Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Komin bezpieczeństwa to bezpieczeństwo energetyczne

Warszawa 15 marca 2023 r.

Szanowny Pan Roman Nowak

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

 

Szanowny Pan Wiesław Zabawa

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

 

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za nominację do nagrody Płomień Roku 2023 za akcję „Komin bezpieczeństwa” i „Komin awaryjny” w kategorii WYDARZENIE w konkursie organizowanym po raz osiemnasty przez  Zespół magazynu Świat Kominków.

Komin bezpieczeństwa to bezpieczeństwo energetyczne.

W naszej szerokości geograficznej w miesiącach zimowych przeżycie jest możliwe jedynie przy odpowiedniej temperaturze pomieszczeń.  Dlatego ważne jest, by na wypadek awarii sieci energetycznych (elektryczna, gazowa, ciepłownicza) zapewnić możliwość alternatywnego ogrzewania mieszkań.  Awarie mogą być spowodowane katastrofami naturalnymi takimi jak huragany, powodzie, śnieżyce, pożary, lub celowym działaniem człowieka np. wojną i zamachami terrorystycznymi.  W przypadku awarii totalnej lub awarii systemowej typu „blackout” skutki mogą być odczuwalne na terenie dużych obszarów kraju.

Z wyrazami  szacunku

Marcin Ziombski

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

 

Gala wręczenia nagród Płomień roku 2018

W dniu 31 maja 2019r w Nałęczowie odbyła się zorganizowana przez Świat Kominków Gala wręczenia nagród Płomień roku 2018 .  

Krajową Izbę Kominiarzy reprezentował prezes Marcin Ziombski wraz z Małżonką Katarzyną.

Wśród nominowanych i nagrodzonych były współpracujące z Krajową Izba Kominiarzy między innymi Firma MK , Darco oraz Poujoulat.

W trakcie Gali dr Rudolf Kania wręczył w imieniu ECA  (European Chimneys Association) dyplom oraz medal Zarządowi OSKP oraz redakcji Świata Kominków w uznaniu zasług promowania nowoczesnych technik kominowych.

Galę poprzedziło IV Forum Producentów i Dystrybutorów zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki Polskie”  i Świat Kominków, na którym określono kierunki dziania oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia OSKP. Prezesem został wybrany Piotr Batura.

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE przestawiło członkom OSKP opracowaną wspólnie z Krajową Izbą Kominiarzy zaproszenie do udziału w inicjatywie  „3K” czyli Kocioł+ Komin+ Kominiarz = Ekologia

Pełna lista laureatów tutaj

Zachęcamy do lektury Świata Kominków gdzie prezentowane są najnowocześniejsze trendy i rozwiązania ogrzewania typu kominkowego.

Foto: Jarosław Flak