Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Kominiarski głos podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zakopanem

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa i Wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego Piotr Kłodowski wzięli udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zakopanem 28-30 września 2022r.

Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa wygłosił przemówienie o następującej treści:

„Szanowny Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Pani Przewodnicząca, Szanowni Wójtowie, Szanowni Burmistrzowie, Szanowni Samorządowcy, Szanowni zaproszeni Goście.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, którego mam zaszczyt być prezesem, od samego początku kładzie ogromny nacisk na współpracę z samorządami, a poprzez samorządy z sołtysami oraz zwykłymi mieszkańcami. Od kilku lat promujemy kampanię SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ, gdzie materiały informacyjne wysyłamy do wszystkich gmin w całej Polsce (łącznie 2478 gmin).

Kampania SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ ma na celu nie tylko uświadamianie mieszkańcom, że czysty i sprawny komin to bezpieczny komin, dzięki czemu możemy zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom takim jak: pożary czy zaczadzenia.

Szanowni Państwo.

Czysty i bezpieczny komin, to przede wszystkim klucz do racjonalnego gospodarowania paliwami z poziomu domowej kotłowni. Podczas spotkań z mieszkańcami w terenie dzielimy się naszą zawodową wiedzą i doświadczeniem, czym uświadamiamy społeczeństwu, że w każdym piecu można palić czysto, efektywnie, i co najważniejsze- oszczędnie.

Pokazujemy ludziom, że ich ciężko zarobione pieniądze wcale nie muszą wylatywać bez sensu kominem zanieczyszczając okoliczne powietrze! Pokazujemy, że za mniej, można mieć więcej!

Szanowni Państwo.

Szybkimi krokami nadchodzi sezon grzewczy, a w chwili obecnej, w Polsce, duży problem stanowi dostępność popularnych paliw takich jak: węgiel, czy drewno. Problem jest tym poważniejszy, że miliony polskich domów do ogrzewania potrzebuje właśnie węgla czy drewna, których pozyskanie stało się prawdziwym wyzwaniem!

Problem stał się bardzo poważny, lecz przyczyn tego problemu nie można upatrywać jedynie w zawirowaniach wojennych w Ukrainie, czy zawirowań rynkowych.

W opinii środowisk kominiarskich, które na problem energetyczny i zanieczyszczenia powietrza patrzą z pozycji domowych kotłowni i kominów, poważnym problemem jest powszechne marnotrawstwo węgla i drewna, które w sposób nieefektywny zostaje spalane w domowych piecach. I nie ma tutaj znaczenia, czy są to piece nowoczesne, spełniające wymagania Ekoprojektu, czy pozaklasowe tzw. kopciuchy.

My, kominiarze, uważamy, że marnotrawstwo węgla i drewna jako opału jest naszą narodową tragedią, i jest powszechnym zjawiskiem w całej Polsce, od Bałtyku po Tatry. Marnowane są miliony ton węgla, które rok w rok w sposób bezsensowny wylatują kominami w postaci czarnego dymu, powodując jedynie zanieczyszczenie powietrza, zamiast dawać pożądaną, tanią energię.

Dlatego mamy kilka propozycji, dzięki którym węgla i drewna w Polsce będzie pod dostatkiem, a powietrze stanie się czyste. My, kominiarze wiemy dobrze, że ogrzewanie polskich domów i mieszkań w oparciu o polski węgiel i drewno, przy jednoczesnej poprawie stanu powietrza jest jak najbardziej możliwe!

 

Wystarczy usunąć przyczyny problemów, a nie bez sensu walczyć ze skutkami. Zamiast nakazów i zakazów, których skuteczność jest iluzoryczna, naprawiajmy to, co jest do naprawienia, i przede wszystkim edukujmy społeczeństwo w zakresie prawidłowego użytkowania i eksploatacji urządzeń grzewczo- kominowych.

Jak to zrobić?

 1. Zadbać o stan techniczny kominów i urządzeń grzewczych oraz pilnować ich regularnego czyszczenia i konserwacji. Komin jest płucami każdego układu grzewczego, a w przypadku kotłów stałopalnych jest podstawą podstaw, bo oprócz zapewnienia odprowadzenia gazów spalinowych, odpowiada za dostarczenie powietrza do komory paleniskowej! Niesprawny, źle dobrany i zawalony sadzą komin, nie dostarczy odpowiedniej ilości powietrza do komory paleniskowej, wskutek czego zostanie zaburzony przepływ powietrza w urządzeniu grzewczym. Piec i komin nie wytwarza oczekiwanej ilości energii cieplnej tylko generuje straty.

