Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz

W dniu 24.02.2023r. w Pleszewie odbyło się Zebranie członków Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Południowa Wielkopolska – Kalisz.

Prezes Oddziału Marek Wojtas przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału od ostatniego zebrania.

Następnie zaprosił do uczestnictwa w seminarium kominiarskim, które odbędzie się 2 marca w Nadarzynie k/Warszawy podczas Targów Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji w Ptak Warsaw Expo.

W ramach programu Akademia Schiedel w czerwcu planowany jest wyjazd członków Oddziału do fabryki Schiedel.

Zaprezentował program Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy Bydgoszcz 2023 od 10 do 12 maja 2023r. W pierwszym dniu odbędzie się Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy. Zebrani postanowili dofinansować udział kominiarzy w Święcie.

Piotr Pacyna przestawił informacje na temat działania Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB) i dokonywania w niej wpisów przez mistrzów kominiarskich. W dalszej części poinformował o toczących się pracach w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i programu ZONE, dotyczących wprowadzenia e-protokołu z kontroli przewodów kominowych.

Piotr Pacyna

Zebranie członków Oddziału KIK Południowa Wielkopolska

W dniu 28.10.2022 w Pleszewie odbyło się zebranie członków Oddziału Południowa Wielkopolska Krajowej Izby Kominiarzy w Kaliszu.

Zebranie otworzył i prowadził Prezes Oddziału Marek Wojtas.  W sprawozdaniu  przedstawiał przebieg Zjazdu Delegatów KIK 10.05.2022 w Skierniewicach.  Budowanie wizerunku kominiarza, spotkania międzynarodowe -zdalnie Kongres Kominiarzy USA, relacje, targi, kampania społeczna „Zaproś kominiarza”, kominiarskie działania oddolne, w tym współpraca ze strażą pożarną i nadzorem budowlanym.

Przedstawił udział delegacji Oddziału Południowa Wielkopolska podczas  Święta Kominiarzy Police 30.05.2022. Święto było doskonale zorganizowane i nasi przedstawiciele byli bardzo zadowoleni z miłego spotkania kominiarzy z różnych organizacji  z całej Polski.

Marek Wojtas zrelacjonował III Konwent Pracodawców Kominiarskich 05.08.2022 w Skierniewicach, „Cyfryzacja w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza.” pod patronatem honorowym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podczas Konwentu Przedstawiciele GUNB zaprezentowali SYSTEM ZONE oraz  E-PROTOKÓŁ.

Omówił inicjatywę Wiesława Zabawy – Kongres Kominiarski w Ryglicach i kampanię społeczną Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA. ŻYJ!

Z kolei Piotr Pacyna omówił statystki przyczyn pożarów w budownictwie mieszkalnym. Podkreślił, że w latach 2011- 2021 ilość pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe wzrosła o 156 %. Z 6 108 pożarów w roku 2011 do 15.626 w roku 2021.

W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja członków Oddziału.

Dominika Ignasiak

Foto: KIK Kalisz