt bycia Wiceprezesami przypadł Angelinie Jakubowskiej oraz Piotrowi Masłowskiemu. Szeregi zasilili również: Dominik Dryer, Paweł Andrysz i Mariusz Kubica.

„ Żeby zrealizować swoje zamiary potrzebne jest przede wszystkim ambicja,

a później talent, wiedza i w końcu szczęście”

Wybrano również Komisję Rewizyjną Oddziału, delegatów na Zjazd i Poczet Sztandarowy.

„Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki”

Korzystając z okazji nowy Zarząd składa serdeczne podziękowania koleżankom i kolegom za tak liczne przybycie oraz za zaufanie i docenienie dotychczasowej pracy włożonej w istnienie Naszego Oddziału.

„Decyzje podjęte w przeszłości kształtują naszą teraźniejszość”

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK O/Poznań

 

Targi Kominki 2024 w Poznaniu

W pierwszych dniach stycznia otrzymaliśmy ekscytującą wiadomość, iż Krajowa Izba Kominiarzy została poproszona o objęcie tegorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich -Kominki 2024 honorowym patronatem.

Zgoda Zarządu Głównego KIK była jednoznaczna –TAK. Oddział w Poznaniu, poczuwał się w obowiązku dopilnowania, aby frekwencja kominiarzy była zadowalająca.

Skromnym zdaniem twierdzimy, że i to udało się zrealizować.

„Są takie wydarzenia, które – przeżyte wspólnie – muszą się zakończyć Przyjaźnią.”

Możliwość spotkania się w gronie koleżanek i kolegów z branży jest jak zawsze rzeczą nadrzędną.

Liczba wystawców z roku na rok jest coraz większa, a co zatem idzie, powstałe znajomości i przyjaźnie odzwierciedlają się w zdjęciach poniżej.

„Zachowaj. tylko te wspomnienia, które dają Ci radość”

Korzystając z okazji serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Darka Marciniaka, który bezinteresownie udostępniał stanowisko dla branży kominiarskiej.

Międzynarodowym Targom Poznańskim należą się również serdeczne podziękowania, a w szczególności Pani Agacie Siejak (specjalista ds. marketingu) za przemiłą konwersację telefoniczną oraz vouchery którymi zostaliśmy obdarowani.

Jesteśmy przekonani o konieczności dalszej współpracy i obiecujemy, że tak też się stanie.

„Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok, i nie bój się zrobić następnego.

Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę”

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK O/Poznań

 

 

Prezydent Kalisza w Zakładzie Kominiarskim „Kanonicka”

Dnia 6.12.2023, z iście mikołajkową glorią Biuro Zakładu Usług Kominiarskich „Kanonicka” w Kaliszu odwiedził Prezydent Miasta Kalisza, Pan Krystian Kinastowski. Satysfakcjonująca i merytoryczna rozmowa z Markiem Wojtasem, Prezesem Zarządu Oddziału Południowa Wielkopolska, dotyczyła bieżącej problematyki, nostalgicznego spojrzenia na czasy minione oraz śmiałej wizji lat nadchodzących związanych z naszym wyjątkowym miastem.

Architektoniczne zorientowanie Pana Prezydenta przejawia się m.in. w dbałości i trosce o renowacje obiektów, obejmujących rozliczne roboty budowlane oraz instalacyjne. Sztuka rewitalizacji to remonty pokryć i konstrukcji dachowych, izolacje, wymiana stolarki okiennej czy odrestaurowanie i konserwacja elewacji.

Konwersacja dotyczyła również gruntownego spojrzenia na poprawę jakości powietrza poprzez likwidację rozstrzygającej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. W sezonie smogowym to bowiem tereny zurbanizowane szczególnie narażone w sezonie smogowym. Świadomość jest pierwszym krokiem do zaradzenia i sprostania mankamentom – w toku rozmowy wielokrotnie podkreślaliśmy doniosłość dalszej edukacji, redukcji niskiej emisji, zachęcanie mieszkańców do korzystania z darmowej komunikacji miejskiej zasilanej przez nowoczesny tabor oraz spójna polityka transportowa.