Spalamy mnóstwo paliwa, uzyskując niewielką ilość energii. Piec zamiast grzać, staje się wytwornica groźnych substancji, które wydostając się do atmosfery zanieczyszczają powietrze.

 1. Stare urządzenia grzewcze jak najbardziej wymieniajmy, ale pod warunkiem, że urządzenia nie będą dobierane na oko instalatora czy sprzedawcy. Podczas wymiany urządzeń dobierajmy ich moc grzewczą po wykonaniu rzetelnych audytów energetycznych danego budynku. To nie instalator czy sprzedawca określą potrzebną moc urządzenia grzewczego, tylko audyt. Nie ma nic gorszego niż przewymiarowane urządzenie grzewcze, które nie tylko nie będzie ekologiczne i oszczędne, lecz także stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników!

Rzetelna wiedza o zapotrzebowaniu budynków na energię cieplną sprawi, że wymieniane urządzenia grzewczo-kominowe będą dobrane w sposób optymalny i o wiele mniejszych mocy, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na ilość paliw, w tym węgla i drewna opałowego spadnie drastycznie. Nawet o 50%! Przy rzetelnych audytach energetycznych okaże się, że w całej Polsce w sezonie grzewczym, na potrzeby ogrzewcze domów i mieszkań nie potrzebujemy 8-10 mln ton węgla, tylko wystarczy 4-5 mln ton, a te 4-5 mln ton, to wydobędą polscy górnicy z polskich kopalni. Oczywiście węgla w dedykowanych typach, a nie węgla przypadkowego. Węgiel może i jest czarny, ale nie każdy węgiel nadaje się do domowych urządzeń grzewczych.

Węgiel, który zostanie wrzucony do pieca musi węglem dedykowanym przez producenta, a nie przez sprzedawcę na składzie opału. Jeżeli chodzi o węgiel do domowych urządzeń grzewczych to zalecane i dedykowane są jedynie dwa typy: typ 31- węgle płomienne i typ 32- węgle płomienno-gazowe. Żadne inne!

Wszystkie inne typy węgla do domowych urządzeń grzewczych się nie nadają. Odpowiednie typy węgla, urządzenia grzewcze będą mogły spalić czysto i efektywnie. Polska stanie się w 100% niezależna energetycznie od importowanego węgla dla potrzeb gospodarstw domowych. Pieniądze zostają w kraju, dzięki czemu zwiększy się polski bilans handlowy, a to bardzo zdrowe dla polskiej gospodarki.

 

 1. Stały monitoring kominowo energetyczny poprzez regularne kontrole oraz czyszczenie kominów, a także, przy pomocy specjalistycznych urządzeń wykonywanie co najmniej raz w roku analizy spalin i analizy sadzy. W przypadku, gdy przeprowadzona kontrola komina, analiza spalin lub analiza sadzy da wynik negatywny, sporządza się odpowiedni protokół, i wysyła się powiadomienie do odpowiedniej instytucji np. Urzędu Gminy.

Właściciel od osoby kontrolującej dostaje nakaz czasowy na wykonanie serwisu i regulacji urządzenia. Na urządzeniu zostaje naklejona odpowiednia naklejka informacyjna (kolor czerwony). W przypadku, gdy przeprowadzona kontrola komina, analiza spalin lub sadzy wypadną pozytywnie, następuje naklejenie odpowiedniej naklejki informacyjnej na urządzenie grzewcze np. koloru zielonego.

Takie rozwiązania funkcjonują w krajach zachodnich Europy od dekad i się sprawdzają, to i u nas też się przyjmą.

 

 1. Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie stosownych zapisów w sprawie tzw. kominów awaryjnych (bezpieczeństwa, zapasowych), które obowiązkowo przy projektowaniu i wydawaniu pozwolenia na budowę, inwestor byłby zobowiązany wykonać.

Takie rozwiązanie funkcjonuje w krajach skandynawskich, co rozwiązuje problem w sytuacjach awaryjnych, gdzie w przypadku braku gazu czy prądu, można ogrzać dom, podłączając do komina piec na paliwa stałe takie jak drewno czy węgiel. Rozwój technologii doprowadził do tego, że podczas anomalii pogodowych, przede wszystkim huraganów czy wichur, gdzie uszkodzona zostanie linia energetyczna, a w następstwie brak dostawy prądu do odbiorców przede wszystkim indywidualnych, dochodzi do paranoicznych sytuacji, w których dom traci ogrzewanie, gdyż wszystkie urządzenia grzewcze wymagają energii elektrycznej. Bez prądu nic nie działa!

