Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Edukacja – zawód KOMINIARZ (713303)

Na  Platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki z materiałami edukacyjnymi  epodreczniki.pl umieszczonych zostało szereg materiałów poświęconych zawodowi KOMINIARZ.

Informacja zawodoznawcza dedykowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych, a także pracującej z uczniami kadry, która realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego (szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące). Informacja jest elementem zasobów multimedialnych wspierających proces doradztwa zawodowego.

Podstawowym materiałem jest e-podręcznik: Obudowa multimedialna doradztwa zawodowego –  Kominiarz (713303) PDF

W poradniku znajdują się między innymi ogólne informacje o systemie kształcenia w Polsce,  synteza zawodu – kominiarz, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. Informacje o  warunkach pracy, preferowanych w zawodzie predyspozycjach,  przeciwwskazaniach do rozpoczęcia pracy i kształcenia w zawodzie, plusy i minusy zawodu.  Publikacja liczy 36 stron.

Nowinką jest, że wśród imprez branżowych MEN docenił na pierwszym miejscu Ogólnopolskie Święto Krajowej Izby Kominiarzy.

Zamieszczone na Platformie filmy edukacyjne zostały nagrane z udziałem mistrzów kominiarskich Piotra Szacmajera – wiceprezesa oraz Piotra Bracha, członka Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Lublinie, pracowników  Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie.

Kominiarz VR  (wirtualna rzeczywistość)  LINK      

Kominiarz EW (edukacja wczesnoszkolna)  LINK

Kominiarz MD (dla młodzieży i dorosłych)  LINK  

Powyższe filmy, broszury i inne materiały quizy, puzzle, testy,  można wyszukać na  Platformie edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki  LINK