Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zebranie członków Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 28.03.2023r odbyło się sprawozdawcze zebranie członków Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz z prac Zarządu KIK O/Łódzko-Mazowiecki w roku poprzednim.

Po udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału oraz omówieniu bieżących spraw, głos zabrał Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski. Opowiedział o pracy nad systemem ZONE oraz Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (C-KOB).

Następnie Strażacy z OSP w Skierniewicach przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Kominiarze poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, a także mieli okazję przećwiczyć RKO na fantomach.

Sebastian Ziombski

Foto: KIK Skierniewice