My, kominiarze możemy i chcemy włączyć się do współpracy, ponieważ odwiedzając polskie domy podczas kontroli i czyszczenia kominów widzimy, w jaki sposób mieszkańcy opalają swoje domy i jakie stosują paliwa. Doskonale znamy problemy polskich kotłowni i kominów!

Szanowni Państwo, nie możemy także zapominać, że polskie społeczeństwo jest biedne i koszty ogrzewania są poważnym finansowym wyzwaniem dla wielu polskich rodzin. Nazwijmy problem po imieniu- Wiele rodzin po prostu nie radzi sobie finansowo, więc nie stać ich na wymianę starego pieca, czy zmiany źródła ciepła, ponieważ są w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

Takim rodzinom samorząd powinien zapewnić 100% finansowanie kosztów całkowitych.

Na koniec nie możemy zapominać o drewnie. Nie walczmy z drewnem kawałkowym jako opałem, gdyż jest to paliwo w 100% odnawialne i promowane w nowoczesnej Europie. Drewno jest paliwem, które w połączeniu z nowoczesnymi piecami czy kominkami może stanowić najtańsze i najbardziej ekologiczne źródło ciepła.

Chciałbym, abyście Państwo odnieśli się w krótkiej dyskusji do naszej propozycji, którą zapoczątkowaliśmy wspólnie z samorządowcami na czele z Burmistrzem Ryglic Panem Pawłem Augustynem na Kongresie Kominiarzy w Ryglicach. Kongres zorganizowaliśmy, aby w tym trudnym czasie zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się mieszkańcy naszego kraju.

 

My, kominiarze uważamy, że obecny czas kryzysu energetycznego i powtarzający się problem jakości powietrza jest najlepszym czasem z możliwych. I co ważne- nie interesują nas opcje polityczne, bo rozwiązania, które proponujemy są rozwiązaniami dla ogółu społeczeństwa, a nie dla wybranych.

W tym miejscu chcę podziękować Marszałkowi Województwa Małopolskiego wraz z zarządem, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego za podjęcie jak najbardziej słusznej decyzji o przedłużenie terminu wprowadzenia uchwały antysmogowej dla Małopolski, co w znaczny sposób przyczyni się do dalszego procesu systematycznej wymiany źródeł ciepła, gdyż ta uchwała, tak szybko wprowadzona również spowodowała, że nie wszyscy mieszkańcy byli wstanie sprostać w tak krótkim czasie wymianie źródeł ciepła. W tej sprawie zwróciliśmy się do Pana Marszałka, do Kancelarii Premiera RP wspólnie z samorządami, Starostą Tarnowskim, Burmistrzem Ryglic oraz Panią Poseł Anną Pieczarką po Kongresie Kominiarzy, który odbył się w Ryglicach w miesiącu maju.

Jako Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy deklaruję pełną współpracę przy wypracowaniu zmian uchwał, ustaw czy rozporządzeń, aby w jak najlepszy sposób służyły mieszkańcom, a ze swojej strony deklaruję pełną współpracę z samorządowcami, sołtysami, mieszkańcami, aby zadbać o bezpieczeństwo poprzez przeglądy i czyszczenie kominów oraz wentylacji. Przyjęte stanowisko na Kongresie Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Ryglicach chciałem Państwu przedstawić, aby można było przyjąć wspólne stanowisko, które będzie w znaczący sposób umocowane, co spowoduje podjęcie działań przez polski rząd w tym zakresie.

Jak mawiał Winston Churchill  „Nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował”

Dziękuję.”

Piotr Kłodowski Wiceprezes Zarządu Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego zajął głos ws. zmian do Uchwały „Antysmogowej” na terenie Małopolski poruszając tematy:

 1. Różnica Uchwały „Antysmogowej” na Śląsku Górnym i okres przejściowy względem urządzeń ogrzewczych.
 2. Problem braku edukacji jakości palenia w piecach, kominkach i kotłach C.O.
 3. Luki w gospodarce leśnej względem zasobów drewna kanałowego.
 4. Ochrona środowiska przez właściwą gospodarkę paliwami, drewnem kawałkowym, drewnopochodnymi, oraz utylizacja śmieci cywilizacyjnych względem uzyskania energii.
 5. Dwa rodzaje ogrzewania budynku gwarantem bezpieczeństwa ogrzewczego (przykład Austria).
 6. Konieczność uzależnienia Uchwały „Antysmogowej” wraz z równoczesnym wprowadzeniem „Wieloletniego programu zrównoważonego rozwoju gospodarczego Małopolski” w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ochrony powietrza, ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa naukowego.
 7. Rozwój gospodarczy przez zwiększenie dotacji dla firm średnich i mikro, które dają min. 70% PKB w Kraju w niektórych miejscowościach nawet 100% PKB, poprawiającej przyspieszenie gospodarcze.
 8. Źródło finansowania projektów.

