Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zmarł Dariusz Pilipiec

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 5 września 2022 roku zmarł

ś.p. Dariusz Pilipiec

lat 43

mistrz kominiarski,

długoletni Prezes Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Lublinie,

Założyciel i Prezes Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Lublinie

społecznik, wychowawca, przyjaciel

Człowiek niezwykle mądry, powszechnie lubiany i szanowany

Wyrazy serdecznego żalu i współczucia Rodzinie Zmarłego

składają

Kominiarze z Krajowej Izby Kominiarzy

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 09 września 2022r. o godz. 12.00 na cmentarzu na Majdanku w Lublinie.

Szkolenie pt. Katastrofy budowlane

W dniach 1 i 2 czerwca 2022 roku  w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyły się  dwa spotkania szkoleniowe z tematyki katastrof budowlanych przeznaczone dla przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z całego kraju.

Na zaproszenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pani Doroty Cabańskiej  prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski przedstawił prezentację i omówił nieprawidłowości wady oraz zagrożenia związane z budową i eksploatacją przewodów kominowych.

Ważnym aspektem jest wskazanie na fakt, iż przyczyną wadliwego działania przewodów kominowych są:

–  wady projektowe

– nieprawidłowości związane z wykonaniem oraz bardzo istotne

– eksploatacja przewodów kominowych.

Prezes Ziombski podkreślił, iż mistrz kominiarski w swojej pracy opiera się zarówno na wymaganiach zawartych w ustawie Prawo Budowlane i przywołanych tam rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz jeśli chodzi o kwestie eksploatacyjne, na wymagania zawartych w rozporządzeniu w sprawie wymagań do budynków mieszkalnych.

Przytoczył również wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej, wymaganiach sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przywołanych w wyżej wymienionych aktach prawnych, polskich normach.

Korzystając z przygotowanej wcześniej przez Mirosława Antosa prezentacji dotyczącej zagrożeń związanych z eksploatacją przewodów kominowych podkreślił ryzyko zatrucia tlenkiem węgla oraz zagrzybienia/zawilgocenia mieszkań.

W dalszej części prezentacji, której autorem jest Sebastian Ziombski przedstawił kilkadziesiąt przykładów wad kominowych wraz z podstawami normowymi lub wynikającymi z rozporządzenia.

Podczas wielu rozmów kuluarowych z Inspektorami Nadzoru Marcin Ziombski oraz towarzyszący Mirosław Antos – rzecznik KIK oraz Sebastian Ziombski – prezes Oddziału łódzko-mazowieckiego, poruszali tematy i odpowiadali na pytania dotyczące współpracy na linii: mistrz kominiarski-nadzór budowlany.

Sebastian Ziombski

Ilu nas jest? – TVP 3 Bydgoszcz

O swojej pracy i pasji kominiarskiej opowiada mistrz kominiarski Tomasz Opłat. Jeden z Polaków, których obejmie rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Link do programu

Źródło: TVP 3 Bydgoszcz

Źródło: screen TVP 3 Bydgoszcz
Źródło: screen TVP 3 Bydgoszcz