Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Pierwsza pomoc ratuje życie

W pierwszej pomocy liczy się czas. Najcenniejsze są diamentowe 3 minuty  czyli czas zastosowania automatycznego defibrylatora przez przygodnych świadków.

Kominiarze z racji pracy w terenie powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Zarząd Oddziału KIK w Gdańsku w dniu 16.03.2018 zorganizował dla swoich członków  instruktaż z pierwszej pomocy. Ponad trzygodzinne szkolenie cieszyło się sporym zainteresowanie z uwagi na merytoryczne acz przystępnie przekazane informacje. Uczestnicy mocno zainteresowani przekazaną wiedzą nie tylko słuchali wykładowcy ale także aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach oraz zadawali szereg ciekawych pytań.

W tym samym dniu, po szkoleniu  odbyło się Walne Zebranie Członków gdańskiego oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.

Tradycyjnie już Członków gościł Gdański Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi tym samym akceptując działania oraz planowane przedsięwzięcia Zarządu. Z uwagi na stale rosnącą liczebność oddziału zaszła konieczność dokonania wyborów uzupełniających do grupy Delegatów na Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy.

Osoby które otrzymały mandat do reprezentowania gdańskiego oddziału to: Daniel Pieścikowski, Mateusz Grzenkowicz, Damian Cupiał, Antoni Goyka, Maciej Zelgert, Łukasz Pieścikowski, Zenon Pawlak, Mirosława Strzępek-Olszanowska oraz Stanisław Naczk.

Daniel Pieścikowski

 

 

 

 

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Lubelskiego Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 03.03.2017 r. w Lublinie  odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KIK Stowarzyszenie – Oddziału w Lublinie.

W wyniku przeprowadzonych obrad zostały zatwierdzone jednogłośnie sprawozdania z działalności KIK – Oddziału Lubelskiego za rok 2016 r., a także sprawozdanie finansowe za 2016 r. Udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału Lubelskiego oraz Wybrano Delegatów na I Zjazd Krajowej Izby Kominiarzy w Tarnowie, którymi zostali :

  1. Dariusz Pilipiec
  2. Piotr Szacmajer
  3. Dariusz Cyprysiak
  4. Józef Parol

Poza regulaminowym porządkiem obrad przedstawiono dotychczasową działalność Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenia zarówno w ujęciu krajowym jaki i regionalnym. Podsumowano dotychczasową akcję społeczną: „Zaproś kominiarza” i kampanię „Czad i ogień-Obudź czujność”. W czasie obrad odbyły się dyskusje na temat projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a w szczególności związane z nim zagrożenia dla rzemiosła kominiarskiego, Przedstawiono uwagi zgłoszone przez KIK do wspominanego projektu, a także podkreślono pozytywną rolę jaką odgrywa  KIK w kreowaniu wizerunku kominiarza. Zapoznano także obecnych członków z opracowanym projektem Ustawy o samorządzie zawodowym kominiarzy. Oprócz tego omówiono program zbliżającego się Święta Kominiarzy, połączonego z I  Krajowym Zjazdem Delegatów KIK w Tarnowie w dniach 17-19 maja 2017 r.  Końcowym etapem zebrania było wręczenie przez władze Oddziału oficjalnych zaproszeń przybyłym członkom na opisane święto.

Dariusz Pilipiec – Prezes Oddziału KIK w Lublinie

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Gdańskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

W dniu 01.03.2017 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego Krajowej Izby Kominiarzy. Zebranie było połączone ze szkoleniem firmy Viessmann.

Do Oddziału przyjęto 6 nowych członków: Kamil Okrój – czeladnik, Mariusz Dyliński – czeladnik, Stanisław Fiałek – mistrz, Roman Rawiński – mistrz, Damian Cupiał – mistrz i Tomasz Niklas – mistrz.

Na I Walnym Zebraniu Oddziału wybrano delegatów na Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie.

Delegatami zostały następujące osoby:

Antoni Goyke,

Daniel Pieścikowski,

Damian Cupiał,

Mateusz Grzenkowicz,

Andrzej Grzenkowicz,

Łukasz Pieścikowski,

Maciej Zelgiert.

