Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zebranie Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

Relacja z połączonego posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz prezesów Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy

 

Miejsce i data spotkania:

Skierniewice, Restauracja Tawerna  14.03.2023 9:30.

Organizator spotkania:

Zarząd Główny Krajowej Izby Kominiarzy

Uczestnicy:

 1. Członkowie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Kominiarzy.
 3. Prezesi Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy.
 4. Sekretarz Zarządu Głownego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Informacja o działalności KIK, a w szczególności:
 1. Sprawozdanie z zakończonych targów Ptak Warsaw Expo. Targi Techniki Grzewczej. Wentylacja i Klimatyzacja.
 2. Omówienie przebiegu procedury dostarczenia ankiet do ZRP.
 3. Sprawy Członkowskie. Aktualizacja bazy Członków KIK, adresy e-mailowe, numery telefonów, adresy itp.
 4. Działania na rzecz zmian w PB art. 62. – przewody pracujące w nadciśnieniu.
 5. Informacje finansowe, stan wpłat składek członkowskich rok 2022.
  1. Wniosek o. Poznań dotyczący podniesienia wartości składek członkowskich.
 6. Omówienia spraw organizacyjnych dotyczących Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy. Bydgoszcz 2023.
 7. Sprawy różne i wniesione.
 8. ustalenie daty kolejnego zebrania Zarządu Głównego.

Przebieg posiedzenia:

 1. Przywitanie przybyłych uczestników spotkania.
 2. Informacja o działalności KIK:
 1. Sprawozdanie z zakończonych targach przedstawił kol. Sebastian Ziombski, główny koordynator z  ramienia Krajowej Izby Kominiarzy. Z przekazanych informacji wynika iż wydarzenie to ma potencjał rozwojowy na kolejne lata, a udział KIK stanowi ważny element w budowaniu przyszłości targów.  Targi przebiegły bez zakłóceń, bardzo dobrze rokując na przyszłość. Udział KIK w targach polegał na obecności na udostępnionym stanowisku ekspozycyjnym, oraz szerokim panelu dydaktycznym. Z  przebiegu tego drugiego zauważono potrzebę jego rozbudowywania w kolejnych latach.
 1. Prezes omówił skutecznie zakończony proces przekazywania informacji dotyczących uprawnień      Mistrza Kominiarskiego przez KIK do Związku Rzemiosła Polskiego. Proces ten wywołany przez      GUNB, ma na celu przyspieszenie weryfikacji Mistrzów Kominiarskich w kontekście rozpoczęcia      działania eProtokołu w ramach CEEB. Ze strony KIK proces przebiegł prawidłowo i został zakończony przed oczekiwanym czasem, w dużej mierze dzięki pani Edycie Mika.
 1. Omówiono sprawy członkowskie, zweryfikowano posiadane dane personalne w odniesieniu do zmian członkowskich. Ustalono konieczność dalszej weryfikacji danych, stanowiących  coraz większą wartość, chociażby w odniesieniu do działań związanych z systemem CEEB w ramach ZONE i tak ważnego dla Kominiarzy projektu eProtokołu.
 1. Trwają prace mające na celu  uzyskanie korzystnych dla kominiarzy zmian w art. 62 PB dotyczącym uprawnień do kontroli przewodów kominowych w nadciśnieniu. Obecny etap ogranicza się do procesu zmian w podstawie programowej zawodu Kominiarz, o którym wspomniano powyżej.
 1. Przedstawione informacje dotyczące stanu finansowego określono jako stabilne. Omówiono        raport wpłat środków z funduszy oddziałów. ustalono dalsze działania. szczegóły w sprawozdaniu z posiedzenia.

Prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu przedstawił wniosek o zwiększenie składki członkowskiej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez uczestników posiedzenia. Zarząd Główny powziął decyzję o sporządzenia stosownego projektu pod głosowanie podczas Zjazdu Delegatów KIK.

