Wspieramy Ukrainę!
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Zebranie Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy w Olsztynie

W dniu 13 marca 2020 roku w Olsztynie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy Stowarzyszenie w Olsztynie.

W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, a Zarząd otrzymał absolutorium za pracę w 2020 roku.

Następnie przeprowadzono wybory Zarządu Oddziału KIK w Olsztynie, w wyniku których w skład Zarządu wybrano dotychczasowe osoby uzupełniając o jednego członka.

Skład Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIK w Olsztynie:

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału KIK w Olsztynie:

Ponadto obecni na zebraniu członkowie KIK w Olsztynie wybrali delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Krajowej Izby Kominiarzy, który planowany jest na 19 maja 2020 roku w Bydgoszczy, w osobach:

Na zakończenie zebrania, z inicjatywy Krzysztofa Kozłowskiego, przeprowadzona została zbiórka pieniędzy dla wymagającego całodobowej opieki 26-letniego Przemka, mieszkańca Olsztyna, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe oraz epilepsję lekooporną. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

    Z kominiarskim pozdrowieniem

Jarosław Sawicki