Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Szkolenie – Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza

W dniu 16 marca 2023 roku w oddziale firmy Viessmann, znajdującym się w Rusocinie, odbyła się już trzecia edycja szkolenia „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”.
Wydarzenie to jest przykładem doskonałej kooperacji kominiarzy z wielu stron Polski, czego wyrazem jest także bogaty wachlarz uczestników w odniesieniu do ich miejsca pracy.
Gospodarzem spotkania był pomorski oddział Krajowej Izby Kominiarzy, przy wsparciu merytorycznym śląskiego oddziału KIK, a także Kominiarskiej Fundacji Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
Ważnym dopełnieniem przekazanej wiedzy była prezentacja urządzeń pomiarowych firmy Testo, przez pana Macieja Pudelskiego oraz urządzeń grzewczych Viessmann przez pana Karola Gołosia. Zajęcia praktyczne, będące istotnym punktem szkolenia odbyły się przy użyciu urządzeń Testo na kotłach firmy Viessmann.
Uczestnicy przybyli z województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego oraz mazowieckiego. Aktywnie i z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu.
Krajowa izba Kominiarzy dziękuje firmie Viessmann za zapewnienie urządzeń oraz miejsca do szkolenia.
Firmie Testo za prezentację niezbędnych urządzeń pomiarowych.
Kolegom Romanowi Adamusowi oraz Marcinowi Kotowi za wkład merytoryczny oraz sprawne, a także ciekawe przekazanie wiedzy w trakcie szkolenia.
Koledze Damianowi Cupiałowi za znaczący wkład we współorganizację szkolenia.
Daniel Pieścikowski
Prezes Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy
Foto: KIK Gdańsk

Szkolenie: „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”

W dniu 25 maja 2022 roku w ośrodku szkoleniowym firmy Viessmann, znajdującym się w Rusocinie, nieopadal Gdańska odbyło się szkolenie: „Analiza spalin jako narzędzie w pracy kominiarza”.
Gospodarzem technicznym szkolenia była firma Viessman, użyczając nie tylko miejsca na prelekcje, ale także bogate laboratorium do przeprowadzania warsztatów praktycznych.
Sprzęt do analizy spalin oraz bogatą prezentację wraz z praktycznym szkoleniem zapewniła firma Testo.
Merytoryczną stronę szkolenia zabezpieczył Śląski oddział Krajowej Izby Kominiarzy, natomiast kwestie logistyczne oraz pełnienie funkcji gospodarza spotkania przypadło Pomorskiemu Oddziałowi Krajowej Izby Kominiarzy.
Szkolenie, z uwagi na duży zasób materiałów szkoleniowych oraz przewidziane ćwiczenia praktyczne, trwało od godziny ósmej do szesnastej. Dlatego też część uczestników, wraz z prelegentami skorzystała z zorganizowanego noclegu.
Prelegentami podczas spotkania byli:
Karol Gołoś – Przedstawiciel firmy Viesssmann.
Maciej Pudelski – Przedstawieciel firmy Testo.
Roman Adamus – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Marcin Kot – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Śląski.
Koordynatorzy logistyczni:
Daniel Pieścikowski – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Damian Cupiał – Krajowa Izba Kominiarzy – Oddział Pomorski.
Daniel Pieścikowski