 1. Tomasz Opłat Prezes Zarządu Oddziału w Bydgoszczy, przedstawił plan działania oraz postęp prac organizacyjnych, wraz z aspektami finansowymi. Omówiono wymogi techniczne wynikające z planowanego przeprowadzenia Walnego Zjazdu Delegatów. Szczegóły dostępne w sprawozdaniu z posiedzenia.
 2. Prezes Zarządu Oddziału w Poznaniu oraz Wiceprezes ds. Technicznych Oddziału w Gdańsku wnieśli wniosek o konieczności dokonania zmian w Statucie Krajowej Izby Kominiarzy. Zmiany te należy wprowadzić z uwagi na dynamiczny rozwój Stowarzyszenia oraz okoliczności w jakich przychodzi funkcjonować organizacji jak i samych Członków.
 3. Ustalono datę kolejnego posiedzenia na 20 czerwca 2023 roku w Skierniewicach.

 

Sprawozdanie z połączonego Posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Oddziałów Krajowej Izby Kominiarzy dostępny w Biurze Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

 

Daniel Pieścikowski

wiceprezes KIK

 

Foto: Piotr Masłowski

Zebranie członków pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku

W dniu 17.02.2023 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.

W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy DEFRO.

Pracownicy DEFRO przeprowadzili szkolenie, na którym omówiona została tematyka kotłów 5 klasy oraz kominków z płaszczem wodnym. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, mogliśmy przedyskutować sytuacje problemowe które spotykamy w życiu zawodowym oraz omówić ich rozwiązanie.

Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.

Podczas zebrania Zarząd Oddziału Pomorskiego powołał do istnienia Radę Doradczą Przy ZO, która służy głosem doradczym oraz Grupę Techniczną, która ma zajmować się analizą problemów technicznych zgłaszanych przez członków oddziału.

Do Grupy technicznej w ramach współpracy między oddziałowej powołano również dwóch kolegów z Oddziału Kujawsko Pomorskiego.

Pierwszym tematem opracowanym i omówionym w ramach działania grupy była prezentacja „Czy komin podwieszony na budynku wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?”

Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.

Damian Cupiał

Foto: KIK Gdańsk

Prawo budowlane – tekst jednolity 2021

W Dzienniku Ustaw 2021 poz. 2351 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Link do  Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP tutaj

Mistrz kominiarski Marcin Kot w Radiu Zawiercie

Redaktor Paweł Kmiecik z Radia Zawiercie przeprowadził wywiad z mistrzem kominiarskim Marcinem Kotem, wiceprezesem śląskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Źródło: www.radiozawiercie.pl

Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych – nowy wzór 2020

Dnia 19 września 2020 w życie wchodzi nowelizacja Prawa Budowlanego, w tym zapis dotyczący minimalnej zawartości protokołu z kontroli okresowej. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471).

Członkowie naszego Stowarzyszenia nie mogą zostać w próżni, sami z problemem indywidualnego tworzenia protokołu. Dlatego Zarząd Główny KIK przygotował wzór takiego protokołu, na bazie ww ustawy.

W załączeniu udostępniamy wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych w wersji pdf do pobrania. Wzór opracowano w oparciu o znowelizowano ustawę Prawo Budowlane, zawiera wymagane w tej ustawie zgodnie z artykułem 62a treści dotyczące m.in.:  zakresu niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli, czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności.

Wzór protokołu rekomendowany jest przez Krajową Izbę Kominiarzy dla swoich członków do stosowania podczas kontroli okresowej przewodów kominowych w oparciu o artykuł 62 ustawy Prawo Budowlane.

Udostępniony (pdf) wzór zawiera dodatkowo wstawione Pouczenia. Jesteśmy przekonani, że taki zakres uwarunkowań prawnych zawarty w Pouczeniach może być pomocny podczas naszej pracy, ponieważ wskazują na istotne, z naszego punktu widzenia obowiązki właściciela oraz użytkownika.

Wzór protokół okresowej kontroli przewodów kominowych do pobrania w wersji PDF

Ukazał się tekst jednolity ustawy – Prawo budowlane

W dniu 26 czerwca 2019 roku w Dzienniku Ustaw 2019 pozycja 1186 zostało zamieszczone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Do pobrania tutaj

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

W Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1202 opublikowano 22 czerwca Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.

