Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

II Ogólnopolski Kongres Kominiarzy w Ryglicach – KOMIN AWARYJNY W KAŻDYM DOMU

W dniu 21 kwietnia 2023r. odbył się II Ogólnopolski Kongres Kominiarzy w Ryglicach pod patronatem: Anny Pieczarki Poseł na Sejm RP, Wojewody Małopolski Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza.
Organizatorem był Międzywojewódzki Cech Kominiarzy i Gmina Ryglice.
II Ogólnopolski Kongres Kominiarzy ,otworzył Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa.
Tematem przewodnim II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy w Ryglicach był „KOMIN AWARYJNY W KAŻDYM DOMU” który dzielił się na siedem paneli wykładowczych.
1 Panel – Komin Awaryjny. Prelegent Robert Chodkiewicz doradca MCK, omówił na własnym przykładzie użytkowanie komina awaryjnego.
2 Panel – Komin Awaryjny/ bezpieczne użytkowanie komina. Prelegent Marek Biedroń Wiceprezes MCK, omówił bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych.
3 Panel – Paliwo. Prelegent dr.hab. Konrad Leniowski Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego ,omówił temat drewna, jako paliwo ekologiczne.
4 Panel – Paliwo / zasobność i odnawialność drewna. Prelegent Grzegorz Wojtanowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Lasów Państwowych, omówił zasoby drewna i pelletu naszego kraju, potrzebnych podczas korzystania z urządzeń grzewczych przy kominach awaryjnych.
5 Panel – Piec. Prelegent Wojciech Perek ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece, omówił nowoczesne urządzenia grzewcze takie jak piece czy kominki, z dedykowanym opałem drewno lub pellet.
6 Panel – Prawidłowe palenie. Prelegent Krzysztof Woźniak Sekretarz Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego, omówił temat ekologii prawidłowego palenia w urządzeniach podpiętych do komina awaryjnego.
7 Panel – Komin Bezpieczeństwa. Prelegent Roman Nowak Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie, Przewodniczący Komitetu Technicznego 318 „Kominy” w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Dyrektor Techniczny w firmie Schiedel, omówił temat komina bezpieczeństwa.
Głos również zabrali : Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Kazimierz Koprowski, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie dr. Inż. Jerzy Mrówka.
Kongres Kominiarzy, zaszczycili również: Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk wraz z reprezentantami Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej, Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska , Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Peterek, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Przybył, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie Robert Ryba, Komendant Komisariatu Policji w Tuchowie komisarz Tomasz Stachurski, Naczelnik Wydziału Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie Andrzej Szlęzak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Mariusz Przęczek, Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Piotr Prędota, Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Rafał Dydak, Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Piotr Kłodowski, Przedstawiciel Zakładów Mechanicznych-Tarnów S.A. Zbigniew Janik i Marcin Graczyński, Pełnomocnik Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie Mateusz Dumański.
Ewa Trojanowska asystentka Wiesława Zabawy Prezesa Zarządu Głównego Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy
Źródło, foto:  facebook.com Wiesław Zabawa 

Komin bezpieczeństwa to bezpieczeństwo energetyczne

Warszawa 15 marca 2023 r.

Szanowny Pan Roman Nowak

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

 

Szanowny Pan Wiesław Zabawa

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

 

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za nominację do nagrody Płomień Roku 2023 za akcję „Komin bezpieczeństwa” i „Komin awaryjny” w kategorii WYDARZENIE w konkursie organizowanym po raz osiemnasty przez  Zespół magazynu Świat Kominków.

Komin bezpieczeństwa to bezpieczeństwo energetyczne.

W naszej szerokości geograficznej w miesiącach zimowych przeżycie jest możliwe jedynie przy odpowiedniej temperaturze pomieszczeń.  Dlatego ważne jest, by na wypadek awarii sieci energetycznych (elektryczna, gazowa, ciepłownicza) zapewnić możliwość alternatywnego ogrzewania mieszkań.  Awarie mogą być spowodowane katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, śnieżyce, pożary, lub celowym działaniem człowieka np. wojną i zamachami terrorystycznymi.  W przypadku awarii totalnej lub awarii systemowej typu „blackout” skutki mogą być odczuwalne na terenie dużych obszarów kraju.