 

Informację opracowała Ewa Trojanowska asystentka Wiesława Zabawy Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Źródło: facebook/Wiesław Zabawa

Autorka zdjęć: Klaudia Zwolenik

W każdej gminie będą publikowane informacje o kontroli kominiarskiej

19 września 2022 w Dzienniku Ustaw  pod pozycją 1967 ukazała się Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) wprowadza ona zmiany, w tym, w art. 3: b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

 „5. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).”;

Podkreślić należy, że od siedmiu lat, czyli od 2016 roku, corocznie do wszystkich gmin w Polsce przed sezonem grzewczym w ramach kampanii społecznej „Zaproś Kominiarza” jest rozsyłany Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków. Przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Także od roku 2020, już po raz trzeci, do wszystkich gmin w Polsce swój Komunikat wraz z plakatami informacyjnymi wysłał  Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Piotr Pacyna

Cyfryzacja dokumentacji w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza. III Konwent Pracodawców Kominiarskich

W dniu 08 września 2022 roku w Skierniewicach odbył się III Konwent Pracodawców Kominiarskich „Cyfryzacja dokumentacji  w budownictwie – nowe wyzwania dla kominiarza.”

Organizatorem wydarzenia była Krajowa Izba Kominiarzy.

Tematem wiodącym konwentu były zbliżające się zmiany dotyczące wprowadzenia elektronicznego protokołu z kontroli kominiarskich, w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Patronat honorowy objęła pani Minister Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowali  pan Maciej Thel – Naczelnik Wydziału ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Usług Cyfrowych, oraz pani Marta Sikora – Główny Specjalista CEEB, w tym samym wydziale.

 

Wśród uczestników obecni byli między innymi:

Beata Brzozowska – prezes Spółdzielni Kominiarzy w Gdańsku;

Roman Adamus – prezes Spółdzielni Kominiarzy w Częstochowie i prezes Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, wiceprezes ZG KIK;

Jarosław Sawicki – prezes Spółdzielni Kominiarzy w Olsztynie, wiceprezes ZG KIK;

Wioletta Stępień – prezes Spółki  Kominiarz w Kielcach;

Przemysław Banaszak -prezes Spółdzielni Kominiarzy Florian we Wrocławiu;

Marcin Słabosz – prezes Spółdzielni Kominiarzy Święty Florian we Wrocławiu;

Dariusz Mroczek – prezes Spółdzielni Kominiarzy w Warszawie;

Wiesław Zabawa – prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Tarnowie;

Piotr Kłodowski – wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego w Katowicach;

Andrzej Urbanowicz – prezes Cechu Kominiarzy we Wrocławiu;

Wojciech Zawadzki – sekretarz Stowarzyszenia Kominy Polskie;

Marta Skorupińska – wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskich;

Sławomir Okruch – sekretarz Korporacji Kominiarzy Polskich, prezes Oddziału w Szczecinie;

Józef Waszek – prezes Beskidzkiego Cechu Kominiarzy.

W pierwszej kolejności głos zabrał Prezes Krajowej Izby Kominiarzy – Marcin Ziombski, który omówił działania Izby oraz jej aktywności promujące bezpieczeństwo użytkowników kominów oraz  środowisko kominiarzy. Prezes wymienił między innymi działania mające na celu wprowadzenie zmian do normy o przewodach kominowych, współdziałanie na wielu płaszczyznach z GUNB, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, oraz innymi organami rządowymi i samorządowymi. Zostały omówione także akcje promocyjne jakie inicjuje KIK – na przykład „Zaproś Kominiarza”, oraz te do których się przyłącza – jak choćby akcja Państwowej Straży Pożarnej ” Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” czy też „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” autorstwa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

W ostatnim czasie Izba włączyła się także w projekt tzw. Komina Rezerwowego, oraz prace nad powstaniem Centrum Szkoleniowego dla Kominiarzy, wraz z Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

W Krajowej Izbie Kominiarzy funkcjonuje Kapituła „Medalu za zasługi dla Kominiarstwa”, której Kanclerzem jest Krzysztof Ziombski. W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz środowiska kominiarskiego Medalem za Zasługi dla Kominiarstwa odznaczony został pan Roman Nowak. W uznaniu za wybitny osobisty wkład w rozwój techniki kominowej w Polsce, wieloletnią pełną entuzjazmu, energiczną, innowacyjną, kreatywną, podejmującą nowe wyzwania współpracę ze środowiskiem kominiarskim, za przyjazne wspieranie Krajowej Izby Kominiarzy. W jego imieniu medal odebrał Wojciech Zawadzki.

