Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Pismo do Marszałka Sejmiku Mazowieckiego dotyczące przewodów kominowych

W związku z wejściem w życie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz planowanych zmian do w/w, Krajowa Izba Kominiarzy wskazuje na istotny fakt dotyczący przewodów kominowych obsługujących urządzenia grzewcze będące przedmiotem Uchwały.
Pismo w PDF