Reasumując, warto mieć zielone idee (bądź zielone pojęcie!) i zielenieć z zazdrości odnośnie miejskich terenów zielonych. Estetyka, funkcje przyrodnicze, ekonomiczne oraz społeczne! Wszystko to zawdzięczamy wentylowaniu, oczyszczaniu i przewietrzaniu miasta za sprawą zieleni!

 

Radosław Bąk

Foto: UM Kalisz

 

Foto: UM Kalisz

 

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy 05.12.2023

W dniu 05.12.2023 w Skierniewicach odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

Prezes Zarządu Głównego Marcin Ziombski otworzył zebranie i powitał uczestników.

Na spotkaniu obecni byli członkowie ZG KIK: Marcin Ziombski, Jarosław Sawicki, Roman Adamus, Adrian Reda, Daniel Pieścikowski oraz zaproszeni goście Sebastian Ziombski, Edward Kwiatkowski, Radca Izby Krzysztof Ziombski, oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej: Włodzimierz Morawski i Piotr Masłowski. W zebraniu uczestniczyło 10 osób.

Z inicjatywy pana Krzysztofa Ziombskiego grudniowe spotkanie Zarządu Głównego rozpoczęło się złożeniem życzeń świątecznych i podzieleniem się opłatkiem.

Prezes Marcin Ziombski, poinformował zgromadzonych gości o szkoleniach, które od lipca 2023 odbywały się w Oddziałach Krajowej Izby Kominiarzy.

Szkolenia organizowane były przez oddziały dla swoich członków.

Tematem wiodącym był CEEB i e-protokół. Prezes Zarządu Głównego KIK opowiedział o współpracy z GUNB-em, o konsultacjach, jakie były i są prowadzone są ze środowiskiem kominiarskim.

Od 22 września 2023 roku, Krajowa Izba Kominiarzy brała udział w czterech spotkaniach z przedstawicielami GUNB.  W konsultacjach brali udział Marcin Ziombski przedstawiciel KIK, Daniel Pieścikowski  przedstawiciel Fundacji Kominiarskiej, Piotr Urbanowicz reprezentant Cechu Kominiarzy we Wrocławiu, Rafał Dydak przedstawiciel Kominiarzy Śląskich, Cech Beskidzki reprezentował  Paweł Waszek.

Od kwietnia 2023 roku, jak tylko system testowy zaczął działać, Krajowa Izba Kominiarzy i inne organizacje kominiarskie zgłaszały informacje o zmianach i poprawkach, które powinny być uwzględnione w funkcjonowaniu systemu. Do lipca 2023 KIK zgłosił kilkanaście  usterek i uwag. Dzięki konsultacjom część uwag, czy sugestii  zostało uwzględnione. Cyfryzacja dotyczy coraz większych obszarów współczesnego życia. Przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy biorą czynny udział w konsultacjach, by mieć wpływ na  jego tworzenie.

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia przygotował  i rozesłał pismo  do Urzędów, właścicieli i zarządców nieruchomości o uruchomionym systemie teleinformatycznym i o obowiązkach z nim związanych.

Pismo w wersji PDF jest do pobrania ze strony Krajowej Izby Kominiarzy: https://izbakominiarzy.pl/informacja-do-wlascicieli-zarzadcow-i-administratorow-nieruchomosci/.

Została podjęta Uchwała  –  Święto Kominiarzy i Zjazd Delegatów odbędą się w terminie 15-17 maja 2024 roku.

