Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

„Studium przypadku” jako element szkolenia kominiarzy w Gdańsku

W dniu 18.11.2022 w siedzibie Wojewódzkiej Dyrekcji Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się kolejne spotkanie Mistrzów i Czeladników Kominiarskich pomorskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Gdańsku.
W wydarzeniu uczestniczyło 45 osób. Prócz Kominiarzy zrzeszonych w pomorskim oddziale, zaproszono także chętnych z zaprzyjaźnionego oddziału KIK w Bydgoszczy a także członków Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich.
Spotkanie było okazją do zapoznania się z prezentacją produktową firmy Jeremias.
Głównym jednak punktem zebrania było testowe wprowadzenie tzw. „studium przypadku”, jako element szkolenia Kominiarzy. Uczestnicy przedstawiali napotkane w życiu zawodowym sytuacje problemowe, by wespół z pozostałymi uczestnikami ustalić optymalne zachowania i rozwiązania, będące w zgodzie z regulacjami prawnymi. Ten punkt okazał się bardzo interesujący dla uczestników, którzy chętnie i gromko zabierali głos w przedmiotowej sprawie.
Organizatorzy uwzględnili też czas aby przedstawić postęp prac nad e-protokołem, zakładając iż przygotowanie pomorskiego środowiska kominiarzy do zbliżających się zmian jest bardzo istotne i potrzebne.
Nie zabrakło także czasu na bieżące sprawy organizacyjne.
Miłym wydarzeniem było uhonorowanie gospodarza spotkań – Komendanta Edmunda Kwidzyńskiego okolicznościową statuetką w podziękowaniu za gościnę, wyżywienie, a i czasami nawet nocleg.
Daniel Pieścikowski
Foto: KIK Gdańsk

 

Dzień Szkoleniowy dla członków warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W dniu 25.03.2022r w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy  w Józefowie odbył się kolejny Dzień Szkoleniowy dla członków warszawskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy oraz innych zainteresowanych.
Tym razem tematem przewodnim było „Kominiarstwo dziś i jutro w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych i ekologicznych”
Prelegentem zewnętrznym był p. Jan Zapora z Cechu Zdunów Polskich, grupa Drewno Pozytywna Energia, który min. omawiał Mazowiecką Uchwałę Antysmogową.
W szkoleniu wzięło udział 65 kominiarzy głównie z oddziału warszawskiego.
Uczestnikami byli również koledzy z oddziału skierniewickiego i nie zrzeszeni w KIK koledzy i koleżanka ze Szczecina oraz Garwolina.
Niektórzy uczestnicy szkolenia pokonywali dystans 200 km – Jarocin, 400 km – Lesko a nawet ponad 500 km – Szczecin, co szczególnie jest godne szacunku.
Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem w środowisku, niestety nie wszyscy chętni mogli w nim uczestniczyć z powodu ograniczonej liczby miejsc.
Przygotowane panele tematyczne trafiły w punkt zainteresowania naszego środowiska – gro uczestników było obecnych do samego końca szkolenia.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Następny Dzień Szkoleniowy planowany jest w okresie jesiennym.
Mirosław Antos

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1649104819293-fa79e0f2-1573-4″ include=”10626,10625,10624,10623,10622,10621,10620,10619,10618,10617″][/vc_column][/vc_row]

Szkolenie wewnętrzne na Platformie KIK Teams

W dniu 30 marca 2021, odbyło się kolejne wewnętrzne szkolenie techniczne Krajowej Izby Kominiarzy na Platformie KIK Teams.  Szkolenie prowadził mistrz kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski. 

Tym razem w oparciu o Warunki Techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. – Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. oraz przywołane Polskie Normy omawiano wieloaspektowo sposoby doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi. Obowiązki lokatorów vs obowiązki osób kontrolujących.

Podczas spotkania  źródłem cennych informacji była dyskusja uczestników.

Szkolenia będą kontynuowane i poszerzane o kolejne tematy.

Szkolenie wewnętrzne na Platformie KIK Teams

W dniu 11 marca 2021, w odpowiedzi na propozycje  członków Krajowej Izby Kominiarzy, zostało zorganizowane szkolenie wewnętrzne na Platformie KIK Teams.  Szkolenie prowadził mistrz kominiarski mgr inż. Marcin Ziombski. 

Tematyka:

1. Procedura przeprowadzenia kontroli                                                                             

2. Uwarunkowania Prawne kontroli okresowych przewodów kominowych oraz czyszczeń.                 

3. Warunki Techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. – Dz. U. Nr 74 poz. 836 – Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. – obowiązki lokatorów vs obowiązki osób kontrolujących.

4. Wymagania dla urządzeń gazowych.                                                               

Podczas spotkania  źródłem cennych informacji była dyskusja uczestników na temat zatruć, obowiązków lokatora, administracji oraz mistrza kominiarskiego ze wskazaniem prawidłowego  przeprowadzania kontroli okresowej w budynkach z piecykami gazowymi oraz sporządzania protokołów.

Uczestnicy pozytywnie ocenili treść i formę. Szkolenia będą kontynuowane i poszerzane o kolejne tematy.