Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Telekonferencja Zarządu KIK

W dniu 17.03.2020 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy.

Ze względu na zaistniałą sytuacje w kraju (stan zagrożenie epidemicznego) zebranie odbyło się w formie telekonferencji za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Microsoft Teams. Było to zarazem pierwsze zebranie w trybie online w historii Krajowej Izby Kominiarzy.

Zrzut ekranu z zebrania online
Zrzut ekranu z zebrania online

Prezes Zarządu Głównego Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski otworzył zebranie podkreślając wyjątkowość sytuacji i dziękując za otwartość i chęć zmierzenia się z nowymi okolicznościami.

Jednogłośnie został przyjęty protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 11.12.2019 roku.

Prezes Marcin Ziombski przedstawił informację na temat działalności KIK, wśród licznych tematów zaplanowanych na zebranie omówione zostały między innymi zagadnienia:

Zrzut ekranu z zebrania online

Zarząd Główny KIK wstrzymał się z przyjęciem uchwały Zarządu zwołującej IV Zjazd Delegatów  Krajowej Izby Kominiarzy ze względu na sytuacje w kraju i zakaz zgromadzeń. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Święta Kominiarzy Bydgoszcz 2020 w osobie Pana Tomasza Opłata  poinformował o wprowadzeniu zakazu zgromadzeń oraz potrzebie odwołania Święta Kominiarzy. 

Zarząd Główny KIK ze względu na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego podjął decyzję o odwołaniu Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy Bydgoszcz 2020.

Platforma komunikacyjna Microsoft Teams, którą przygotował i prowadzi Jacek Górski rozwija się. Przybywa coraz więcej osób w poszczególnych grupach. Uczestnicy Teams tworzą własne kanały komunikacji i tematyczne. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do uczestniczenia w tej platformie.

Data następnego spotkania została ustalona na czerwiec 2020 roku. Zebranie Zarządu Głównego KIK może się odbyć w formie telekonferencji, którą ZGKIK ocenia wysoko jako platformę informacji i komunikacji.

Edyta Adrian-Mika