Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Przepisy i procedury kominiarskie – szkolenie Olsztyn

 

W dniach 3-4 listopada 2022 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „HELENA” koło GIŻYCKA odbyło się szkolenie z zakresu przepisów i procedur kominiarskich, którego organizatorem był Zarząd Spółdzielni „KOMINIARZ” w Olsztynie. Uczestniczyło w nim łącznie 33 mistrzów i czeladników kominiarskich.

Prelegentami byli Marcin ZiombskiPrezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy z siedzibą w Warszawie oraz Roman Adamus – Prezes Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska z siedzibą we Wrocławiu.

Harmonogram szkolenia obejmował wiele interesujących tematów związanych z naszym zawodem, zarówno w sferze obowiązujących przepisów jak również  z zakresu codziennych, praktycznych zdarzeń, z którymi niejednokrotnie spotykamy się. Bardzo obszernie poruszony został aktualny obecnie temat „Cyfryzacji dokumentacji kominiarskiej  w systemie ZONE”, wzbudzający takie wiele pytań i emocji.

Przyjęta formuła szkolenia nie polegała jedynie na przekazywaniu informacji poprzez wyświetlanie prezentacji ale również na zadawaniu szeregu pytań oraz wymianie zdań i doświadczeń. Takie rozwiązanie bardzo wzbogaciło treści szkoleniowe i spodobało się wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie dwudniowego szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty uczestnictwa w szkolenie.  Marcinowi Ziombskiemu i Romanowi Adamusowi należą się słowa najwyższego uznania za profesjonalne i merytoryczne przeprowadzenie szkolenia. Prezes Spółdzielni Jarosław Sawicki w formie podziękowań przekazał im okolicznościowe Statuetki kominiarza.

Jarosław Sawicki

Foto: Spółdzielna „KOMINIARZ” w Olsztynie

Otwarcie „Pożarniczej ścieżki edukacyjnej” w PSP w Szczytnie

W dniu 24 czerwca 2021 roku Wice Prezes KIK Jarosław Sawicki oraz Andrzej Wilczek uczestniczyli w uroczystości otwarcia „Pożarniczej ścieżki edukacyjnej” w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie kierowanej przez st. bryg. Grzegorza Rybaczyka. Pomysł na ten projekt powstał przed dwoma laty lecz ze względu na pandemię, zakończenie jego realizacji doczekało się w tym roku.

Pożarnicza Ścieżka Edukacyjna przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. Składa się m.in. z edukacyjnej sali multimedialnej, leśnej, miejscowych zagrożeń, pokazowej, ćwiczebnej oraz stanowiska pożarów sadzy. Na tym stanowisku znajduje się postać kominiarza w pełnym ekwipunku. Dzięki specjalnie wykonanej makiecie, uczestnicy prelekcji będą mogli naocznie zrozumieć to zagrożenie i wiedzieć jak jemu zapobiegać.  

W kosztach związanych z wyposażeniem tego stanowiska uczestniczyła Spółdzielnia „KOMINIARZ” w Olsztynie.  

Uczestnikami uroczystości byli Warmińsko – Mazurski Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Krzysztof Mierzejewski, Powiatowy Kapela Strażaków Ks. Prałat Józef Midura, burmistrz Szczytna, Starosta szczycieński, przedstawiciele Nadleśnictw. Kapelan Powiatowy strażaków Ks. prałat Józef Midura, współwykonawcy ścieżki Jan Napiórkowski oraz Sławomir Słoka oraz dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Szczytno.

Jarosław Sawicki

Więcej na stronie KP PSP w Szczytnie link