Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Groźne butle gazowe

W dniu 17 listopada 2021r. gośćmi programu „Pytanie na śniadanie” w TVP2 byli:

brygadier Karol Kierzkowski – rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta PSP
oraz Mirosław Antos rzecznik Krajowej Izby Kominiarzy.

Przedstawili zagrożenia i wymagania przy instalacji i użytkowaniu butli gazowych w gospodarstwach domowych w kontekście licznych wypadków/wybuchów od instalacji gazowych na propan-butan.

Ok 30% gospodarstw domowych korzysta z gazu propan-butan w butlach.  

Link do programu tutaj

Bądź gotowy do zimy!

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy, Zakład Kominiarski w Gdyni, oraz jego Kierownika Mistrza Kominiarskiego Daniela Pieścikowskiego odwiedziła telewizja regionalna TVP 3 Gdańsk. O zbliżającym się sezonie grzewczym porozmawiali pod parasolem przywołany, oraz pani redaktor Urszula Matysiak.

Materiał Dzień dobry tu Gdańsk od 56 minuty materiału video tutaj 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

Warszawa, dnia  15.09. 2021r.

Znak: MZ/ 71 /2021r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2020 odnotowano 15.737 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 272 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 476 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.  

Dane statystyczne KG PSP [źródło: https://dane.gov.pl].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2020/2021 (1.10.2020 r. – 31.03.2021 r.) Państwowa Staż Pożarna odnotowała 2.758 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla (nr ONZ 1016), w tym 1.231 osób poszkodowanych, z tego 43 ofiary śmiertelne. 

Dane statystyczne KG PSP [źródło: KG PSP, 31.08.2021].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

www.ZaprosKominiarza.pl

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022 Do pobrania PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Warszawa, dnia 10.09. 2020r.

Znak: MZ/64/2020r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021 Do pobrania PDF

Patronat Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nad akcją społeczną „Zaproś kominiarza”

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,  nadbrygadier  Andrzej BARTKOWIAK  objął  patronatem honorowym akcję społeczną „ZAPROŚ KOMINIARZA”, prowadzoną przez Krajową Izbę Kominiarzy.

Poznań 04 maja 2020r. – Św. Florian

W dniu 04 maja 2020 r. w Kościele Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Floriana przy ul. Kościelnej 8 w Poznaniu odbyła się, msza święta w intencji Kominiarzy oraz Strażaków.

Przedziwna, niespotykana dotychczas sytuacja, związana z pandemią spowodowała, iż charakter mszy św. był zupełnie wyjątkowy. Udział w kościele uświetnili swoją obecnością strażacy: Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej, Ochotniczej oraz Szkoła Aspirantów. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym, także kolegom z Oddziału poznańskiego Korporacji Kominiarzy Polskich, dziękujemy za wspólną obecność w tych trudnych dniach.

Korzystając z okazji naszego wspólnego święta pragniemy złożyć życzenia wszystkim tym, którzy narażaniem swojego życia i zdrowia ratują ludzkie mienie, a przede wszystkim życie. Niech Św. Florian otacza Nas oraz Nasze rodziny zdrowiem.

„Święty Florianie

proszę, wołam

ugaś serce co wybucha jak pożar

niech kocha wśród gór i dolin

równie szybko jak powoli”

                                            KIK Poznań – Piotr Masłowski

Foto: KIK Poznań

4 maja – Święto Kominiarzy i Strażaków

Foto: Archiwum KIK Olsztyn Ogólnopolskie Święto Kominiarzy 2019r

W dniu świętego Floriana

Patrona wszystkich Kominiarzy i Strażaków,
Składamy najserdeczniejsze życzenia:
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
Sukcesów w pracy trudnej, niebezpiecznej,
Pracy pięknej, szlachetnej, niosącej
Ciepło i bezpieczeństwo dla ludzi.

Szczęść Boże Kominiarzom i Strażakom!

Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy

Warszawa 4 maja 2020Nowy Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy składa serdeczne gratulacje starszemu brygardierowi Piotrowi Socha z okazji powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Życzymy spokojnej i pomyślnej służby oraz wielu sukcesów w życiu tak zawodowym jak i prywatnym. Ze swojej strony deklarujemy chęć współpracy dla dobra i bezpieczeństwa naszego społeczeństwa.

zdjęcie archiwalne, rok 2016

Lębork – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W dniu 17.12.2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Lęborku, odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Na zaproszenie zastępcy komendanta, st. kpt. Dawida Główczewskiego, w spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny kominiarstwa: Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał – Sekretarz Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Mistrz Kominiarski Damian Cupiał – Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. W spotkaniu uczestniczyli również miejscowi kominiarze, koledzy Dariusz Wiński oraz Marcin Herbasz.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku st. kpt. Dawid Główczewski. Referaty oraz statystyki zdarzeń z ramienia Straży Pożarnej przedstawili starszy specjalista wydziału operacyjno – kontrolno – rozpoznawczego kpt. Piotr Kobiela oraz  dowódca JR-G – st. kpt. Piotr Krzemiński. Następnie przybyli Kominiarze omówili potrzeby czyszczenia przewodów kominowych, rolę kominiarzy jako pogromców smogu, zaprezentowali najczęstsze błędy jakie zostają stwierdzone podczas okresowych kontroli kominiarskich oraz ukazali statystykę wykonaną na podstawie danych z przeglądów gazowych podgrzewaczy wody, udostępnioną przez kolegów z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Lęborka  mgr inż. Krzysztof Maglewicz przypomniał przybyłym o  obowiązkach spoczywających na administratorach i zarządcach obiektów budowlanych, szczególnie znajdujących się w art. 62 oraz 70 Prawa Budowlanego. Po wygłoszeniu referatów odbyła się zagorzała  dyskusja.

Serdeczne podziękowania dla kolegów z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego za udostępnienie prezentacji z badań.

Damian Cupiał 


Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Krajowa Izba Kominiarzy wspólnie dla bezpieczeństwa

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy i Krajowa Izba Kominiarzy

W dniu 20 grudnia 2019 w siedzibie CNBOP-PIB gościliśmy Zarząd Krajowej Izby Kominiarzy w osobach Pana Marcina Ziombskiego – Prezesa, Pana Mirosława Antosa – Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego, oraz członkowie Izby w osobach Pan Adrian Reda, Pan Mateusz Antos oraz Pan Piotr Antos. W trakcie spotkania, uroczyście potwierdziliśmy wolę współpracy pomiędzy obiema instytucjami w zakresie łączenia wysiłków i potencjałów celem zmniejszenia ilości ofiar oraz osób poszkodowanych w wyniku pożarów, zatruć tlenkiem węgla oraz wybuchu gazu. Tragiczne w skutkach zdarzenia tego rodzaju są konsekwencją niesprawnych instalacji i urządzeń grzewczo – kominowych. Tym samym zadeklarowaliśmy rozwój naszej współpracy polegającej w szczególności na podnoszeniu i potwierdzaniu kompetencji Mistrzów Kominiarzy w oparciu o nową kwalifikację rynkową autorstwa CNBOP-PIB, pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” włączonej do Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim z dnia 7 maja 2019 r. Poz. 446.  http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/446

Potwierdzona w formie Listu Intencyjnego wola współpracy będzie w praktyce polegać na przeprowadzeniu wspólnych oględzin – ekspertyz urządzeń grzewczo – kominowych oraz instalacji i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu, w szczególności w obiektach klasy ZL-IV, zamieszkałych przez osoby o szczególnych potrzebach ochronnych, w tym samotnie zamieszkujących osób w wieku podeszłym, starczym i sędziwym, a także osób niepełnosprawnych ruchowo, z ograniczoną percepcją, oraz osób zależnych od innych.

W imieniu CNBOP-PIB List podpisali st. bryg. dr inż. Paweł Janik – Dyrektor CNBOP-PIB oraz st. bryg. dr inż. Jacek Zboina – Z-ca Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń.

