Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

VII Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału w Olsztynie

W dniu 10 marca 2023 roku w Pensjonacie „Warmiński Zakątek” w miejscowości Klewki koło Olsztyna odbyło się VII Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

W jego trakcie uchwałami przyjęto przedstawione przez Prezesa Oddziału Leszka Kińskiego sprawozdanie z działalności Zarządu,  Sprawozdanie finansowe przedstawione przez Wiceprezesa Jarosława Sawickiego oraz zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za 2022 rok.

Miłym akcentem naszego zebrania było wręczenie nowym członkom Oddziału znaczków, emblematów oraz certyfikatów KIK potwierdzających przynależność do Stowarzyszenia.

Szczególne gratulacje otrzymała Pani Katarzyna Parzych z Ełku będąca pierwszym mistrzem kominiarskim w naszym Oddziale. Ponadto wszyscy obecni otrzymali aktualne legitymacje członkowskie na lata 2023-2024.

Po zakończeniu wszystkich statutowych procedur miała miejsce interesująca dyskusja dotycząca aktualnych spraw i problemów, z którymi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Omawialiśmy m.in. zbliżające się Ogólnopolskie Święto Kominiarzy, które w dniach 10-12 maja 2023 roku odbędzie się w Bydgoszczy, poprzedzone Zjazdem Krajowym Delegatów KIK.

Najważniejszym jednak tematem był zbliżający się termin wprowadzenia w systemie ZONE aplikacji e-usługi i e-protokołu. Wiceprezes Jarosław Sawicki bardzo szeroko omówił zasady i poszczególne etapy ich wdrażania. Szczególnie dużo kontrowersji wśród członków naszego Oddziału, wzbudził szereg zagadnień zawartych w protokole, które w dużym zakresie nie dotyczą naszych prac standardowo wykonywanych w trakcie kontroli stanu technicznego przewodów.

Na zakończenie wspólnie ustaliliśmy, iż w maju na Święto Kominiarzy wybierzemy się  w grupie kilkunastu członków razem z naszym sztandarem.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!!!

Jarosław Sawicki -Wiceprezes KIK

Foto: KIK Olsztyn

Aby było ciepło i bezpiecznie

Jak ustrzec się dramatu?

Co zarobić aby w zimowe dni i wieczory było ciepło i bezpiecznie?

Na pytania redaktor Marty Gołąb-Kocięckiej w programie Opinie w TVP3 Olsztyn odpowiadali:

Jarosław Sawicki – prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy oraz

st. kpt Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Link do programu https://olsztyn.tvp.pl/65201100/221222

Źródło: TVP3 Olsztyn

Uroczyste spotkania opłatkowe w Olsztynie

W dniu 20 grudnia 2022 roku przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy Oddziału w Olsztynie, Mistrzowie kominiarscy Jarosław Sawicki i Andrzej Wilczek, uczestniczyli w dwóch okolicznościowych spotkaniach wigilijnych.

Pierwsze z nich odbyło się w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. Uczestnikami opłatkowego spotkania byli m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski Józef Górzyński, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Wicewojewoda Piotr Opaczewski, Starosta Andrzej Abako, jak również blisko 80 warmińsko – mazurskich rzemieślników wszystkich profesji. Gospodarzem spotkania był Prezes IRiP w Olsztynie Pan Adam Przybysz. Przed rozpoczęciem wigilii miało miejsce bardzo ważne i wyjątkowe wydarzenie. Mianowicie nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie Sali Pamięci Izby Rzemiosła.

Kolejne spotkanie wigilijne odbyło się w Hotelu „Przystań” w Olsztynie, a jego organizatorem był  Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Uczestniczyło w nim wielu dostojnych gości, m.in. Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski, posłowie i senatorowie reprezentujący nasze województwo, Wojewoda, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, jak również blisko 250 samorządowców z całego województwa. Było to pierwsze spotkanie opłatkowe po dwuletniej przerwie spowodowanej Covidem.