Goście zgromadzeni na zebraniu mięli okazję do rozmów i wymiany doświadczeń związanych z pracą kominiarza w nowej cyfrowej rzeczywistości.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Masłowski

Warsztaty eProtokół jako narzędzie w pracy Kominiarza

W dniu 08.09.2023 w Pruszczu Gdańskim, Oddział Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku, zorganizował pierwsze z serii warsztatów pt: „eProtokół jako narzędzie w pracy Kominiarza.”
W warsztatach uczestniczyli nie tylko członkowie oddziału KIK w Gdańsku, ale także przedstawiciele pomorskiego środowiska Korporacji Kominiarzy Polskich, na czele z Wiceprezesem Kaszubsko – Pomorskiego oddziału – Janem Frącem, oraz kominiarze niezrzeszeni.
Z uwagi na specyfikę spotkania, organizator musiał ograniczyć ilość uczestników do 25 osób. Z tego też względu planowane są kolejne tego typu wydarzenia, w kilku częściach województwa pomorskiego.
Nadrzędnym celem, było zapoznanie uczestników ze specyfikom działania systemu, sposobom wypełniania, oraz wszelkimi niuansami wynikającymi z przystąpieniem do pracy w systemie. i samego sporządzania.
Pierwsze oceny uczestników maja wydźwięk pozytywny, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak i merytorycznym zakończonych warsztatów.
Dodatkową wartością była oczywiście sposobność do wymiany poglądów, uwag i obaw wynikających z nadchodzących zmianach jakie czekają na kominiarzy.
Kolejne szkolenie 15 września w Słupsku.
Daniel Pieścikowski
Foto: KIK Gdańsk

16 czerwca Zebranie Oddziału poznańskiego Krajowej Izby Kominiarzy

W piątek 16 czerwca odbyło się kolejne zebranie w Oddziale poznańskim Krajowej Izby Kominiarzy. Całe spotkanie zostało poświęcone Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego, a dokładnie zmianom w przepisach obowiązujących od 1 stycznia tego roku.

„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy” – Paulo Coelho

    Nasze zaproszenie przyjęło dwóch Kolegów (prelegentów) mianowicie Pan Roman Adamus oraz Marcin Kot. Posiadana wiedza oraz doświadczenie kolegów pozwoliło naszym członkom na zdobycie wiedzy na temat zasad posługiwania się i zastosowania w życiu codziennym tego, co nieuchronne.

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę” – Benjamin Franklin

Serdeczne podziękowania składa Zarząd oddziału wszystkim koleżankom i kolegom przybyłym na zebranie. Tempo organizacyjne było błyskawiczne, ale po raz kolejny frekwencja dopisała.

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć” – Burrhus Skinner

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK Poznań

130 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach z udziałem KIK Poznań

Oddział poznański Krajowej Izby Kominiarzy otrzymał zaproszenie do udziału w obchodach 130 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach połączonych wraz z powiatowymi obchodami dnia strażaka.

Zarząd Oddziału decyzję uczestniczenia w tak prestiżowym święcie przyjął jednogłośnie z zadowoleniem.

„Nie trzeba być wielkim, aby zacząć,

lecz trzeba zacząć, aby stać się wielkim” – Zig Ziglar

    Otrzymaliśmy możliwość uczestniczenia w całej uroczystości na równym poziomie wraz z Koleżankami i Kolegami z przeróżnych jednostek Straży Pożarnej.

Sztandar KIK-u był bardzo dobrze widoczny w kościele, miejsce przy ołtarzu podczas nabożeństwa zostało odczytane przez uczestników święta jako przywilej naszej organizacji.

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie.

Reszta to już tylko kwestia wytrwałości” – Amelia Earhart

   Dalsza współpraca zaowocowała możliwością zaprezentowania KOMINIARSTWA na indywidualnym stoisku. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników przybyłych na festyn. Koledzy z Oddziału poznańskiego, Sebastian Weymann oraz Mariusz Kubica, dzielnie odpowiadali na wszystkie pytania skierowane pod naszym adresem, za co jesteśmy wdzięczni.

„Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób,

z którymi spędzamy najwięcej czasu.

To one nas motywują, doradzają, krytykują.

Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz” – Drew Nancy

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK Poznań

Kominiarski Jubileusz w Skierniewicach

W dniu 02.06.2023r odbyło się jubileuszowe zebranie członków Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Już 30 lat oddział w Skierniewicach zrzesza ludzi których pasja i zawodem jest  kominiarstwo. To dzięki nim oddział nieprzerwanie funkcjonuje od tak długiego czasu.