Połączenie sił obu instytucji, ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli. Tylko w ciągu ostatniego weekendu, w Polsce śmierć poniosły trzy osoby w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Utrzymywanie drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych a także montaż autonomicznych czujek wczesnej detekcji zagrożeń to MAŁA INWESTYCJA W DUŻE BEZPIECZEŃSTWO. Warto o tym pamiętać w trosce o najbliższych również w obecnym czasie świątecznych przygotować, poświęcając chwilę na to by zadbać również bezpieczeństwo naszych domów, czyli miejsc, w których co do zasady powinniśmy nie tylko czuć się, ale faktycznie być w istocie najbardziej bezpieczni.

W Polsce każdego roku 80 % ofiar pożarów, wybuchów gazu oraz zatruć tlenkiem węgla to niestety ofiary zamieszkałe w prywatnych obiektach mieszkalnych. Zaoszczędźmy sobie oraz najbliższym tragedii !  Bezpiecznych Świąt oraz Nowego 2020 roku.

Paweł Florek

Foto: Paweł Florek

Słupsk – Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

W dniu 15.11.2019 roku, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Na zaproszenie komendanta, st. bryg. Krzysztof Ulaszka, w spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny kominiarstwa: Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał – Sekretarz Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Mistrz Kominiarski Damian Cupiał – Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. NA spotkaniu obecny był także  specjalista z dziedziny kontroli budowlanej – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim Andrzej Adamski.

Spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku st. kpt. Grzegorz Falkowski.
Referaty oraz statystyki zdarzeń z ramienia Straży Pożarne przedstawili
Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego st. kpt. Tomasz Ponczkowski, a także Naczelnik sekcji ds. kontrolno- rozpoznawczych mł.asp. Piotr Basarab

Następnie przybyli Kominiarze omówili potrzeby czyszczenia przewodów kominowych, roli kominiarzy jako pogromców smogu, a także zaprezentowali najczęstsze błędy jakie zostają stwierdzone podczas okresowych kontroli kominiarskich. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał przybyłym o rozporządzeniu w sprawie użytkowania lokali mieszkalnych z 97 roku, oraz obowiązkach spoczywających na administratorach i zarządcach obiektów budowlanych. Po wygłoszeniu referatów odbyła się zagorzała  dyskusja.

Damian Cupiał 


Olsztyn – aby zimą było bezpiecznie…

W dniu 7 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się szkolenie dla Zarządców Nieruchomości Powiatu olsztyńskiego. Odbyło się ono w ramach akcji profilaktycznej dotyczącej bezpiecznych zachowań i zagrożeń spowodowanych pożarami, a także podejmowania działań związanych z promowaniem bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń grzewczych. Był to element programu profilaktycznego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pn.: Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Spotkanie otworzył Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzej Górzyński. Następnie głos zabrał Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna Pan Aleksander Lachowicz, który poruszył szereg istotnych sprawy związanych ze współpracą z Zarządcami Nieruchomości.

Kolejnym elementem szkolenia była prezentacja przedstawiona przez mł. Aspiranta Łukasza Matysiak z KM PSP w Olsztynie. Szeroko przedstawiony został problem zagrożenia pożarowego oraz skutków zatrucia tlenkiem węgla. Omówione zostały zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczo – wentylacyjnych oraz  konieczności montażu w mieszkaniach czujek tlenku węgla.

Kończącym szkolenie  elementem była przedstawiona przez V-ce Prezesa Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Jarosława Sawickiego prezentacja pn. „Bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych”, która zawierała m.in.  najczęściej spotykane błędy we właściwym użytkowaniu urządzeń grzewczo – kominowych w lokalach mieszkalnych. Ponadto zaprezentowane zostały wady fizyczne powstałe w trakcie wykonywanie kominów, główne nieprawidłowości istniejące w budownictwie mieszkalnym, jak również przedstawiono ich skutki. Omówione zostały również czynności, które mogą zapobiegać nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczo – kominowych.  Prezentacja zawierała szereg zdjęć przedstawiających omawiane nieprawidłowości i ich skutki, jak również informacje dotyczące przepisów prawnych dotyczących czyszczenia oraz kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Spotkanie zakończyło się pytaniami i gorącą dyskusją w zakresie poruszanych tematów. 