Z wyrazami  szacunku

Marcin Ziombski

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

 

Kominiarski głos podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zakopanem

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa i Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Piotr Kłodowski wzięli udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zakopanem 28-30 września 2022r.

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa wygłosił przemówienie o następującej treści:

„Szanowny Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Wójtowie, Szanowni Burmistrzowie, Szanowni Samorządowcy, Szanowni zaproszeni Goście.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, którego mam zaszczyt być prezesem, od samego początku kładzie ogromny nacisk na współpracę z samorządami, a poprzez samorządy z sołtysami oraz zwykłymi mieszkańcami. Od kilku lat promujemy kampanię SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ, gdzie materiały informacyjne wysyłamy do wszystkich gmin w całej Polsce (łącznie 2478 gmin).

Kampania SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ ma na celu nie tylko uświadamianie mieszkańcom, że czysty i sprawny komin to bezpieczny komin, dzięki czemu możemy zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom takim jak: pożary czy zaczadzenia.

Szanowni Państwo.

Czysty i bezpieczny komin, to przede wszystkim klucz do racjonalnego gospodarowania paliwami z poziomu domowej kotłowni. Podczas spotkań z mieszkańcami w terenie dzielimy się naszą zawodową wiedzą i doświadczeniem, czym uświadamiamy społeczeństwu, że w każdym piecu można palić czysto, efektywnie, i co najważniejsze- oszczędnie.

Pokazujemy ludziom, że ich ciężko zarobione pieniądze wcale nie muszą wylatywać bez sensu kominem zanieczyszczając okoliczne powietrze! Pokazujemy, że za mniej, można mieć więcej!

Szanowni Państwo.

Szybkimi krokami nadchodzi sezon grzewczy, a w chwili obecnej, w Polsce, duży problem stanowi dostępność popularnych paliw takich jak: węgiel, czy drewno. Problem jest tym poważniejszy, że miliony polskich domów do ogrzewania potrzebuje właśnie węgla czy drewna, których pozyskanie stało się prawdziwym wyzwaniem!

Problem stał się bardzo poważny, lecz przyczyn tego problemu nie można upatrywać jedynie w zawirowaniach wojennych w Ukrainie, czy zawirowań rynkowych.

W opinii środowisk kominiarskich, które na problem energetyczny i zanieczyszczenia powietrza patrzą z pozycji domowych kotłowni i kominów, poważnym problemem jest powszechne marnotrawstwo węgla i drewna, które w sposób nieefektywny zostaje spalane w domowych piecach. I nie ma tutaj znaczenia, czy są to piece nowoczesne, spełniające wymagania Ekoprojektu, czy pozaklasowe tzw. kopciuchy.

My, kominiarze, uważamy, że marnotrawstwo węgla i drewna jako opału jest naszą narodową tragedią, i jest powszechnym zjawiskiem w całej Polsce, od Bałtyku po Tatry. Marnowane są miliony ton węgla, które rok w rok w sposób bezsensowny wylatują kominami w postaci czarnego dymu, powodując jedynie zanieczyszczenie powietrza, zamiast dawać pożądaną, tanią energię.

Dlatego mamy kilka propozycji, dzięki którym węgla i drewna w Polsce będzie pod dostatkiem, a powietrze stanie się czyste. My, kominiarze wiemy dobrze, że ogrzewanie polskich domów i mieszkań w oparciu o polski węgiel i drewno, przy jednoczesnej poprawie stanu powietrza jest jak najbardziej możliwe!

 

Wystarczy usunąć przyczyny problemów, a nie bez sensu walczyć ze skutkami. Zamiast nakazów i zakazów, których skuteczność jest iluzoryczna, naprawiajmy to, co jest do naprawienia, i przede wszystkim edukujmy społeczeństwo w zakresie prawidłowego użytkowania i eksploatacji urządzeń grzewczo- kominowych.

Jak to zrobić?