W Zebraniu uczestniczył Marcin Ziombski Prezes Krajowej Izby Kominiarzy.

 

Andrzej Grzenkowicz – Prezes Oddziału KIK w Gdańsku

I Walne Zebranie Sprawozdawcze Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy

Z przyjemnością informujemy  iż w dniu 24.02.2017 odbyło się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy.


Na zebranie zostali zaproszeni Mistrzowie Kominiarscy dotychczas niezrzeszeni w żadnej organizacji, pozytywnie na zaproszenie odpowiedziało sześciu kolegów którzy przybyli na zebranie , pobrali deklaracje członkowskie (czekamy na owoce).
Zgromadzeni zostali zapoznani z toczącym się obecnie  procesem legislacyjnym Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego, oraz z wysiłkami jakie podejmuje zarząd główny, jak też poszczególni członkowie KIK na rzecz umieszczenia w kodeksie pozytywnych dla nas zapisów.
Ponadto przedstawiono zebranym pozostałe aktywności i działania zarządu i poszczególnych oddziałów KIK, staraliśmy się zaszczepić w zgromadzonych nawyk odwiedzania naszej strony internetowej.
Poprosiliśmy niezrzeszonych kolegów, aby w miarę możliwości przedstawili naszą inicjatywę znajomym Mistrzom, którzy mimo zaproszenia nie przybyli na zebranie. Podkreślając iż naszym celem jest zjednoczenie lokalnego środowiska Kominiarzy i działanie na ich rzecz.
W załączeniu kilka zdjęć z zebrania.

Wojciech Cedro – Wiceprezes ZG KIK

I Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 17 lutego 2017 roku w Sali Narad Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbyło się I Walne Zebranie Członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

KIK Olsztyn 17 02 2017

            Otwarcia Walnego Zebrania dokonał V-ce Prezes Zarządu Głównego KIK Jarosław Sawicki. Niestety, ze względu na problemy zdrowotne w Zebraniu nie mógł uczestniczyć Prezes Oddziału Leszek Kiński.

            Członkowie Oddziału dokonali wyboru Prezydium Zebrania w osobach: Jarosław Sawicki – Przewodniczący Zebrania, Zbigniew Krokwiński – Sekretarz, Jerzy Rynkowski i Roman Wiśniewski – asesorzy oraz Marcin Rafał Mieczkowski – protokolant.

            Po zrealizowaniu statutowych wyborów Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków, Przewodniczący Zebrania przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2016, które zostały przyjęte jednogłośnie. Takim samym wynikiem głosowania udzielono absolutorium Zarządowi W-M Oddziału KIK w Olsztynie za rok 2016.

            Kolejnym bardzo ważnym punktem obrad były wybory delegatów na Krajowy Zjazd Członków KIK, który odbędzie się w maju 2017 roku w Tarnowie.

            W wyniku tajnego głosowania wybrano następujących delegatów:

            Następnym punktem Zebrania było uroczyste wręczenie przez V-ce Prezesów Oddziału, Jarosława Sawickiego, Jerzego Hefczyńskiego i Zbigniewa Krokwińskiego,  certyfikatów oraz identyfikatorów członkom Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIK.

            Po zakończeniu uroczystości głos zabrał zaproszony na spotkanie przedstawiciel służby prewencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Maciej Karnacewicz, który przedstawił problemy z jakimi spotykają się strażacy w trakcie interwencji i akcji gaśniczych związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych, problemami związanymi z brakiem czyszczenia przewodów kominowych,  jak również podkreślił konieczność ścisłej współpracy strażaków i Nadzoru Budowlanego     z kominiarzami.

            Na zakończenie Zebrania Jarosław Sawicki wyświetlił prezentację, w której zostały przedstawione najważniejsze informacje o naszym Stowarzyszeniu, począwszy od powołania Krajowej Izby Kominiarzy w październiku 2015 roku, aż do tegorocznych ważnych wydarzeń.

            Tym miłym akcentem zakończyło się I Walne Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie.

                                                                                                          Jarosław Sawicki

                                                                                              V-ce Prezes KIK O/Olsztyn