Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

II Ogólnopolski Kongres Kominiarzy w Ryglicach – KOMIN AWARYJNY W KAŻDYM DOMU

W dniu 21 kwietnia 2023r. odbył się II Ogólnopolski Kongres Kominiarzy w Ryglicach pod patronatem: Anny Pieczarki Poseł na Sejm RP, Wojewody Małopolski Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza.
Organizatorem był Międzywojewódzki Cech Kominiarzy i Gmina Ryglice.
II Ogólnopolski Kongres Kominiarzy ,otworzył Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa.
Tematem przewodnim II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy w Ryglicach był „KOMIN AWARYJNY W KAŻDYM DOMU” który dzielił się na siedem paneli wykładowczych.
1 Panel – Komin Awaryjny. Prelegent Robert Chodkiewicz doradca MCK, omówił na własnym przykładzie użytkowanie komina awaryjnego.
2 Panel – Komin Awaryjny/ bezpieczne użytkowanie komina. Prelegent Marek Biedroń Wiceprezes MCK, omówił bezpieczne użytkowanie przewodów kominowych.
3 Panel – Paliwo. Prelegent dr.hab. Konrad Leniowski Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego ,omówił temat drewna, jako paliwo ekologiczne.
4 Panel – Paliwo / zasobność i odnawialność drewna. Prelegent Grzegorz Wojtanowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Lasów Państwowych, omówił zasoby drewna i pelletu naszego kraju, potrzebnych podczas korzystania z urządzeń grzewczych przy kominach awaryjnych.
5 Panel – Piec. Prelegent Wojciech Perek ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece, omówił nowoczesne urządzenia grzewcze takie jak piece czy kominki, z dedykowanym opałem drewno lub pellet.
6 Panel – Prawidłowe palenie. Prelegent Krzysztof Woźniak Sekretarz Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego, omówił temat ekologii prawidłowego palenia w urządzeniach podpiętych do komina awaryjnego.
7 Panel – Komin Bezpieczeństwa. Prelegent Roman Nowak Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie, Przewodniczący Komitetu Technicznego 318 „Kominy” w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Dyrektor Techniczny w firmie Schiedel, omówił temat komina bezpieczeństwa.
Głos również zabrali : Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie Kazimierz Koprowski, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie dr. Inż. Jerzy Mrówka.
Kongres Kominiarzy, zaszczycili również: Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk wraz z reprezentantami Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej, Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska , Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Peterek, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Przybył, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie Robert Ryba, Komendant Komisariatu Policji w Tuchowie komisarz Tomasz Stachurski, Naczelnik Wydziału Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie Andrzej Szlęzak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie Mariusz Przęczek, Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Piotr Prędota, Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Rafał Dydak, Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Piotr Kłodowski, Przedstawiciel Zakładów Mechanicznych-Tarnów S.A. Zbigniew Janik i Marcin Graczyński, Pełnomocnik Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie Mateusz Dumański.
Ewa Trojanowska asystentka Wiesława Zabawy Prezesa Zarządu Głównego Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy
Źródło, foto:  facebook.com Wiesław Zabawa