bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zebranie członków Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 28.03.2023r odbyło się sprawozdawcze zebranie członków Łódzko-Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz z prac Zarządu KIK O/Łódzko-Mazowiecki w roku poprzednim.

Po udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału oraz omówieniu bieżących spraw, głos zabrał Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski. Opowiedział o pracy nad systemem ZONE oraz Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego (C-KOB).

Następnie Strażacy z OSP w Skierniewicach przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Kominiarze poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, a także mieli okazję przećwiczyć RKO na fantomach.

Sebastian Ziombski

Foto: KIK Skierniewice

Wizyta u druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach

W dniu 09.12.2022r.  Prezes Oddziału KIK Skierniewice Sebastian Ziombski był gościem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Wizyta miała charakter informacyjny. Głównym tematem spotkania były pożary sadz. W swojej prelekcji  Sebastian Ziombski szczegółowo przedstawił przyczyny i mechanizmy powstawania tych pożarów. Omówiono jak powstaje sadza, w jaki sposób należy ją gasić oraz jakie niesie ze sobą zagrożenia.

Dodatkowo szeroko został poruszony temat zatruć tlenkiem węgla.

Strażacy zadawali wiele pytań, dotyczących powyższych tematów, a także opowiadali o skomplikowanych interwencjach z ostatnich miesięcy dotyczących głównie pożarów sadzy.

Niestety w dobie kryzysu energetycznego, paleniu paliw niskiej jakości, kominiarze jak i strażacy zdają sobie sprawę, że ten sezon będzie trudny pod względem zdarzeń związanych z zatkanymi kominami oraz pożarami sadzy.

Dlatego taka wymiana doświadczeń jest bardzo przydatna w obu zawodach.

Sebastian Ziombski