Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Jak ekologicznie palić w kominku?

Kampania DREWNO POZYTYWNA ENERGIA ma na celu promocję wizerunku drewna jako odnawialnego źródła energii. Upowszechnia prawdziwe informacje oraz fakty na temat ekologicznego spalania biomasy drzewnej, by przyczyniać się do redukcji smogu w naszym kraju mając na uwadze także politykę klimatyczną UE.

Serdecznie zachęcamy do edukacji w zakresie ekologicznego korzystania z drewna w Waszych domach. Tą drogą idzie już większość obywateli europejskich państw. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę  https://ogrzewamydrewnem.wordpress.com/

oraz profil https://www.facebook.com/drewnopozytywnaenergia

Na pytanie jak ekologicznie palić w kominku odpowiada film tutaj

Kominiarz chroni przed zaczadzeniem, pożarem sadzy i zanieczyszczeniem powietrza, dlatego

Zaproś kominiarza!

Nowy numer „Świat Kominków” 4/21

Prezentujemy najnowsze wydanie magazynu Świat Kominków nr 4/2021/22.
W magazynie jak zawsze kominkowe pomysły i inspiracje oraz ciekawe porady.
 
W tym numerze szczególnie polecamy artykuły:
– Jak zaaranżować narożny kominek?
– Ponadczasowe klasyki
– Modne spieki czy tradycyjny kamień?
– Kominkowa wolność biokominki i kominki elektryczne

– Ciepło kaflowego pieca
– Fakty i mity o paleniu drewnem i kominkach
– Kocioł na drewno czy na pellet? 


Poznaj też nominowanych do nagrody Płomień Roku 2022 za osiągnięcia i produkty z roku 2021. 

Szczególnej uwadze polecamy materiał Wizjoner ognia Dominique Imbert (1940-2021)


Przeglądaj wygodnie najnowszy numer w Internecie: „Świat Kominków” 4/21

Zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy wraz z Prezesami Oddziałów

W dniu 15.12.2021r. w Skierniewicach odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy wraz z Prezesami Oddziałów, członkami Komisji Rewizyjnej oraz Radcami Izby.

Wśród licznych tematów zaplanowanych na zebranie omówione zostały zagadnienia związane z działalnością Krajowej Izby Kominiarzy między innymi :

 Poruszone zostały sprawy członkowskie :

Na zebraniu omówione zostały efekty i koszty kampanii społecznej ZAPROŚ KOMINIARZA prowadzonej w mediach społecznościowych. Na chwilę obecną kampania trafiła do 756 450 osób.

Prezes Jarosław Sawicki wręczył Marcinowi Ziombskiemu pamiątkową  statuetkę jubileuszu 70-lecia Spółdzielni Kominiarzy w Olsztynie.

Włodzimierz Morawski wręczył zebranym oryginalne kalendarze firmy UNIWERSAL, które każdego roku zachwycają.

Zebranie zakończono po czterech godzinach obradowania, kolejny termin spotkania ustalono na kwiecień 2022 roku.

Edyta Adrian-Mika

Foto: Piotr Pacyna

Kominiarz chroni przed zaczadzeniem, pożarem sadzy i zanieczyszczeniem powietrza, dlatego

Zaproś kominiarza!

Kampania ZAPROŚ KOMINIARZA

Kampania “ZAPROŚ KOMINIARZA” nabiera tempa. Trafiła już do 354 456 osób i liczba ta stale rośnie.

www.ZaprośKominiarza.pl

Pamiętaj!

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest właściciel/zarządca nieruchomości.

www.ZaprośKominiarza.pl

TAK dla odnawialnej biomasy!

Krajowa Izba Kominiarzy popiera korzystanie z biomasy drzewnej.

Biomasa jest Odnawialnym Źródłem Energii o najkrótszym śladzie węglowym.

Ma zastosowanie jako opał dla kominków i pieców na drewno kawałkowe, brykiet drzewny i pellet spełniających wymogi niskoemisyjności określone przez UE w tzw. Ekoprojekcie.

Więcej informacji o biomasie jako Odnawialnym Źródle Energii można uzyskać oraz poparcia udzielić na stronie:

www.TAKdlaBIOMASY.pl

  

Bądź gotowy do zimy!

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, Zakład Kominiarski w Gdyni, oraz jego Kierownika Mistrza Kominiarskiego Daniela Pieścikowskiego odwiedziła telewizja regionalna TVP 3 Gdańsk. O zbliżającym się sezonie grzewczym porozmawiali pod parasolem przywołany, oraz pani redaktor Urszula Matysiak.

