Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Kominiarze w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

22 lutego 2022 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z przedstawicielami kominiarzy.

Jednym z powodów było podziękowanie Prezesowi Spółdzielni za wieloletnią współpracę, oraz wskazanie kierunku działania dla kominiarzy – analiza spalin.

Nasi koledzy z Orzesza podjęli temat, przetestowali sprzęt do wykonywania analizy, zdobyli uprawnienia i przetarli szlak dla braci kominiarskiej.

Przedstawiciele organizacji kominiarskich przekazali na ręce Prezesa okolicznościowe Dyplomy, oraz drobne upominki.

Prezes Jan Nowacki przechodzi na emeryturę, a działania Prezesa przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowników gazowych podgrzewaczy wody użytkowej.

Kominiarze obecni na spotkaniu reprezentowali: Spółka Mistrzów Kominiarskich Chmiel, Noras, Pisarek s.c. z Orzesza, Krajową Izbę Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Województwa Śląskiego, Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, wszyscy uczestnicy wyrazili chęć dalszej ścisłej współpracy.

 

Roman Adamus