Tag: walne zebranie oddziału

Pierwsza pomoc ratuje życie

W pierwszej pomocy liczy się czas. Najcenniejsze są diamentowe 3 minuty  czyli czas zastosowania automatycznego defibrylatora przez przygodnych świadków. Kominiarze z racji pracy w terenie powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Zarząd Oddziału KIK w Gdańsku w dniu 16.03.2018 zorganizował dla swoich członków  instruktaż z pierwszej pomocy. Ponad trzygodzinne szkolenie cieszyło się sporym zainteresowanie z uwagi na…
Przeczytaj więcej

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 03.03.2017 r. w Lublinie  odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie. W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2016 r., a także sprawozdanie finansowe za 2016 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na I Zjazd…
Przeczytaj więcej

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 01.03.2017 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego Krajowej Izby Kominiarzy. Zebranie było połączone ze szkoleniem firmy Viessmann. Do Oddziału przyjęto 6 nowych członków: Kamil Okrój – czeladnik, Mariusz Dyliński – czeladnik, Stanisław Fiałek – mistrz, Roman Rawiński – mistrz, Damian Cupiał – mistrz i Tomasz Niklas – mistrz. Na I Walnym Zebraniu…
Przeczytaj więcej

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Z przyjemnością informujemy  iż w dniu 24.02.2017 odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy. Na zebranie zostali zaproszeni Mistrzowie Kominiarscy dotychczas niezrzeszeni w żadnej organizacji, pozytywnie na zaproszenie odpowiedziało sześciu kolegów którzy przybyli na zebranie , pobrali deklaracje członkowskie (czekamy na owoce). Zgromadzeni zostali zapoznani z toczącym się obecnie  procesem legislacyjnym Kodeksu…
Przeczytaj więcej

I Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 17 lutego 2017 roku w Sali Narad Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się I Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.             Otwarcia Walnego Zebrania dokonał V-ce Prezes Zarządu Głównego KIK Jarosław Sawicki. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne w Zebraniu nie mógł uczestniczyć Prezes Oddziału Leszek…
Przeczytaj więcej