Materiał Dzień dobry tu Gdańsk od 56 minuty materiału video tutaj 

 

IV Konferencja kominiarska RYBNIK 2021″ Kominiarz a nowoczesne metody ogrzewania i zmiany organizacyjno-prawne”

W dniach 13-15 października, wzorem lat poprzednich, Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zorganizowała IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej. W tym roku wydarzenie to odbyło sie pod nazwą „Kominiarz a nowoczesne metody ogrzewania i zmiany organizacyjno – prawne”.

Konferencja pod patronatem honorowym pani Minister Doroty Cabańskiej, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podczas bardzo napiętego harmonogramu, prezentacje swoich produktów dokonały takie firmy jak Eco Pal z szerokim asortymentem ekologicznych paliw, Rodtech i nowoczesne technologie czyszczenia przewodów kominowych jako narzędzia walki ze smogiem.

Bardzo ciekawe prezentacje z zakresu kominiarstwa przedstawili kol. Tomasz Szołdrowski – kontrola szczelności przewodów kominowych, o wadach i zaletach pelletu opowiedział kol. Damian Cupiał, zasady wykonywania analizy spalin, na przykładzie wykonywanych kontroli omówił kol. Wojciech Noras.

Podstawy prawne i ewentualne konsekwencje stosowania przewodów spalinowych z PCV przedstawił kol. Roman Ochociński, zaś o problematyce i wymaganiach prawnych w stosunku do użytkowania butli gazowych zreferowali kol. Tadeusz Kominek i Piotr Kłodowski.

Możliwości działania, wraz z prezentacją testu 4 Pa, przedstawiła firma Pascal, a pan Mariusz Sumara zaprezentował możliwości i perspektywy działania bezzałogowych statków powietrznych, w walce ze smogiem.

Konferencję wsparli także przedstawiciele śląskich samorządów. O stanie powietrza w Rybniku opowiedział Wiceprezydent pan Piotr Masłowski, a z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, między innymi, głos zabrał pan Mariusz Świąder.

Bardzo ciekawą prezentację na temat biomasy jako zamkniętego obiegu gospodarki naturalnej przedstawił pan Krzysztof Woźniak, reprezentujący Forum Klimatyczne.

Centralnym punktem dnia pierwszego było spotkanie z przedstawicielem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, panem Wiktorem Grudniem, który pod nieobecność pani Minister Doroty Cabańskiej przedstawił stopień zaangażowania, celów tworzenia oraz terminów wdrożenia systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Wskazał także na rolę i czynności Kominiarzy w jego tworzeniu i funkcjonowaniu. Pan Wiktor Grudzień poinformował, iż w ramach wspomnianego programu, planowane jest utworzenie ewidencji Mistrzów i Czeladników Kominiarskich, oraz wprowadzenie wyłącznie cyfrowych protokołów z okresowych kontroli przewodów kominowych. Prezentacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a w konsekwencji sporą ilością pytań i wątpliwości w tym zakresie.

Wśród zabierających głos w imieniu wiodących organizacji kominiarskich, znalazł się także prezes Krajowej Izby Kominiarzy kol. Marcin Ziombski, który przedstawił zakres działania oraz nowości w organizowanej od lat akcji „Zaproś kominiarza”.

Konferencja zakończyła się bardzo merytoryczną dyskusją na temat przyszłości i kierunków rozwoju środowiska Kominiarzy, ich roli w walce o czyste powietrze i zagrożeniami z tytułu występowania smogu.        

Ostatniego dnia sformułowano postulat w imieniu kominiarzy uczestniczących w konferencji, do decydentów wiodących organizacji kominiarskich, celem podjęcia wspólnych działań mających na celu zwiększenie aktywności przedstawicieli kominiarzy w sferach rządowych. Szczegółowy zapis w najbliższym czasie zostanie przesłany do stosownych stowarzyszeń.

W imieniu Krajowej Izby Kominiarzy dziękuję Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego za trud włożony w zrealizowanie konferencji.

Dzięki świetnej organizacji, uczestnicy mogli pozyskać wiele cennej wiedzy, wymienić poglądy i doświadczenia oraz uczestniczyć w wielu interesujących prezentacjach. Do zobaczenia w przyszłym roku.   

Daniel Piescikowski

wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy

Foto: Agata Widera KMKWŚ

Kampania ZAPROŚ KOMINIARZA

Kampania “ZAPROŚ KOMINIARZA” nabiera tempa. Trafiła już do 213 825 osób i liczba ta stale rośnie.

www.ZaprośKominiarza.pl

Pamiętaj!