Oddział został założony i prowadzony przez wiele lat przez Krzysztofa Ziombskiego.

Na przestrzeni lat odbyło się wiele szkoleń technicznych, zebrań oraz szkoleń przeprowadzonych przez zaprzyjaźnione firmy.

Obecnie oddział liczy 63 członków.

Na jubileusz licznie przybyli członkowie oraz zaproszeni goście a wśród nich:

Andrzej Melon – Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice,

Tadeusz Grotkowski – Wicestarosta.

Jolanta Juraś – Prezes Izby Gospodarczej,

Ryszard Targowski – Wiceprezes Izby Gospodarczej w Skierniewicach,

Józef Jarecki – Prezes Oddziału Stowarzyszenia SIMP w Skierniewicach,

Marta Skorupińska – Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskich,

Wiesław Zabawa – Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

Dodatkowo przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm: Panek, Schiedel, Prodmax, Aisko.

W uroczystościach uczestniczyli też przedstawiciele innych oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy.

Program obchodów obejmował mszę świętą wraz z Pocztami Sztandarowymi Oddziałów KIK. Następnie wręczono każdemu uczestnikowi zebrania pamiątkowe kufle. Po części oficjalnej odbyła się cześć rozrywkowa, a w niej wstęp ukraińskiego piosenkarza Alexandra Evseewa oraz pokaz iluzjonistyczny Michała Skubida.

Dziękuję za przybycie tak wielu gościom i uczestniczeniu w tak ważnym wydarzeniu.

 

Sebastian Ziombski

Prezes Oddziału KIK w Skierniewicach

Foto: Zbyszek Gradowski

Poznań dziękuje Bydgoszczy

Uczestnicy z Poznania składają serdeczne podziękowania za nieocenioną i profesjonalną organizację Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy w Bydgoszczy.

To wyjątkowe święto dla wszystkich uczestników, przybyłych gości i nie tylko, również dla tych nieobecnych niech będzie zachętą do udziału w takich obchodach w przyszłych latach.

Dzięki życzliwości, zaangażowaniu trójki mieszkańców Bydgoszczy, mianowicie Anny, Tomka i Antka mogliśmy być świadkami obchodów na najwyższym poziomie.

„Jeżeli robisz to co łatwe, Twoje życie będzie trudne.

Jeśli robisz to, co trudne, Twoje życie będzie łatwe”

Zdjęcia umieszczone poniżej, niech będą dowodem na to, że:

„Do szczęścia w życiu wystarczy pasja i miłość’’

… no i może słodkie, ale w niemałych ilościach, a zadowolenie malujące się na twarzach uczestników niech wyrazi wszystko to, czego nie opiszą tysiące słów.

„Sukces jest kwestią szczęścia, zapytaj każdego nieudacznika”

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem

spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK Poznań

 

Poznań 04 maja 2023r – Św. Florian

Zgodnie z poznańską tradycją kominiarzy, w dniu 4 maja w Kościele Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. FLORIANA przy ul. Kościelnej 3 w Poznaniu odbyła się, jak co roku msza święta w intencji Kominiarzy i Strażaków.

Mszę św. celebrował Ks. Proboszcz Mateusz Drob, który w tegorocznym kazaniu zwrócił uwagę na dwa aspekty życia – mianowicie na namiętność przeradzająca się w pasję oraz na etosie, który oznacza stały sposób postępowania, właściwy człowiekowi, a zwłaszcza jego stosunek do innych ludzi.

Kilka cytatów przytoczonych poniżej niech będzie namiastką słów skierowanych do zgromadzonych w kościele wiernych.