 

W drugiej części głos zabrali przedstawiciele GUNB, pan Maciej Thel – Naczelnik Wydziału ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Departamencie Usług Cyfrowych, oraz pani Marta Sikora – Główny Specjalista CEEB, w tym samym wydziale.

Omówione zostały główne cele, oraz powody powstania CEEB i samego protokołu, jego działania i sposobu użytkowania. Przedstawiono mechanizmy działania wraz z dostępnością programu zarówno dla użytkowników jak i wykonawców.  Przekazano także iż już wkrótce rozpocznie się faza testowa, a zakończenie prac przewiduje się na II półrocze 2023 roku.

Poruszono  kwestie postępu wpływania deklaracji źródeł ciepła, które to obecnie znajdują się na poziomie ośmiu i pół miliona deklaracji.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali przekazanych informacji, po czym aktywnie uczestniczyli w dyskusji zadając wiele pytań i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

 

 

W trzeciej części  głos zabrał Wiesław Zabawa – Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy. Przedstawił dotychczasowe działania w ramach kampanii promocyjnych „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”.  Kampania jest organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków. Jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza” Krajowej Izby Kominiarzy.

 

Tegoroczna edycja kampanii społecznej „ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”  organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi: Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Celem kampanii społecznej   jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Wiesław Zabawa przedstawił też informacje o postępie działania na rzecz „Komina rezerwowego”.  Szczególnie te ostatnie działania, w dobie możliwego kryzysu energetycznego wydają się mieć głębokie uzasadnienie w dalszych pracach tego projektu.

Zebranie zakończył wspólny obiad.

Daniel Pieścikowski

Foto: Katarzyna Masłowska, Piotr Masłowski

Informacja o Konwencie zamieszczona na stronie gunb.gov.pl

Inauguracja Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy rozpoczął III rok  Kampanię Społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”.

Konferencja Prasowa odbyła się  05.09.2022r. w Tarnowie w Hotelu Tarnovia.

Udział wzięli :

– Prezes MCK Wiesław Zabawa

– Wiceprezes MCK Mirosław Biedroń

– Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch

– Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn

– Państwowa Straż Pożarna mł.bryg. Marcin Opioła

– Polskie Forum Klimatyczne Krzysztof Woźniak

– Kominy Polskie Roman Nowak

– KIK Rzecznik Prasowy Mirosław Antos

– KMKWŚ Piotr Kłodowski

– OSKP Wojciech Perek

– Członkowie MCK.

 

Kampania Społeczna „Sadza płonie. Czad Zabija. Żyj!” jest kontynuacją kampanii społecznej czyszczone kominy to mniejszy smog oraz „Zaproś Kominiarza” prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy.

Celem kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych zaczadzeniami i smogiem.

Patronat nad kampanią objęli :

– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

– Związek Rzemiosła Polskiego

– TVP3 Kraków

Partnerzy to :

– Krajowa Izba Kominiarzy

– Korporacja Mistrzów Kominiarskich Woj. Śląskiego

– Kominiarska Fundacja Ochrony Przeciwpożarowej

– Cech Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

– Polskie Forum Klimatyczne

– Stowarzyszenie Kominy Polskie

– Drewno Pozytywna Energia

– Świat Kominków

– Kominki.org

Opracowała Ewa Trojanowska

Źródło: facebook.com Wiesław Zabawa

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną  „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „

do pobrania pdf

do pobrania docx

Plakat promujący kampanię

do pobrania jpg

Media o Konferencji:

TVP 3 Kraków Kronika

RDN.pl  Kominy awaryjne i drewno jako główne źródło ciepła, czyli pomysły na kryzys energetyczny

TARNOWSKA.TV  Ruszyła kampania „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

ESKA.PL  Zanim zapalisz w starym piecu, SPRAWDŹ instalacje. Kominiarze w Tarnowie OSTRZEGAJĄ przed sezonem

PTR Polska Telewizja Regionalna  skrót 6’21”

PTR Polska Telewizja Regionalna całość 34’51”