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest właściciel/zarządca nieruchomości.

www.ZaprośKominiarza.pl

Stanowisko KIK w sprawie Programu ochrony środowiska dla Warszawy

Krajowa Izba Kominiarzy zajęła stanowisko dotyczące postanowień uchwały nr XLVII/1470/2021 z 15.04.2021 r. Rady m.st. Warszawy „Program ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2021-2024”.

Krajowa Izba Kominiarzy opowiada się w nim za czystymi technologiami uzyskiwania energii z paliw stałych w szczególności takich jak drewno i biomasa (OZE), niebieski węgiel (blue coal) oraz czystym spalaniem węgla w technologii „od góry”, które zapewnia efektywne dopalanie części lotnych paliwa.

Sprzeciwia się postanowieniom Programu w części, w której traktuje on jednakowo węgiel będący paliwem kopalnym i drewno, które jest odnawialnym źródłem energii (OZE).

Stanowisko Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 28.04.2021 dotyczące postanowień uchwały nr XLVII/1470/2021 z 15.04.2021 r. Rady m.st. Warszawy „Program ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na lata 2021-2024” PDF

Działaj z imPETem!

Po raz kolejny Krajowa Izba Kominiarzy włączyła się do projektu „Działaj z imPETem!”.

Ma on na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu. Przeciwdziała zjawisku spalania tworzyw w paleniskach domowych i zanieczyszczaniu powietrza.  

Więcej na www.działajzimPETem.pl

Palenie „od góry” film instruktażowy

Otwock Miasto z dobrym klimatem

Miasto Otwock we współpracy z mistrzami kominiarskimi z Krajowej Izby Kominiarzy przygotowało film instruktażowy zawierający pokaz „palenia od góry”. Film został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy na płytach DVD, które można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Miasta. Ponadto w ramach projektu EKOPATROL  OTWOCKI będzie kierowany bezpośrednio do właścicieli gospodarstw domowych, w regionach w których jest najwięcej zgłoszeń.

Film jest też dostępny na FB tutaj

Zakończył się okres konsultacji społecznych dla projektu uchwały antysmogowej dla Województwa Pomorskiego

Gdański Oddział Krajowej Izby Kominiarzy, którego przedstawicie uczestniczyli aktywnie w spotkaniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, sformułował i wystosował swoje uwagi oraz wnioski wraz z ich uzasadnieniem, kierując je do autorów projektu.

Oto treść korespondencji o której mowa powyżej:

Krajowa Izba Kominiarzy – Stowarzyszenie Zawodowe, działając zgodnie z komunikatem Zarządu Województwa Pomorskiego o konsultacjach w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Tzw. „Uchwały Antysmogowej Dla Województwa Pomorskiego”), przedstawia swoje stanowisko co do przywołanego projektu:

Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy wyraża zdziwienie co do restrykcyjnych postanowień projektu uchwały antysmogowej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż założenia projektu pozostają znacznie bardziej rygorystyczne niż te zawarte w uchwale antysmogowej dla woj. Śląskiego, gdzie stopień zanieczyszczenia powietrza i szkodliwość niskiej emisji oraz obecność smogu, znacząco przewyższa sytuację w woj. Pomorskim. Jako grupa zawodowa, dla której obok bezpieczeństwa użytkowników systemów grzewczo-kominowych, ochrona środowiska jest priorytetem, wyrażamy zadowolenie z podjęcia prac nad uchwałą mającą na celu ochronę jakości powietrza w regionie, jednak uważamy, iż konieczne jest wprowadzanie zmian, zgodnie z poniższymi uwagami: 


1. Niespójność założeń zawartych w projekcie uchwały z postanowieniami Stanowiska nr 1 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających ogólnopolską bazę danych, w której będą gromadzone informacje o źródłach spalania paliw o mocy cieplnej do 1 MW.

Uzasadnienie: Zgodnie z poparciem Konwentu Marszałków Województw RP, w pierwszej kolejności należałoby oczekiwać wdrożenia systemu centralnej inwentaryzacji źródeł ciepła, stworzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – projekt ZONE, aby na podstawie zebranych informacji umożliwić monitorowanie wdrażania Programów Ochrony Powietrza, a także w sposób racjonalny określić wymagania dotyczące ograniczenia stosowania źródeł ciepła niespełniających kryteriów emisyjności. 

Wniosek: Konieczne wdrożenie projektu ZONE.  