Udział przedstawicieli Krajowej Izby Kominiarzy w powyższych uroczystościach dowodzi dużej akceptacji kominiarzy i docenienie naszej roli w dbałości o bezpieczeństwo społeczeństwa, przez najważniejsze osobistości województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Jarosław Sawicki
Wiceprezes Zarządu Głównego KIK

 

Otwarcie „Pożarniczej ścieżki edukacyjnej” w PSP w Szczytnie

W dniu 24 czerwca 2021 roku Wice Prezes KIK Jarosław Sawicki oraz Andrzej Wilczek uczestniczyli w uroczystości otwarcia „Pożarniczej ścieżki edukacyjnej” w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie kierowanej przez st. bryg. Grzegorza Rybaczyka. Pomysł na ten projekt powstał przed dwoma laty lecz ze względu na pandemię, zakończenie jego realizacji doczekało się w tym roku.

Pożarnicza Ścieżka Edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. Składa się m.in. z edukacyjnej sali multimedialnej, leśnej, miejscowych zagrożeń, pokazowej, ćwiczebnej oraz stanowiska pożarów sadzy. Na tym stanowisku znajduje się postać kominiarza w pełnym ekwipunku. Dzięki specjalnie wykonanej makiecie, uczestnicy prelekcji będą mogli naocznie zrozumieć to zagrożenie i wiedzieć jak jemu zapobiegać.  

W kosztach związanych z wyposażeniem tego stanowiska uczestniczyła Spółdzielnia „KOMINIARZ” w Olsztynie.  

Uczestnikami uroczystości byli Warmińsko – Mazurski Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Krzysztof Mierzejewski, Powiatowy Kapela Strażaków Ks. Prałat Józef Midura, burmistrz Szczytna, Starosta szczycieński, przedstawiciele Nadleśnictw. Kapelan Powiatowy strażaków Ks. prałat Józef Midura, współwykonawcy ścieżki Jan Napiórkowski oraz Sławomir Słoka oraz dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Szczytno.

Jarosław Sawicki

Więcej na stronie KP PSP w Szczytnie link

Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Sali Narad Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawcze Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

Było to pierwsze spotkanie członków oddziału  po ponad rocznej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19,  spotkanie członków oddziału. W jego trakcie uchwałami przyjęto przedstawione przez Prezesa Oddziału Leszka Kińskiego sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe przedstawione przez Wice Prezesa Jarosława Sawickiego oraz udzielono absolutorium Zarządowi.

Po zakończeniu wszystkich statutowych procedur doszło do bardzo interesującej dyskusji dotyczącej m.in. naszej pracy w tak trudnym dla nas okresie. Wiodącym tematem było Prawo Budowlane, ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawowe pojęcia, a mianowicie nieodpowiedni stan techniczny budynku oraz przewody kominowe w częściach wspólnych budynków. Zagadnienia te omówiono szeroko w odniesieniu do wykonywanych rocznych kontroli okresowych.

Ponadto Prezes Oddziału, na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie pełnienia roli biegłego z zakresu kominiarstwa, omówił kwestie interpretacji przepisów, zarówno przez Nadzór Budowlany, Prokuraturę, jak i Sądy.

Na zakończenie wstępnie ustaliliśmy, iż w miesiącu wrześniu b.r. zorganizujemy spotkanie integracyjne naszych członków.  

Jarosław Sawicki -Wice Prezes KIK

Foto: KIK Olsztyn

Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 13 marca 2020 roku w Olsztynie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie w Olsztynie.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, a Zarząd otrzymał absolutorium za pracę w 2020 roku.

Następnie przeprowadzono wybory Zarządu Oddziału KIK w Olsztynie, w wyniku których w skład Zarządu wybrano dotychczasowe osoby uzupełniając o jednego członka.

Skład Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIK w Olsztynie:

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału KIK w Olsztynie:

Ponadto obecni na zebraniu członkowie KIK w Olsztynie wybrali delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy, który planowany jest na 19 maja 2020 roku w Bydgoszczy, w osobach:

Na zakończenie zebrania, z inicjatywy Krzysztofa Kozłowskiego, przeprowadzona została zbiórka pieniędzy dla wymagającego całodobowej opieki 26-letniego Przemka, mieszkańca Olsztyna, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe oraz epilepsję lekooporną. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

    Z kominiarskim pozdrowieniem

Jarosław Sawicki