 1. Zadbać o stan techniczny kominów i urządzeń grzewczych oraz pilnować ich regularnego czyszczenia i konserwacji. Komin jest płucami każdego układu grzewczego, a w przypadku kotłów stałopalnych jest podstawą podstaw, bo oprócz zapewnienia odprowadzenia gazów spalinowych, odpowiada za dostarczenie powietrza do komory paleniskowej! Niesprawny, źle dobrany i zawalony sadzą komin, nie dostarczy odpowiedniej ilości powietrza do komory paleniskowej, wskutek czego zostanie zaburzony przepływ powietrza w urządzeniu grzewczym. Piec i komin nie wytwarza oczekiwanej ilości energii cieplnej tylko generuje straty.

Spalamy mnóstwo paliwa, uzyskując niewielką ilość energii. Piec zamiast grzać, staje się wytwornica groźnych substancji, które wydostając się do atmosfery zanieczyszczają powietrze.

 1. Stare urządzenia grzewcze jak najbardziej wymieniajmy, ale pod warunkiem, że urządzenia nie będą dobierane na oko instalatora czy sprzedawcy. Podczas wymiany urządzeń dobierajmy ich moc grzewczą po wykonaniu rzetelnych audytów energetycznych danego budynku. To nie instalator czy sprzedawca określą potrzebną moc urządzenia grzewczego, tylko audyt. Nie ma nic gorszego niż przewymiarowane urządzenie grzewcze, które nie tylko nie będzie ekologiczne i oszczędne, lecz także stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników!

Rzetelna wiedza o zapotrzebowaniu budynków na energię cieplną sprawi, że wymieniane urządzenia grzewczo-kominowe będą dobrane w sposób optymalny i o wiele mniejszych mocy, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na ilość paliw, w tym węgla i drewna opałowego spadnie drastycznie. Nawet o 50%! Przy rzetelnych audytach energetycznych okaże się, że w całej Polsce w sezonie grzewczym, na potrzeby ogrzewcze domów i mieszkań nie potrzebujemy 8-10 mln ton węgla, tylko wystarczy 4-5 mln ton, a te 4-5 mln ton, to wydobędą polscy górnicy z polskich kopalni. Oczywiście węgla w dedykowanych typach, a nie węgla przypadkowego. Węgiel może i jest czarny, ale nie każdy węgiel nadaje się do domowych urządzeń grzewczych.

Węgiel, który zostanie wrzucony do pieca musi węglem dedykowanym przez producenta, a nie przez sprzedawcę na składzie opału. Jeżeli chodzi o węgiel do domowych urządzeń grzewczych to zalecane i dedykowane są jedynie dwa typy: typ 31- węgle płomienne i typ 32- węgle płomienno-gazowe. Żadne inne!

Wszystkie inne typy węgla do domowych urządzeń grzewczych się nie nadają. Odpowiednie typy węgla, urządzenia grzewcze będą mogły spalić czysto i efektywnie. Polska stanie się w 100% niezależna energetycznie od importowanego węgla dla potrzeb gospodarstw domowych. Pieniądze zostają w kraju, dzięki czemu zwiększy się polski bilans handlowy, a to bardzo zdrowe dla polskiej gospodarki.

 

 1. Stały monitoring kominowo energetyczny poprzez regularne kontrole oraz czyszczenie kominów, a także, przy pomocy specjalistycznych urządzeń wykonywanie co najmniej raz w roku analizy spalin i analizy sadzy. W przypadku, gdy przeprowadzona kontrola komina, analiza spalin lub analiza sadzy da wynik negatywny, sporządza się odpowiedni protokół, i wysyła się powiadomienie do odpowiedniej instytucji np. Urzędu Gminy.

Właściciel od osoby kontrolującej dostaje nakaz czasowy na wykonanie serwisu i regulacji urządzenia. Na urządzeniu zostaje naklejona odpowiednia naklejka informacyjna (kolor czerwony). W przypadku, gdy przeprowadzona kontrola komina, analiza spalin lub sadzy wypadną pozytywnie, następuje naklejenie odpowiedniej naklejki informacyjnej na urządzenie grzewcze np. koloru zielonego.

Takie rozwiązania funkcjonują w krajach zachodnich Europy od dekad i się sprawdzają, to i u nas też się przyjmą.