2. Brak wykorzystania zasobów ludzkich i potencjału służb kominiarskich jako czynnika wpływającego bezpośrednio na redukcję niskiej emisji oraz powstawania smogu.

Uzasadnienie: Wprowadzenie obowiązkowych czyszczeń przewodów kominowych przez wykwalifikowane służby kominiarskie w budynkach jednorodzinnych jest najprostszym i najszybszym sposobem obniżenia niskiej emisji. Cykliczna konserwacja przewodów kominowych powoduje usuwanie sadzy bezpośrednio z przewodów kominowych, nie dopuszczając tym samym ich emisji do atmosfery. Uczestnictwo służb kominiarskich w procesie walki ze smogiem winno stać się fundamentalnym założeniem w projekcie rzeczonej uchwały. Wizyty kominiarskie pozwolą także na bezpośredni dozór fachowców nad stanem technicznym układów grzewczo-kominowych, a także zapewnią przekaz wiedzy i uwag dotyczących stosowanego opału.

Obowiązek kontroli kominiarskiej może także dostarczyć wiedzę na temat wypełniania zapisów i realizacji założeń dla beneficjentów programów dofinansowujących modernizacje źródeł ciepła z funduszy samorządowych, rządowych oraz unijnych.

Wniosek: Uwzględnić gotowość do współpracy środowiska pomorskich kominiarzy poprzez wprowadzenie obowiązku okresowych czyszczeń przewodów kominowych w budynkach jednorodzinnych, wzorem obowiązku dla budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej i pozostałych obiektów budowlanych.

3. Nieprzystosowanie budynków wielorodzinnych do zmiany sposobu ogrzewania poprzez modernizację źródeł ciepła.

Uzasadnienie: Wymuszenie zmiany sposobu ogrzewania na zasilanie gazem ziemnym w budynkach, gdzie dotychczas stosuje się ogrzewanie na opał stały, może okazać się niemożliwe do zrealizowania z uwagi na możliwości techniczne budynków pod względem ilości przewodów kominowych. Znaczna część budynków, z uwagi na założenia projektowe nie posiada odpowiedniej ilości kanałów kominowych, w pomieszczeniach gdzie przewiduje się możliwość montażu gazowych urządzeń grzewczych. Taka sytuacja znacznie skomplikuje szanse zapewnienia ogrzewania w obiekcie, zgodnie z założeniami projektu uchwały.

Wniosek: Uwzględnić możliwość stosowania źródeł ciepła zasilanych biomasą. Prawidłowo wykonana modernizacja, właściwa eksploatacja oraz fachowy dozór techniczny zapewni wymogi zapisów Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. (Zwane w dalszej części Ekoprojektem).

4.  Zbyt radykalny zapis o likwidacji kominków oraz pieców kaflowych.

Uzasadnienie: Brak jednoznacznych regulacji prawnych zarówno utworzonych w Polsce oraz Unii Europejskiej, w tym także Ekoprojektu dotyczących ograniczeń  emisji spalin.
W połączeniu z doświadczeniem środowiska kominiarskiego i zdunów, pozwala założyć, iż z uwagi na sposób użytkowania, proces spalania i budowę wspomnianych urządzeń grzewczych, nie stanowią one problemu dotyczącego zjawiska smogu. Sporą zaletą pieców i kominków jest dywersyfikacja źródeł ciepła i alternatywne zapewnienie odpowiedniej temperatury w okresach przejściowych lub awarii podstawowych źródeł ciepła. Warto więc czerpać z dobrych wzorców, jakie ustalają kraje Europy zachodniej, dla których czyste powietrze stanowi priorytet. 

Wniosek: Nie obejmować zakazem wyłączenia z użytkowania pieców kaflowych oraz kominków zasilanych biomasą, niebędących podstawowym źródłem ogrzewania mieszkania lub budynku.

5. Nieracjonalne i nieekonomiczne wymuszenie wyłączenia z użytkowania źródeł ciepła 5 klasy oraz Ecodesign.

Uzasadnienie: Wymóg likwidacji urządzeń 5 klasy oraz Ecodesing, czyli urządzeń grzewczych zaprojektowanych i wyprodukowanych jako odpowiedź do walki z niską emisją oraz smogiem wydaje się posunięciem zbyt radykalnym. Stoi on w sprzeczności w odniesieniu do Ekoprojektu. Założenia przywołanego rozporządzenia, uwzględniają tego typu urządzenia grzewcze jako spełniające kryteria emisji spalin i przyjazne dla środowiska. Wymóg ich likwidacji poddaje także pod wątpliwość sens programów dofinansowujących tego typu urządzenia grzewcze.