Jarosław Sawicki

„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” w Kielcach

29 października 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, wraz z Przedstawicielami Krajowej Izby Kominiarzy oddział Świętokrzyski, była organizatorem spotkania z przedstawicielami spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

W pierwszej części spotkania, funkcjonariusze z wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP Kielce przedstawili materiał informacyjny dotyczący bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych, ilości zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla, ilości pożarów w tych obiektach oraz najczęstszych przyczyn powstawania tych zdarzeń.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarzy, wiceprezes zarządu głównego Wojciech Cedro i wiceprezes oddziału świętokrzyskiego Dariusz Piotrowski omówili zagadnienia związane z prawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożenia tlenkiem węgla. Przedstawili również najczęściej spotykane przypadki błędów, popełnianych przez użytkowników lokali mieszkalnych z jakimi spotykają się podczas prowadzonych kontroli. Ponadto przytoczono obowiązki spoczywające na władających lokalami mieszkalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokonywania przeglądów instalacji użytkowych.

Ostatnią część spotkania stanowiła dyskusja oraz podsumowanie, podczas którego przyjęto wspólny kierunek działania, zmierzający do zwiększenia świadomości wśród społeczeństwa w zakresie właściwej eksploatacji instalacji użytkowych w mieszkaniach oraz wyposażenia ich  w czujki czadu w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Wojciech Cedro

Sukces konferencji „Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian przepisów i oczekiwań”

Wielkim sukcesem organizatorów okazała się III Ogólnopolska Konferencja Kominiarska – Straż Pożarna i Kominiarze ratunkiem na trudne czasy,

„Ochrona powietrza i zdrowia w dobie zmian przepisów i oczekiwań”.  Odbyła w dniach 26-28 września 2019 r. Rybniku.

Organizatorem Konferencji była Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.

Nad konferencją kolejny raz oficjalny patronat honorowy objął Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.

W imieniu Pana Premiera obecny był Piotr Woźny – pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste powietrze”, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Konferencja otrzymała także oficjalny patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Celem Konferencji było ukazanie współpracy pomiędzy kominiarzami, a Strażą Pożarną, współdziałanie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i wprowadzanym projektem ZONE – „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji”.

W konferencji między innymi udział brali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Śląskiego, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Alarmu Smogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Prezydenci Miast, samorządowcy, Stowarzyszenia Kominy Polskie oraz oczywiście stowarzyszeń zawodowych kominiarzy.

Podczas konferencji zaprezentowane były liczne referaty. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły pokazy Straży Pożarnej – gaszenie pożaru sadzy w kominie mgłą wodną za pomocą lancy kominowej oraz praktyczne pokazy ratownictwa medycznego.

Franciszek Walczak

Foto: Marta Walczak

Dzień dobry tu Gdańsk – Zaproś kominiarza

W dniu 23 września na zaproszenie Telewizji Polskiej Program 3 w Gdańsku, w programie „Dzień dobry tu Gdańsk” gościli Prezes Gdańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Daniel Pieścikowski wraz ze st. brygadierem Marianem Hincą Rzecznikiem Prasowym Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

W pierwszym dniu jesieni, wskazywali jak przygotować się do okresu grzewczego, dlaczego warto czyścić kominy i co grozi na skutek zaniedbania instalacji grzewczo – kominowej.

Materiał dostępny tutaj – od 18 minuty i 45 sekundy, natomiast dla ciekawych co słychać nad morzem zapraszamy do zapoznania się z całym materiałem programu telewizji śniadaniowej „Dzień dobry tu Gdańsk”.   

źródło: TVP3 Gdańsk