Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego dla Krzysztofa Ziombskiego

Krzysztof Ziombski w uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła polskiego został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

Pan Krzysztof Ziombski od 1972r. do 1977r. pracował w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w służbie prewencji. Współpraca na polu zapobiegania pożarom ze Spółdzielnią Usług Kominiarskich w Ursusie zaowocowała przejściem w 1977r. do pracy w tej spółdzielni. Kolega Ziombski prace w Spółdzielni rozpoczął na stanowisku Kierownika Ekspozytury Wojewódzkiej w Skierniewicach. Następnie awansował w 1980r. na stanowisko Prezesa ds. Technicznych. W okresie pracy przechodził przez kolejne szczeble zawodowe uzyskując tytuł czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie. Od 1991r. do chwili obecnej Krzysztof Ziombski aktywnie działa społecznie na rzecz rozwoju kominiarstwa, jest założycielem Oddziału Okręgowego Korporacji Kominiarzy Polskich, w Skierniewicach. Gdzie pełnił społecznie funkcję Prezesa. Członkami Stowarzyszenia jest ok. 60 firm kominiarskich z terenu woj. łódzkiego i mazowieckiego. W 2001r. został członkiem Zarządu Głównego KKP gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Ekologicznej.

W 2001r. reprezentował środowisko kominiarskie na światowym kongresie kominiarzy w Atlantic City w U.S.A.

W 2003r. kol. Ziombski był inicjatorem powołania komisji egzaminacyjnej z zakresu kominiarstwa przy Izbie Rzemieślniczej w Łodzi, gdzie pełnił funkcję Z-cy Przewodnicącego Komisji Egzaminacyjnej.

Brał czynny udział w szkoleniach zawodowych w Ośrodkach Szkoleniowych kominiarzy w Niemczech i Puszczykowie k/Poznania. Od 1988r. przez okres 20 lat kol. Ziombski pełnił funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Był członkiem założycielem Krajowej Izby Kominiarzy w roku 2015r. Od roku 2016r pełni funkcję prezesa Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. Od początku istnienia organizacji jest Radcą Izby. Od ponad 27 lat przewodzi środowisko kominiarzy regionu łódzko-mazowieckiego. Jako prezes Oddziału zorganizował kilkadziesiąt zebrań, szkoleń oraz spotkań integracyjnych. Aktywnie współpracował z kilkudziesięcioma firmami branżo kominowo-wentylacyjnej pozyskując środki na potrzeby statutowe oddziału. Od lat służy pomocą wiedzą i pomocą dla kolejnych pokoleń kominiarzy.

Jest Podstarszym Cechu Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Link do historii Cechu.

Za swoją działalność społeczną Krzysztof Ziombski został odznaczony:

Złoty Krzyż Zasługi 30.08.2004r.

Złoty Krzyż Zasługi 02.09.1998r.

Brązowy Krzyż Zasługi 24.06.1987r.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa  22.04.2004r.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa  07.09.1987r.

Medal za zasługi dla powiatu

Brązowy Medal im. Jana Kilińskiego 2009r.

Złoty Medal Zasłużony dla Kominiarstwa Korporacji Kominiarzy Polskich

Medal za zasługi dla kominiarstwa Krajowej Izby Kominiarzy 2019 r.

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego 2020r.