Tag: warunki techniczne

Zaproszenie na V Konwent SNB

V Konwent SNB odbędzie się w dniu 21  stycznia 2020 r. w Warszawie w hotelu Novotel Centrum w godzinach 9:00 – 17:00. Spotkanie środowiska budowlanego dotyczyć będzie  obowiązujących i przyszłych przepisów techniczno-budowlanych dla budynków. Program dostępny na stronie Organizatora tutaj V Konwent SNB daje możliwość integracji branży budowlanej i udziału w: ■  3 równoległych panelach dyskusyjnych…
Przeczytaj więcej

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Dzienniku Ustaw 2019 pozycja 1065 zostało zamieszczone Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Do pobrania tutaj