Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zaproszenie na V Konwent SNB

V Konwent SNB odbędzie się w dniu 21  stycznia 2020 r. w Warszawie w hotelu Novotel Centrum w godzinach 9:00 – 17:00. Spotkanie środowiska budowlanego dotyczyć będzie  obowiązujących i przyszłych przepisów techniczno-budowlanych dla budynków.

Program dostępny na stronie Organizatora tutaj

V Konwent SNB daje możliwość integracji branży budowlanej i udziału w:


 3 równoległych panelach dyskusyjnych dot. poprawy standardu energetycznego budynków, dostępności budynków, elektromobilności, gdzie głos zabierają niezależni eksperci oraz reprezentanci firm wspierających nasze działania na rzecz poprawy jakości przepisów techniczno-budowlanych,

 dyskusjach plenarnych na temat nowych koncepcji budownictwa oraz bezpieczeństwa użytkowania budynków,

 ekspozycji firm z szeroko pojętej branży budowlanej, które prezentują najnowsze trendy i rozwiązania,

Więcej informacji na http://www.snb.org.pl/konwent

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Informacje szczegółowe o konwencie, w tym formularz zgłoszeniowy,  na stronie www.snb.org.pl w zakładce Konwent/ V Konwent 2020.

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W dniu 7 czerwca 2019 roku w Dzienniku Ustaw 2019 pozycja 1065 zostało zamieszczone Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Do pobrania tutaj