Wniosek: Wyłączyć z obowiązku likwidacji urządzenia grzewcze 5 klasy i Ecodesign.

6.  Zwiększenie ubóstwa energetycznego po wprowadzeniu projektu uchwały.

Uzasadnienie: Wiele programów dofinansowujących modernizację źródeł ciepła jest odpowiedzią jedynie na przestrzeń inwestycyjną i modernizacyjną źródeł ciepła, nie uwzględnia jednak pomocy w sferze eksploatacyjnej. Wymiana źródeł ciepła zgodnie z założeniami projektu narzuci na użytkowników wyższe koszty utrzymania i użytkowania ogrzewania, co spowoduje niekontrolowane i bezprawne stosowanie urządzeń zastępczych. Taka sytuacja może spowodować powstanie szarej strefy handlu niebezpiecznymi urządzeniami grzewczymi oraz stosowanie wątpliwych paliw.

Wniosek: Uwzględnić w projekcie uchwały także mniej radykalne środki walki ze smogiem jak na przykład kampanie uświadamiające dotyczące sposobów użytkowania urządzeń grzewczych, propagowanie współprądowego sposobu palenia – tzw. palenie od góry, włączenie do programów walki ze smogiem służb kominiarskich.

7. Wymuszanie likwidacji sprawnych i prawidłowo użytkowanych urządzeń grzewczych jako ograniczanie sposobów i źródeł ogrzewania.

Uzasadnienie: Eliminacja źródeł ciepła zasilanych biomasą w obliczu zmniejszenia konkurencyjności na rynku opału, stanowi zagrożenie wzrostu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego. Stanowi także nieuzasadnione  działania w obliczu strategii Unii Europejskiej o wyłączeniu do 2050 roku paliw kopalnych jako opału stosowanego w ogrzewnictwie. Wymuszenie wycofania biomasy spowoduje zanikanie środowisk zawodowych związanych z tego typu ogrzewnictwem, narażając użytkowników na brak wykwalifikowanego wsparcia technicznego i doprowadzi do użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych stanowiących realne zagrożenia dla mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na dobre wzorce stosowane w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie użytkowanie ekologicznych urządzeń na opał stały jest przyjaznym dla środowiska oraz użytkowników sposobem alternatywnego źródła ciepła będącego jednocześnie sposobem dywersyfikacji w sferze bezpieczeństwa energetycznego.

Wniosek: uwzględnić jak powyżej.  

Z wyrazami szacunku,

Prezes Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Kominiarzy

Daniel Pieścikowski

W tym miejscu Zarząd Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa podziękowanie przyjacielowi czystego oddychania, koledze Krzysztofowi Woźniakowi za wsparcie merytoryczne w trakcie trwania konsultacji, Prezesowi Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy kol. Marcinowi Ziombskiemu za aktywny udział w trakcie trwania konsultacji a także pomoc w sformułowaniu pisma, Wiceprezesowi kol. Piotrowi Pacynie za wsparcie przy formułowaniu korespondencji, Prezesowi Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego kol. Rafałowi Dydakowi za przekazane doświadczenie i cenne informacje mające wydatny wpływ na formę sformułowanych uwag i wniosków, Prezesowi Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy kol. Wiesławowi Zabawie za udostępnione materiały promocyjne, kolegom Janowi Frącowi, oraz Januszowi Cupiał z Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich za udział w zebraniach i wspólne ustalenie strategii działania oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych.

Szczególne podziękowania dla kol. Damiana Cupiała za ogromne zaangażowanie w sferze merytorycznej oraz dyspozycyjność podczas spotkań, a także istotny wkład w analizę założeń projektu uchwały i aktywny udział w formułowaniu uwag i wniosków.

Daniel Pieścikowski.     

Otwock – porozumienie dla czystego powietrza

W dniu 15 listopada 2019 r. został podpisany list intencyjny na rzecz ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka. Dokument podpisali Jarosław Margielski – Prezydent Otwocka i mistrz kominiarski Mirosław Antos reprezentujący Krajową Izbę Kominiarzy.