 

 1. Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie stosownych zapisów w sprawie tzw. kominów awaryjnych (bezpieczeństwa, zapasowych), które obowiązkowo przy projektowaniu i wydawaniu pozwolenia na budowę, inwestor byłby zobowiązany wykonać.

Takie rozwiązanie funkcjonuje w krajach skandynawskich, co rozwiązuje problem w sytuacjach awaryjnych, gdzie w przypadku braku gazu czy prądu, można ogrzać dom, podłączając do komina piec na paliwa stałe takie jak drewno czy węgiel. Rozwój technologii doprowadził do tego, że podczas anomalii pogodowych, przede wszystkim huraganów czy wichur, gdzie uszkodzona zostanie linia energetyczna, a w następstwie brak dostawy prądu do odbiorców przede wszystkim indywidualnych, dochodzi do paranoicznych sytuacji, w których dom traci ogrzewanie, gdyż wszystkie urządzenia grzewcze wymagają energii elektrycznej. Bez prądu nic nie działa!

My, kominiarze możemy i chcemy włączyć się do współpracy, ponieważ odwiedzając polskie domy podczas kontroli i czyszczenia kominów widzimy, w jaki sposób mieszkańcy opalają swoje domy i jakie stosują paliwa. Doskonale znamy problemy polskich kotłowni i kominów!

Szanowni Państwo, nie możemy także zapominać, że polskie społeczeństwo jest biedne i koszty ogrzewania są poważnym finansowym wyzwaniem dla wielu polskich rodzin. Nazwijmy problem po imieniu- Wiele rodzin po prostu nie radzi sobie finansowo, więc nie stać ich na wymianę starego pieca, czy zmiany źródła ciepła, ponieważ są w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Takim rodzinom samorząd powinien zapewnić 100% finansowanie kosztów całkowitych.

Na koniec nie możemy zapominać o drewnie. Nie walczmy z drewnem kawałkowym jako opałem, gdyż jest to paliwo w 100% odnawialne i promowane w nowoczesnej Europie. Drewno jest paliwem, które w połączeniu z nowoczesnymi piecami czy kominkami może stanowić najtańsze i najbardziej ekologiczne źródło ciepła.

Chciałbym, abyście Państwo odnieśli się w krótkiej dyskusji do naszej propozycji, którą zapoczątkowaliśmy wspólnie z samorządowcami na czele z Burmistrzem Ryglic Panem Pawłem Augustynem na Kongresie Kominiarzy w Ryglicach. Kongres zorganizowaliśmy, aby w tym trudnym czasie zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się mieszkańcy naszego kraju.

 

My, kominiarze uważamy, że obecny czas kryzysu energetycznego i powtarzający się problem jakości powietrza jest najlepszym czasem z możliwych. I co ważne- nie interesują nas opcje polityczne, bo rozwiązania, które proponujemy są rozwiązaniami dla ogółu społeczeństwa, a nie dla wybranych.

W tym miejscu chcę podziękować Marszałkowi Województwa Małopolskiego wraz z zarządem, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego za podjęcie jak najbardziej słusznej decyzji o przedłużenie terminu wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Małopolski, co w znaczny sposób przyczyni się do dalszego procesu systematycznej wymiany źródeł ciepła, gdyż ta uchwała, tak szybko wprowadzona również spowodowała, że nie wszyscy mieszkańcy byli wstanie sprostać w tak krótkim czasie wymianie źródeł ciepła. W tej sprawie zwróciliśmy się do Pana Marszałka, do Kancelarii Premiera RP wspólnie z samorządami, Starostą Tarnowskim, Burmistrzem Ryglic oraz Panią Poseł Anną Pieczarką po Kongresie Kominiarzy, który odbył się w Ryglicach w miesiącu maju.

Jako Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy deklaruję pełną współpracę przy wypracowaniu zmian uchwał, ustaw czy rozporządzeń, aby w jak najlepszy sposób służyły mieszkańcom, a ze swojej strony deklaruję pełną współpracę z samorządowcami, sołtysami, mieszkańcami, aby zadbać o bezpieczeństwo poprzez przeglądy i czyszczenie kominów oraz wentylacji. Przyjęte stanowisko na Kongresie Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Ryglicach chciałem Państwu przedstawić, aby można było przyjąć wspólne stanowisko, które będzie w znaczący sposób umocowane, co spowoduje podjęcie działań przez polski rząd w tym zakresie.