Zmiany wejdą w życie 14 dni po publikacji dokumentu.

Prawo budowlane – tekst jednolity 2018 do pobrania tutaj

 

Seminaria na Forum Wentylacja

28 lutego 2018 roku

SALA C

9.45-12.30

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA
Seminarium przygotowane we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy i Korporacją Kominiarzy Polskich

 

Zapraszamy na stoiska i seminaria  Krajowej Izby Kominiarzy, Stowarzyszenia Kominy Polskie i Korporacji Kominiarzy Polskich.

Internetowa rejestracja uczestników tylko do dnia 25 lutego.

Mistrzu nie trać czasu na kolejki – zarejestruj się przez internet na stronie www.forumwentylacja.pl  

Program seminariów tutaj 

 

 

Otwock walczy ze SMOGIEM

Ze SMOGIEM walczą otwoccy kominiarze z Krajowej Izby Kominiarzy we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska z Urzędem Miasta  Otwock i Komedą Powiatową Państwowej  Straży Pożarnej.

Specjalny pokaz odbył się 10 lutego na Targowisku Miejskim przy  ul. Batorego w Otwocku.

Koledzy z JRG PSP zrobili pokaz płonącego oleju, a skutek gaszenia tego pożaru wodą – naprawdę przemawia do widzów.

W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak.

W tle ciekawych pokazów odbył się konkurs z nagrodami były gifty, ulotki z informacjami i możliwość ciekawych rozmów z kominiarzami.

Nie zabrakło gorącej herbaty i słodkości z logo KIK.

Mówiliśmy jak chronić się przed czadem, jak zapobiegać pożarom kominowym i jak  niebezpieczny jest SMOG, co jest jego przyczyną i jak z nim walczyć.

Ale główny przekaz tego wydarzenia to:

„Kominiarz pogromcą SMOGU”

i  „Zaproś Kominiarza”

W propagowaniu tej akcji biorą również aktywny udział otwockie parafie: wywieszone plakaty, wyłożone w kościołach ulotki: „Zaproś Kominiarza”, „STOP Smog, pal od góry” i informacja w ogłoszeniach parafialnych wraz z odczytaniem „Komunikatu Prezesa KIK”.

Plakaty i ulotki KIK koledzy kominiarze przekazali do wszystkich szkół.

Nie zabrakło też relacji video na żywo przez zaprzyjaźnioną redakcję „Halo Otwock”  – link tutaj.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób nasza akcja będzie przynosiła wymierne efekty w walce ze SMOGIEM.

BRAWO OTWOCK!

Zapraszamy na drugi pokaz:

– 17.02. (sobota) o godz. 10

– Targowisko Miejskie ul. Batorego w Otwocku

Będzie się działo….

Mirosław Antos

Wiceprezes  Krajowej Izby Kominiarzy

Spotkanie kominiarzy KIK i KMKWŚ w Katowicach

Dnia 31 stycznia 2018 roku w Katowicach w siedzibie Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego ul. Jagiellońska 4/7,  odbyło się spotkanie zaproszonych gości z Krajowej Izby Kominiarzy w osobie kolegów Marcina Ziombskiego, Mirosława Antosa i Jarosława Sawickiego  z przedstawicielami Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.
Omawiano stan rzemiosła kominiarskiego w kraju i na Śląsku oraz możliwości zmian w Prawie Budowlanym dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków i użytkowników.
Prezes Rafał Dydak otrzymał od KIK pamiątkowy zegar ścienny, wręczony  osobiście przez Prezesa Marcina Ziombskiego.
Rozmowy trwały przy przysłowiowej kawie i wypieków z Ciastkarni w Kochłowicach.

Piotr Kłodowski

Najlepsza książka promująca ideę bezpieczeństwa w budownictwie mieszkaniowym.

Monografia „Szkody kominowe”, pod redakcją naukową dr Rudolfa Kanii została wyróżniona nagrodą „Efektywny – 2017” za najlepszą książkę promującą ideę bezpieczeństwa w budownictwie mieszkaniowym.