„Do szczęścia w życiu wystarczy pasja i miłość”

„Pasja wyprowadzi ludzi poza ich samych, poza ich wady, poza ich niepowodzenia”

„Pasja to potężna moc, która pozwoli przezwyciężyć wszystkie trudności. Jeśli kochasz to, co robisz, znajdziesz sens swojego życia – i nieważne, co nim będzie, ważne, abyś robił to, co kochasz”

„Kochaj to, co robisz i rób to, co kochasz. Pasja jest kluczem otwierającym drzwi do radości i dostatku”

Reasumując, serdeczne Bóg Zapłać należą się w pierwszej kolejności księdzu Proboszczowi oraz wszystkim Kolegom z Oddziału poznańskiego Korporacji Kominiarzy Polskich. Szkoda tylko, że tak mało wspólnych spotkań.

Przedstawicieli straży pożarnej było tak wielu, że nie jestem w stanie wymienić wszystkich i z całego serca przepraszam osoby, które pominąłem. Podziękowania przesyłamy: Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Komendantowi Miejskiej PSP w Poznaniu, Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, oraz wszystkim przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej z Poznania.

Wszystkim tym osobom, którym z różnych przyczyn nie było dane  w tym dniu i w tym miejscu być z nami,  mamy dobrą wiadomość…

…za rok też tam będziemy i wtedy możecie dołączyć do nas:)

 

A wszystko to z kominiarskim pozdrowieniem spisano dla potomnych

Piotr Masłowski w-ce Prezes Oddziału KIK w Poznaniu

Foto: KIK Poznań

Warszawa 4 maja Święto św. Floriana patrona kominiarzy i strażaków

Dziś – 4 maja ŚWIĘTO Św. FLORIANA patrona kominiarzy i naszych Braci Strażaków.

Z tej okazji Brać kominiarska z Krajowej Izby Kominiarzy na czele prezesem ZG Marcinem Ziombskim i prezesem warszawskiego oddz. Mirosławem Antosem wzięła udział w pielgrzymce z JRG nr 5 PSP do relikwii naszego patrona.

W uroczystej Mszy św. w Katedrze  Warszawsko-Praskiej pw. św. Floriana koncelebrowanej przez 23 kapelanów straży pożarnej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego w intencji Straży Pożarnej wzięła udział liczna grupa strażaków z PSP i OSP na czele z: KG PSP – gen. A. Bartkowiakiem KW PSP – st. bryg. R. Piotrowskim, KM PSP – st. bryg. R. Krzywcem, Rektorem-Komendantem SGSP – gen. M. Feltynowskim, Prezesem ZG OSP – gen. W. Pawlakiem.

Mirosław Antos
Foto: KG PSP

Spotkanie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

W dniu 21.04.2023 w siedzibie Dyrekcji OSP woj. Pomorskiego, przy ulicy Podmiejskiej 5 w Pruszczu Gdańskim, odbyło się kolejne spotkanie Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku. Prócz, Walnego Zjazdu Członków oddziału, odbyło się także szkolenie BHP, oraz warsztaty dotyczące eProtokołu w ramach CEEB.

Walne zebranie, przebiegło bardzo sprawnie, pod przewodnictwem kolegi Daniela Pieścikowskiego. Prezes Zarządu – wspomniany, Daniel Pieścikowski, omówił sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok, oraz zaproponował kierunki działania na bieżący. Kolega Zenon Pawlak, omówił sytuację finansową, przedstawił analizę kosztów za zakończony rok. Nakreślił, także prognozy wydatków, jakie czekają oddział w czasie przyszłym. Działalność, Komisji Rewizyjnej, zreferował kolega Maciej Zelgiert, oceniając pozytywnie działania Zarządu. W głosowaniu jawnym, zebrani udzielili absolutorium Zarządowi oraz przyjęli przedstawione im sprawozdania. W drodze głosowania, uzupełniono skład Delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Na tym zebranie zakończono.

W dalszej części spotkania, uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawej prezentacji Pana Kazimierza Gryndy, Starszego Inspektora Pracy  w Okręgowym Inspektoracie Pracy Bydgoszcz, oddział w Grudziądzu, który w bardzo przestępny oraz przyjazny dla środowiska Kominiarzy sposób przedstawił zawiłe i skomplikowane aspekty regulacji prawnych, związanych z naszym zawodem. Czy Kominiarze powinni i ewentualnie kiedy, nosić kaski ? Czy konieczne jest noszenia ochronnych nakryć głowy ? Szelki i liny na dachu – tak, czy nie ? Na te i wiele innych pytań, z dużą precyzją i cierpliwością odpowiadał gość spotkania.

