Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Warszawa 4 maja Święto św. Floriana patrona kominiarzy i strażaków

Dziś – 4 maja ŚWIĘTO Św. FLORIANA patrona kominiarzy i naszych Braci Strażaków.

Z tej okazji Brać kominiarska z Krajowej Izby Kominiarzy na czele prezesem ZG Marcinem Ziombskim i prezesem warszawskiego oddz. Mirosławem Antosem wzięła udział w pielgrzymce z JRG nr 5 PSP do relikwii naszego patrona.

W uroczystej Mszy św. w Katedrze  Warszawsko-Praskiej pw. św. Floriana koncelebrowanej przez 23 kapelanów straży pożarnej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego w intencji Straży Pożarnej wzięła udział liczna grupa strażaków z PSP i OSP na czele z: KG PSP – gen. A. Bartkowiakiem KW PSP – st. bryg. R. Piotrowskim, KM PSP – st. bryg. R. Krzywcem, Rektorem-Komendantem SGSP – gen. M. Feltynowskim, Prezesem ZG OSP – gen. W. Pawlakiem.

Mirosław Antos
Foto: KG PSP

Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy Oddział Warszawa

W dniu 22.04.22r odbyło się Walne Zebranie Krajowej Izby Kominiarzy o/Warszawa.
W zebraniu uczestniczyło 46 członków oddziału.
Na Zebraniu oprócz omówienia spraw bieżących w tym sprawozdań odbył się również panel techniczny.
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Oddziału przyjęło przełomową Uchwałę
zobowiązującą każdego członka oddziału do:
1. Uczestnictwa minimum 1 RAZ W ROKU w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje/umiejętności/wiedzę zawodową.
2. Uczestnictwa w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez KIK
3. Przestrzegania Statutu i Regulaminów KIK w tym min. Kodeksu Etyki Zawodowej o raz Dress Code.
Ta uchwała automatycznie nakłada na Zarząd Oddziału obowiązek organizacji szkoleń lub umożliwienia członkom odbycia corocznych szkoleń.
Mirosław Antos
Prezes KIK Oddział Warszawa

Pismo do Marszałka Sejmiku Mazowieckiego dotyczące przewodów kominowych

W związku z wejściem w życie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz planowanych zmian do w/w, Krajowa Izba Kominiarzy wskazuje na istotny fakt dotyczący przewodów kominowych obsługujących urządzenia grzewcze będące przedmiotem Uchwały.
Pismo w PDF

Kominiarze na III Kongresie Czystego Powietrza

W dniu 26 lutego 2020r w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się III Kongres Czystego Powietrza zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Elżbieta Lanc członek zarządu woj. Mazowieckiego podpisali deklarację o zakazie spalania węgla w paleniskach domowych w Warszawie od. 2024r  Podczas Kongresu odbyła się sesja plenarna z udziałem specjalistów krajowych min. Piotra Woźnego prezes NFOŚIGW, Adriana Furgalskiego  prezes TOR, zagranicznych, samorządowców, posłów i przedstawicieli organizacji społecznych.

Równolegle odbywały się III sesje  I sesja – Inwentaryzacja, Informacja II sesja – Wspieranie działań III sesja – Mobilność, Zieleń Podczas II sesji swoją prezentację przedstawił  Mirosław Antos.

W Kongresie wzięła udział liczna grupa kominiarzy z KIK i KKP, którzy na swoich stoiskach podczas licznych rozmów z urzędnikami samorządowymi z całego województwa Mazowieckiego, specjalistami i samorządowcami mogli przedstawić swoje stanowisko i rolę kominiarza w walce ze SMOGIEM. Kongres był bardzo ciekawy i świetnie zorganizowany. Liczny udział kominiarzy w tym wydarzeniu wywarł ogromny pozytywny oddźwięk wśród wszystkich uczestników. Już teraz skutkuje licznymi zaproszeniami do współpracy z wielu gmin Mazowsza. Nasz liczny udział w Kongresie i możliwość przedstawienia prezentacji jest kolejnym ważnym krokiem w budowaniu wizerunku kominiarstwa jako specjalistów i partnerów. 

Foto: KIK O/Warszawa