Sygnatariusze zobowiązali się do rozwijania partnerstwa poprzez propagowanie czystych technik spalania oraz wspierania merytorycznego programów w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

Foto: Urząd Miasta Otwocka

Kominiarze uczestniczą w konsultacjach uchwały antysmogowej dla Pomorza

W dniach 12.11.2019 oraz 14.11.2019, kolejno w Gdańsku oraz Słupsku odbyły się konsultacje społeczne dla projektu Uchwały Antysmogowej dla woj. Pomorskiego oraz Miasta Sopot.
Wśród licznie przybyłych na spotkania znalazła się reprezentacja środowiska pomorskich kominiarzy. Na spotkaniu w Gdańsku obecni byli Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski oraz Wiceprezes Damian Cupiał a także Sekretarz Zarządu Oddziału Kaszubsko – Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich Janusz Cupiał. W Słupskim spotkaniu uczestniczyli dwaj ostatni oraz Członek Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Dawid Schmidtke, oraz miejscowy kominiarz niezrzeszony kol. Eugeniusz Luhm.
Oba dotychczasowe spotkania miały podobny przebieg. W pierwszej kolejności zostały przedstawione założenia projektu uchwały, które przedstawiła Anna Skwarska – Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej  Departamentu Środowiska i Rolnictwa. O działającej już Uchwale Antysmogowej województwa Małopolskiego opowiedział Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Tomasz Pietrusiak. Możliwości uzyskania dofinansowań oraz kredytów z dedykowanych funduszy zaprezentował Piotr Kumpiecki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Najdłuższą częścią, wbrew założeniom organizatorów, była dyskusja, która bardzo merytorycznie przedstawiła  ocenę projektu przez zainteresowane środowiska, generując dużą ilość wątpliwości i uwag dotyczących przedmiotu dyskusji.

Wśród wypowiadających się mieszkańców, przedstawicieli producentów kotłów, opału oraz wielu środowisk i organizacji społecznych głos zabrał także Prezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski.
Reprezentując środowisko kominiarzy rozpoczął on od wyrażenia ubolewania, iż tak mało w kontekście walki o czyste powietrze mówi się o kominiarzach. Uzasadniając swoją wypowiedź faktem, że to praca kominiarzy jest najprostszym i najtańszym sposobem walki ze smogiem, bowiem usuwanie sadzy z kominów pozwala na mniejszą ich emisję do atmosfery. Pod wątpliwość poddał możliwości techniczne budynków, które w przypadku wejścia uchwały w życie na proponowanych zasadach powinny umożliwić przeniesienie urządzeń grzewczych z pokoi do kuchni czy łazienek. Czerpiąc z wiedzy w odniesieniu do budynków miało to być bardzo problematyczne. Prezes Pieścikowski podjął także problematykę ubóstwa energetycznego, któremu w przestrzeni inwestycyjno – modernizacyjnej zaradzić mają fundusze celowe, jednak bez odpowiedzi pozostaje problem sfery eksploatacyjnej, narażając tym samym użytkowników na wyższe koszty ogrzewania. Kolejnym problemem z punktu widzenia kominiarzy jest merytoryczny błąd w odniesieniu do kryteriów Ekoprojektu, który to wyraźnie odnosi się do kotłów nie zaś jak przewiduje projekt Uchwały dla pieców i kominków. Zwrócono także uwagę iż ta nieścisłość zapewne wynika z faktu iż emisja spalin dla pieców jest znacznie korzystniejsza choćby z powodu odmiennej budowy i przebiegu procesu spalania a także odprowadzania spalin poprzez kanały cyrkulacyjne. Ostatnią kwestią poddaną pod wątpliwość pozostawała sprawa tworzenia dokumentacji dla oceny emisji spalin z istniejących pieców. Ze stanowiska kominiarzy wynika, iż projekt uchwały nie precyzuje kto i w jaki sposób miałby tworzyć ową dokumentację, co znacznie skomplikuje dopuszczenie do użytkowania tychże urządzeń grzewczych.

Podczas zebrania w Słupsku utrzymane zostały uwagi z poprzedniego spotkania, zaś stanowisko autorów projektu uchwały znacząco zostało zmodyfikowane, co pozwala mieć nadzieję na bardziej innowacyjne zapisy tejże uchwały.
Przed nami kolejne spotkanie w Kościerzynie, na którym obecność zapowiedzieli Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Mateusz Grzenkowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich w Gdańsku Antoni Goyka oraz Wiceprezes Kaszubsko – Pomorskiego Oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Frąc.
Daniel Pieścikowski

Szersza informacja na oficjalnym portalu miasta Gdańska tutaj


Walczymy ze smogiem

Spotkania w sołectwach projekt „Walczymy ze smogiem” realizowany w Gminie Konstancin Jeziorna