Tuż po obiedzie, kolega Daniel Pieścikowski przedstawił prezentację p.t. „eProtokół jako narzędzie pracy Kominiarza, w ramach CEEB”. Uczestnicy zostali poinformowani o kalendarium prac nad eProtokołem, przybliżono także szczegóły funkcjonowania części kominiarskiej eProtokołu. Następnie obejrzeli krótki film instruktażowy. „Do domu” w ramach pakietu informacyjnego, na odchodne, uczestnicy otrzymali film instruktażowy dotyczący inwentaryzacji źródeł ciepła.

W odniesieniu do czekających nas wkrótce zmian, w ramach CEEB, przedstawiono Członkom proponowane działania Zarządu, mające na celu wsparcie merytoryczne.  Deklaracja dotyczyła dalszego procesu sprawnego informowania członków o postępie prac, a w szczególności zorganizowaniem warsztatów, mających na celu wspólne praktyczne ćwiczenia sporządzania eProtokołu. Daniel Pieścikowski zadeklarował gotowość Zarządu do pomocy dla Mistrzów Kominiarskich zaawansowanych wiekowo, dla których przyswojenie wiedzy w rzeczonym temacie, może stanowić pewne trudności.

W omawianym zebraniu, uczestniczyli także goście. Na zebraniu obecny był Wiceprezes Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich, kolega Jan Frąc, oraz koledzy Janusz Zieliński i Artur Zieliński, reprezentujący odział Kujawsko – Pomorski Krajowej Izby Kominiarzy. Wizyta tych ostatnich, jest wyrazem nawiązania bliższej współpracy między oddziałami, na płaszczyźnie wspólnych spotkań i szkoleń oraz działań we wspólnej komisji ds. Technicznych.

Na tym zebranie zakończono.

Daniel Pieścikowski

Foto: KIK Gdańsk

Wizyta kominiarzy w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego

W dniu 3 kwietnia 2023r. przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy prezes Marcin Ziombski oraz rzecznik Mirosław Antos złożyli wizytę Głównemu Inspektorowi  Nadzoru Budowlanego pani Dorocie Cabańskiej w siedzibie GUNB.

Delegacja kominiarzy podziękowała pani Minister za objęcie patronatem honorowym Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy zaplanowanego na 10-12 maja br. w Bydgoszczy.

 

Podczas spotkania omówiono również temat wdrażanego aktualnie systemu ZONE, bazy danych CEEB oraz e-protokołów kominiarskich.  Prezes Marcin Ziombski podziękował za dotychczasową możliwość współpracy środowisk kominiarskich w tym zakresie. Zadeklarował dalszą współpracę ekspertów Krajowej Izby Kominiarzy dotyczącą testowej wersji aplikacji ZONE.

Rzecznik Mirosław Antos docenił fakt podniesienia rangi przeglądów kominiarskich w związku z pionierskim implementowaniem elementu kontroli okresowych, tj. kontroli przewodów kominowych, w ramach cyfryzacji procesu budowlanego, do bazy cyfrowych e-Protokołów.

Miłym akcentem spotkania było przekazanie na ręce pani Minister figury kominiarza wraz z życzeniami szczęścia i pomyślności.

 

Zebranie członków Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 28.03.2023r odbyło się sprawozdawcze zebranie członków Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz z prac Zarządu KIK O/Łódzko-Mazowiecki w roku poprzednim.

Po udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału oraz omówieniu bieżących spraw, głos zabrał Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski. Opowiedział o pracy nad systemem ZONE oraz Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (C-KOB).

Następnie Strażacy z OSP w Skierniewicach przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Kominiarze poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, a także mieli okazję przećwiczyć RKO na fantomach.

Sebastian Ziombski

Foto: KIK Skierniewice