Jak mawiał Winston Churchill  „Nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował”

Dziękuję.”

Piotr Kłodowski Wiceprezes Zarządu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zajął głos ws. zmian do Uchwały „Antysmogowej” na terenie Małopolski poruszając tematy:

 1. Różnica Uchwały „Antysmogowej” na Śląsku Górnym i okres przejściowy względem urządzeń ogrzewczych.
 2. Problem braku edukacji jakości palenia w piecach, kominkach i kotłach C.O.
 3. Luki w gospodarce leśnej względem zasobów drewna kanałowego.
 4. Ochrona środowiska przez właściwą gospodarkę paliwami, drewnem kawałkowym, drewnopochodnymi, oraz utylizacja śmieci cywilizacyjnych względem uzyskania energii.
 5. Dwa rodzaje ogrzewania budynku gwarantem bezpieczeństwa ogrzewczego (przykład Austria).
 6. Konieczność uzależnienia Uchwały „Antysmogowej” wraz z równoczesnym wprowadzeniem „Wieloletniego programu zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski” w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ochrony powietrza, ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa naukowego.
 7. Rozwój gospodarczy przez zwiększenie dotacji dla firm średnich i mikro, które dają min. 70% PKB w Kraju w niektórych miejscowościach nawet 100% PKB, poprawiającej przyspieszenie gospodarcze.
 8. Źródło finansowania projektów.

 

Informację opracowała Ewa Trojanowska asystentka Wiesława Zabawy Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Źródło: facebook/Wiesław Zabawa

Autorka zdjęć: Klaudia Zwolenik

Inauguracja Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy rozpoczął III rok  Kampanię Społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”.

Konferencja Prasowa odbyła się  05.09.2022r. w Tarnowie w Hotelu Tarnovia.

Udział wzięli :

– Prezes MCK Wiesław Zabawa

– Wiceprezes MCK Mirosław Biedroń

– Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch

– Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn

– Państwowa Straż Pożarna mł.bryg. Marcin Opioła

– Polskie Forum Klimatyczne Krzysztof Woźniak

– Kominy Polskie Roman Nowak

– KIK Rzecznik Prasowy Mirosław Antos

– KMKWŚ Piotr Kłodowski

– OSKP Wojciech Perek

– Członkowie MCK.

 

Kampania Społeczna „Sadza płonie. Czad Zabija. Żyj!” jest kontynuacją kampanii społecznej czyszczone kominy to mniejszy smog oraz „Zaproś Kominiarza” prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy.

Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych zaczadzeniami i smogiem.

Patronat nad kampanią objęli :

– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

– Związek Rzemiosła Polskiego

– TVP3 Kraków

Partnerzy to :

– Krajowa Izba Kominiarzy

– Korporacja Mistrzów Kominiarskich Woj. Śląskiego

– Kominiarska Fundacja Ochrony Przeciwpożarowej

– Cech Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

– Polskie Forum Klimatyczne

– Stowarzyszenie Kominy Polskie

– Drewno Pozytywna Energia

– Świat Kominków

– Kominki.org

Opracowała Ewa Trojanowska

Źródło: facebook.com Wiesław Zabawa

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną  „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „

do pobrania pdf

do pobrania docx

Plakat promujący kampanię

do pobrania jpg

Media o Konferencji:

TVP 3 Kraków Kronika

RDN.pl  Kominy awaryjne i drewno jako główne źródło ciepła, czyli pomysły na kryzys energetyczny

TARNOWSKA.TV  Ruszyła kampania „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

ESKA.PL  Zanim zapalisz w starym piecu, SPRAWDŹ instalacje. Kominiarze w Tarnowie OSTRZEGAJĄ przed sezonem

PTR Polska Telewizja Regionalna  skrót 6’21”

PTR Polska Telewizja Regionalna całość 34’51”