Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Komin bezpieczeństwa potrzebny od zaraz

Krajowa Izba Kominiarzy popiera ideę komina bezpieczeństwa przedstawioną przez Stowarzyszenie Kominy Polskie.

W ostatnim czasie  było wiele  sytuacji, które wskazują  na potrzebę zapewnienia ogrzewania w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych.  Z jednej strony były to wichury, które pozbawiły ponad milion gospodarstw domowych prądu, z drugiej strony tragedia związana z wojną na Ukrainie i widmo kryzysu energetycznego.

Sposobem zaradczym może być  komin bezpieczeństwa i podłączone do niego urządzenie ogrzewcze np. na biomasę.

Idea komina bezpieczeństwa w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo ważna.

Każdy obywatel ma prawo do korzystania z ogrzewania, a Państwo powinno zapewnić ku temu sprzyjające warunki w zakresie uregulowań prawnych. (Memorandum ESCHFÖ)

Stąd propozycja Stowarzyszenia Kominy Polskie powinna zostać zrealizowana  w trybie pilnym, jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

Petycja PDF

Interesujące pytania – odpowiedzi ekspertów

Kontrole kominów. Kto i jak często powinien je wykonywać?

Zaczadzenia, a obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości.

Zaczadzenia – skala zjawiska.

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można  w filmach video zaprezentowanych na stronie  Stowarzyszenia “Kominy Polskie”, współpracującej z Krajową Izbą Kominiarzy, ogólnopolskiej organizacji non profit.

Link do materiałów video

Szkolenie techniczne HAJDUK

W imieniu Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE pragnę podziękować Panu Darkowi Marciniak, Firmie HAJDUK za profesjonalne przygotowanie szkolenia oraz wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.
Szkolenie dobitnie wykazało potrzebę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy producentami urządzeń grzewczych, wytwórcami i projektantami kominów i kominiarzami.

Kominiarze winni oceniać prawidłowość funkcjonowania całego układu energetycznego jakim jest kominek wraz z kominem i wentylacją. W trakcie szkolenia zgłoszono wiele wniosków i sugestii, które świadczą, że inicjatywa wymiany doświadczeń i współpracy w ramach „3K” (kominek+kominiarz+komin) winna być kontynuowana.

Dziękując jeszcze raz organizatorom już dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na kolejne szkolenia, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.


Piotr Cembala Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie


Szkolenie techniczne dla członków Krajowej Izby Kominiarzy – 17.03.2021r.

UWAGA ZMIANA TERMINU!

Na wniosek uczestników termin szkolenia został przesunięty

na dzień 17 marca 2021 na godz. 10.00  

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem KOMINKÓW i Krajową Izbą KOMINIARZY organizuje w ramach inicjatywy „3K” (Kominiarz + Komin + Kocioł/ Kominek) pod patronatem OSKP cykl  szkoleń techniczno- produktowych, które będą prowadzone przez producentów kotłów/kominków  w zakresie wymagań stawionych kominom, instalacjom spalinowym i wentylacji  do oferowanych przez nich  na rynku urządzeń grzecznych.


Sygnalizowana  wielokrotnie przez naszych członków i współpracujących z nami mistrzów kominiarskich potrzeba  poznania aktualnej rynkowej oferty urządzeń grzewczych  opalanych drewnem i pelletem drzewnym pod kątem wymagań stawianych instalacji odprowadzania spalin  jest niezbędna dla ich prawidłowego doboru, odbioru  i czyszczenia i kontroli w trakcie użytkowania.
Zamysłem organizatorów jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie online.  Pierwszą firmą która zaprosiła nas na szkolenie produktowe jest firma   HAJDUK  Agnieszka i Dariusz Nasińscy Spółka z o.o. 

Prezentacja (w tym zagadnienia dotyczące instalacji odprowadzania spalin – w załączeniu agendaplanowana jest na dzień 17.03.2021 w godzinach przedpołudniowych (komunikator ZOOM).W trakcie spotkania przewidziana jest możliwość zadawania pytań  w ramach i merytoryczna dyskusja.

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu mailowo na adres rzecznik@kominypolskie.com.pl z podaniem adresu mailowego, na który zostanie wysłany do Państwa link aktywacyjny uczestnika szkolenia.

Piotr Cembala

Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie

Agenda PDF