Nagroda została wręczona 8 września  2017 r. podczas II Seminarium członków i sympatyków stowarzyszenia POWEER w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.

Więcej na stronie Stowarzyszenia POWEER

 

Konferencja Kominiarska – Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją

Z przyjemnością rekomendujemy Członkom Krajowej Izby Kominiarzy udział w Konferencji Kominiarskiej  Ekologia i bezpieczeństwo w trakcie sezonu grzewczego – walka z niską emisją.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 500 zł. od osoby.

Osoby chętne wziąć udział proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Piotr Kłodowski  nr tel. 600 282 317  mail: biurokominiarz@gmail.com

lub Tadeusz Kominek nr tel.728 560 661

W sprawie bezpiecznych kominów

Krajowa Izba Kominiarzy otrzymała pisma z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,  w odpowiedzi na wystąpienie KIK w sprawie bezpiecznych kominów.

Do pobrania:

Pismo Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 24 06 2017 

Pismo Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 07 2017 

Projekt Ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy został skierowany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Kierując się troską o życie, zdrowie oraz mienie obywateli, środowisko kominiarzy polskich opracowało projekt ustawy, której celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez osoby wykonujące nasz zawód.

            Usługi świadczone przez kominiarzy są ukierunkowane wyłącznie na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, gdyż prawidłowo wykonane, konserwowane, czyszczone i użytkowane przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne, dają gwarancję bezpieczeństwa pożarowego obiektu oraz bezpieczeństwa dla osób przebywających w obiekcie.

            Przypadki zatrucia tlenkiem węgla są konsekwencją z jednej strony niskiej świadomości zagrożenia osób padających ofiarą „cichego zabójcy”, jednak ten brak świadomości często wynika z nienależytego wykonywania zawodu kominiarza, którego zadaniem jest nie tylko kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, ale również edukacja ludzi korzystających z urządzeń grzewczych.

            Ponieważ mamy świadomość tego, jak łatwo dzisiaj uzyskać prawo wykonywania usług kominiarskich i że faktycznie nie istnieje weryfikacja osób świadczących te usługi, pragniemy wprowadzić regulacje pozwalające między innymi weryfikować kwalifikacje zawodowe oraz eliminować z rynku pracy osoby, które wadliwie wykonując swój zawód narażają życie i zdrowie ludzkie na niebezpieczeństwo.

            Pozostajemy w nadziei, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem osób mogących wesprzeć nasze działania i w możliwie krótkim czasie nasz projekt trafi do laski marszałkowskiej i stanie się prawem powszechnie obowiązującym w Polsce.

Do pobrania:

PROJEKT Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

UZASADNIENIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

PISMO PRZEWODNIE Ustawa o samorządzie zawodowym kominiarzy   13 04 2017r

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 03.03.2017 r. w Lublinie  odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2016 r., a także sprawozdanie finansowe za 2016 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na I Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie, którymi zostali :

 1. Dariusz Pilipiec
 2. Piotr Szacmajer
 3. Dariusz Cyprysiak
 4. Józef Parol

Poza regulaminowym porządkiem obrad przedstawiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenia zarówno w ujęciu krajowym jaki i regionalnym. Podsumowano dotychczasową akcję społeczną: „Zaproś kominiarza” i kampanię „Czad i ogień-Obudź czujność”. W czasie obrad odbyły się dyskusje na temat projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a w szczególności związane z nim zagrożenia dla rzemiosła kominiarskiego, Przedstawiono uwagi zgłoszone przez KIK do wspominanego projektu, a także podkreślono pozytywną rolę jaką odgrywa  KIK w kreowaniu wizerunku kominiarza. Zapoznano także obecnych członków z opracowanym projektem Ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy. Oprócz tego omówiono program zbliżającego się Święta Kominiarzy, połączonego z I  Krajowym Zjazdem Delegatów KIK w Tarnowie w dniach 17-19 maja 2017 r.  Końcowym etapem zebrania było wręczenie przez władze Oddziału oficjalnych zaproszeń przybyłym członkom na opisane święto.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie